Talent

19/09/2017

Duaal leren

 • Het systeem van leren en werken, dat door Voka werd gelanceerd, kent sinds september 2016 een aantal proefprojecten.
 • Het systeem moet nu verder uitgebreid worden met meer studierichtingen, meer scholen en vooral meer ondernemingen. De structurele uitrol over Vlaanderen is voorzien op 1 september 2018.
 • We mikken hierbij vooral op kwalitatieve technische richtingen, zodat duaal leren een volwaardige upgrade zal zijn van het huidige leren en werken.
 • We vragen aan de overheid één aanspreekpunt/ambassadeur en één communicatie- en sensibiliseringstrategie.

Hervorming secundair onderwijs

 • Om het beste uit elke leerling te halen wordt het secundair onderwijs hervormd.
 • Voor Voka zijn de belangrijkste doelstellingen:
  • minder studierichtingen
  • versterking van de arbeidsmarktgerichte studierichtingen
  • dynamisch karakter van het studieaanbod met regelmatige bijsturingen evoluties op de arbeidsmarkt
  • investeren in didactische uitrusting en infrastructuur van technische- en beroepsscholen.
 • De hervorming van het secundair onderwijs zal samen met duaal leren op 1 september 2018 ingevoerd worden. De goedgekeurde conceptnota’s en principes moeten daarom zo snel mogelijk omgezet in wetgevend werk.
Jonas De Raeve - Junior Adviseur Onderwijs - jonas.deraeve@voka.be - 0473 76 65 07

Diversiteit en anti-discriminatie

 • Discriminatie op de arbeidsmarkt is een te belangrijke problematiek om éénzijdig aan de ondernemer verantwoordelijk te houden.
 • We moeten samen zoeken naar manieren om ervoor te zorgen dat discriminatie definitief tot het verleden behoort, want op de arbeidsmarkt van morgen hebben we iedereen nodig.
 • Voka zet in op sensibilisering, opleiding, preventie en monitoring van diversiteit op de werkvloer.
 • Voka is tegen het invoeren van quota en mystery calls door de inspectiediensten.

Controle werklozen

 • Na 1 jaar uitvoering door VDAB blijkt de controle niet afdoende. Het aantal sancties en verwittigingen lijkt beperkt te zijn in vergelijking tot de andere gewesten.
 • Ondertussen kent Vlaanderen een recordaantal openstaande vacatures, er is dus nood aan een stevig activeringsbeleid om de ruim 200.000 werklozen toe te leiden naar jobs.
 • 2017 wordt cruciaal om de opvolging en de activering van werklozen door VDAB beter te krijgen en zodoende sneller in te spelen op de noden van de arbeidsmarkt.

Vormingspact en BEV

 • De principes van het Vormingspact van 2016 moeten nu verder worden uitgewerkt.
 • Doel is te komen tot nieuwe regelgeving die zal bepalen welke opleidingen voortaan wel/niet tot het Betaald Educatief Verlof zullen behoren.
 • Parallel aan de Vlaamse hervorming, werkt de federale regering met de Wet op Wendbaar en Werkbaar werk een hervorming uit van de opleidingsnorm voor ondernemingen.
 • Voka wenst dat ook de regionale opleidingsinspanningen en -maatregelen ten volle meetellen voor het behalen van de federale norm.
Veronique Leroy - Adviseur Sociaal Recht & Arbeidsmarkt - veronique.leroy@voka.be -  0478 88 03 34

 


 

Publicaties

11 uitdagingen voor 2017

 

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt