Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Voka Digichange

Voka Digichange

Voka Digichange

Een concreet actieplan rond digitale transformatie op maat van jouw bedrijf

Digitalisatie als oplossing voor vele uitdagingen die jouw groei in de weg staan.

Slechts een minderheid (3/10) van de Vlaamse ondernemingen is op dit moment bezig met het uitwerken van een digitaal actieplan. 
Dit is nochtans cruciaal voor groei in een steeds evoluerende samenleving. Uit onze Voka Digiscan blijkt bovendien ook dat 60% van de Vlaamse ondernemingen niet inzet op training & opleiding rond digitale vaardigheden.

Digitale transformatie is de weg om competitief te blijven, talent aan te trekken en te behouden, én om jouw klanten een goede service te blijven bieden. Voor veel ondernemingen is dit een prioriteit, maar voor velen is het onduidelijk waar te beginnen en wie hiervoor verantwoordelijk te maken. Immers, digitale transformatie is in het beste geval een alomvattend en bedrijfsbreed transformatietraject dat bovendien ook nog investeringen in tijd en geld vraagt. Zaak dus om je goed te informeren en advies in te winnen vanuit verschillende invalshoeken om zo in jouw onderneming vervolgens de juiste acties, verantwoordelijkheden en nodige opleidingen te kunnen bepalen. 

Je kan kiezen uit een eenmalige adviesraad (1), of een individueel traject van minstens 1 jaar (2): 
 

(1) Voka Digiraad: 
Laat je bedrijf onder de loep nemen door onze Voka adviseurs en externe experten. 

 • Doormiddel van een bewezen methodiek analyseren de Voka adviseurs jouw bedrijf op de mogelijkheden en noden. 
 • Tijdens een kick-off van één dag bepalen we waar de nood aan digitalisatie het hoogste is en werken we samen met jullie een actieplan uit voor het komende jaar. 
 • Dit actieplan wordt vervolgens getoetst met de evaluatiecommissie, samengesteld uit een panel van experten. Zij geven feedback, tips & tricks over deze aanpak. 

  Op deze laagdrempelige manier willen we de noden binnen bedrijven naar boven brengen en een goede start (of verderzetting) van digitalisering garanderen.
   

(2) Voka Digichange: Gelijkend op het Digiraad traject nemen we jullie bedrijf onder de loep en stellen we samen een actieplan op voor het aankomende jaar. Anders dan het Digiraad traject is dat we hier samen gedurende minimum een jaar op pad gaan. 

 • Doormiddel van een bewezen methodiek analyseren de Voka adviseurs jouw bedrijf op de mogelijkheden en noden. 
 • Tijdens een kick-off van één dag bepalen we waar de nood aan digitalisatie het hoogste is en werken we samen met jullie een actieplan uit voor het komende jaar. 
 • Dit actieplan wordt vervolgens getoetst met de evaluatiecommissie, samengesteld uit een panel van experten. Zij geven feedback, tips & tricks over deze aanpak. 
 • Betrekken van de juiste partijen in en buiten de organisatie, met aandacht voor verandering en organisatiebeleid. 
 • Tussentijdse adviesmomenten gedurende het jaar.
 • Eindevaluatie met de evaluatiecommissie, om voortgang te evalueren en aanzet naar nieuwe actiepunten te formuleren. 
 • Bij voltooiing van de actiepunten binnen het werkingsjaar krijgen jullie als bevestiging van het goede werk ook een certificaat uitgereikt door Voka KvK Limburg. 

   

Waarom Digichange?

Digichange zorgt ervoor dat er enerzijds een plan van aanpak is, en anderzijds digitalisatie indaalt in de organisatie en verankerd wordt door het betrekken van mensen en de juiste partijen. Advies vanuit een multidisciplinair team van experten zorgt ervoor dat jouw case vanuit verschillende invalshoeken belicht kan worden, en vooral ook strategisch correct benaderd wordt. 

