• Netwerking 26.06.2018

  Taboes in de zorg doorbroken - nieuwe pistes voor de zorg van morgen

  Ons land geeft vandaag al relatief veel geld uit aan welzijn en zorg, en dat bedrag zal nog flink toenemen door o.a. de vergrijzing. Blijft dit wel betaalbaar?
  Lees meer en schrijf in
 • Zorgsector
  Netwerking 02.07.2018

  Inspiratiesessie: Blue zones als basis voor innovatief woon- en leefconcept 'Triamant'

  Met Triamant op weg naar de eerste Vlaamse Man-Made Blue Zones. Triamant wil een antwoord bieden op de maatschappelijke uitdagingen van de toenemende vergrijzing, gezinsverdunning en bevolkingsgroei.
  Lees meer en schrijf in
 • Infosessie VB
  Opleiding 04.07.2018

  Infosessie: 'Taboes doorbreken om de zorg te transformeren'

  Dat de gezondheidszorg zal en moet transformeren is geen nieuws. Het ideale toekomstbeeld in welzijn en gezondheid is grotendeels gekend.
  Lees meer en schrijf in
 • Debat rond de statuten en het achterliggende verhaal
  Opleiding 18.09.2018

  Health Community: Debat rond de statuten en het achterliggende verhaal

  In de zorg draait het niet meer om het juridisch statuut van een organisatie, maar wel om de meerwaarde in termen van kwaliteit en efficiëntie. Betekent dat het einde van statutendiscussies?
  Lees meer en schrijf in
 • Verankering mHealth-toepassingen
  Opleiding 16.10.2018

  Health Community: Verankering mHealth-toepassingen

  mHealth krijgt via projecten een plaats in het ruimere systeem van sociale zekerheid, met bouwstenen zoals financiering, kwaliteit, privacy, etc. In welke richting gaat dit kader?
  Lees meer en schrijf in
 • Re-integratie op de arbeidsmarkt
  Opleiding 16.10.2018

  Health Community: Re-integratie op de arbeidsmarkt

  Welke zijn de best practices voor werkgevers wat betreft re-integratie bij arbeidsongeschiktheid
  Lees meer en schrijf in
 • Health Community: Financiering van innovatie
  Opleiding 08.11.2018

  Health Community: Financiering van innovatie

  We debatteren over de aanbevelingen van de Voka nota en nemen hieruit de lessen en bijkomende verfijningen mee. 
  Lees meer en schrijf in
 • Nieuw model laagvariabele zorg
  Opleiding 08.11.2018

  Health Community: Nieuw model laagvariabele zorg

  Na de lancering van het financieringsmodel laagvariabele zorg bij de ziekenhuizen (met focus op de honoraria), analyseren en evalueren we deze aanpak, met best practices voor de (zorg)ondernemers in h
  Lees meer en schrijf in
 • Opportuniteiten van investeringsvehikels
  Opleiding 23.11.2018

  Health Community: Opportuniteiten van investeringsvehikels

  Hoe gedeeld investeren, en met welke voor- en nadelen? Hoe volg je de betrokkenheid en performance continu verder op? Met aandacht voor beleidsuitdagingen en praktische vraagstukken.
  Lees meer en schrijf in
 • Kwaliteitsprikkels in de zorg
  Opleiding 29.11.2018

  Health Community: Kwaliteitsprikkels in de zorg

  De eerste P4Q plannen zijn uitgeschreven voor wat betreft de Belgische ziekenhuizen. Dit is een eerste stap binnen een ruimere responsabilisering in functie van meerwaarde.
  Lees meer en schrijf in
 • Preventiecoaches
  Opleiding 06.12.2018

  Health Community: Preventiecoaches

  In 2018 wordt het project “Preventiecoaching” t.a.v. ondernemingen uitgerold doorheen alle sectoren.
  Lees meer en schrijf in