 • 90% van de bedrijven heeft geen concreet plan om hun digitale strategie operationeel te maken.
 • 1 op de 4 digitale trajecten falen omdat de noodzakelijke kennis niet aanwezig is.
 • Digitale projecten mislukken vaak omdat medewerkers niet actief betrokken worden.
 • Regelgeving ESG zal ervoor zorgen dat er veel meer nood is aan transparantie en data. 
 • Het tekort aan mensen en de snel veranderende noden, zorgt ervoor dat mensen in jouw organisatie flexibel moeten kunnen schakelen en informatie beschikbaar moet zijn real time
 • Efficiëntie is key
 • Stakeholders worden steeds meer veeleisend

  Wie morgen nog wil meespelen, moet vandaag bezig zijn met digitalisatie doorheen heel de organisatie.

Traject

Laat je begeleiden door Voka Digichange om stapsgewijs een digitale transformatie te doorlopen met focus op een concreet actieplan en het betrekken van de medewerkers.  

Daarbij schakelen we experts in die samen met de Voka Digicoach je bedrijf begeleiden. We koppelen jullie met de nodige experten uit ons ecosysteem en verwelkomen we je in een lerend netwerk op om inspiratie en kennis te delen met elkaar.

Digichange

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse in het traject?

 Inschrijven in Limburg 

Wie kan deelnemen?

Elke organisatie - ongeacht de grootte of sector - kan deelnemen indien deze gemotiveerd is om digitaal te transformeren en het belang van het menselijk kapitaal erkent in dit veranderingsproces.

Welke voorwaarden of ervaring zijn vereist?

Er zijn geen specifieke vereisten om te mogen instappen in het traject. Wel is er een duidelijk engagement nodig van het volledige management om de onderneming richting de digitale transformatie te brengen. Verder wordt de kennis en expertise aangereikt door het project zelf. De begeleiding is voorzien om stap voor stap digitaal te transformeren.

Wat haal ik uit het traject?

Als onderneming is de output heel erg groot. Er wordt gewerkt aan de basis en fundamenten om projecten van digitale transformatie tot een goed einde te kunnen brengen. Daarbij wordt er individuele coaching vanuit Voka voorzien, alsook een klankbord van externe experten en een matching van aanbieders in de markt om dergelijke projecten op te starten en te doorlopen.

We voorzien een actieplan waar alle bouwsteentjes aan bod komen, en werken samen om een stevige basis te leggen, vanuit een visie en strategie en focus op het menselijk kapitaal. 

We maken een foto van de situatie as is, en we bouwen een digitaal transformatieplan om te komen tot een to be situatie.  We zorgen er voor dat de onderneming dit de komende decennia telkens kan herhalen wanneer nodig.

Hoe betrek ik mijn medewerkers in dit traject?

Het menselijk kapitaal staat centraal in dit traject, aangezien dit de hoeksteen is om succesvol te kunnen transformeren. Alle medewerkers moeten betrokken worden in het project, en het nut en/of de noodzaak er van inzien. Dit begint met een goede interne communicatie en een duidelijke hr-strategie. Vanuit het project zullen we de verschillende stappen en acties aanreiken om de medewerkers succesvol te betrekken in dergelijke traject. We zorgen er voor dat de medewerkers de eerste ambassadeurs worden van de vernieuwing. 

Wat is de kostprijs?

€ 5000,00 excl. btw

Durven innoveren is van cruciaal belang voor de wereld van morgen. Elke organisatie zal vroeg of laat te maken krijgen met een noodzakelijke digitale transformatie.

Contact

Wil je weten of Voka Digichange iets voor jou kan betekenen?
Vul dit contactformulier in of contacteer direct de digitale adviseur in jouw regio.

Wil je als dienstverlener samenwerken op onze innovatieprojecten voor KMO's?
Dan komen wij ook graag in contact met jou! 

Nationaal

Arnout Deriemaeker

IT-Manager

Full bio of Arnout Deriemaeker

Limburg

Wout Vandeweyer

Adviseur innovatie & duurzaam ondernemen

Full bio of Wout Vandeweyer

digiscan