Skip to main content
Map
 • Genomen maatregelen per gemeente in Oost-Vlaanderen

Genomen maatregelen per gemeente in Oost-Vlaanderen

Elke onderneming is getroffen door deze coronacrisis. Daarom zet Voka zich in om steunmaatregelen te bepleiten op elk beleidsniveau. Ook steden en gemeentes kunnen helpen om de liquiditeit te vergroten of de heropstart van ondernemingen te bespoedigen. Daarom vroeg Voka volgende actiepunten aan elke stad of gemeente:

1.    Bedrijfsbelastingen

 • Het tweede kwartaal in mindering te brengen en pro-rata te verrekenen op de aanslag voor 2020. De Inning kan ook uitgesteld worden.
 • Thematische belastingen zoals bv de belasting op drijfkracht, de belasting op hinderlijke inrichtingen en de belastingen op vaste reclame (voor beperkte tijd) te schrappen.
 • De onlangs besliste stijging van bedrijfsbelastingen of invoering van nieuwe belastingen te her-evalueren. Verhoogde of extra belastingen -in welke vorm ook- kan fataal zijn voor bedrijven

2.    De gemeente als klant

 • Leveranciers versneld - binnen de 30 dagen of korter – te betalen. Op die manier garandeert de gemeente mee de liquiditeit van onze bedrijven.
 • Te blijven investeren en de aanbestedingsprocedures eenvoudig, snel en helder te maken.

3.    Ondersteunende maatregelen 

 • Op maat van jouw gemeente en de bedrijven op jouw grondgebied kan een gemeente ook steunmaatregelen ontwikkelen die verder gaan. Financiële steun, huurgelden verlagen, …

4.    Ondersteunende gemeentelijke diensten operationeel houden.  

 • Administratief oponthoud vermijden (informatie, vergunningen, adviezen) om de werking van bedrijven niet in het gedrang te brengen. 

De genomen maatregelen kan je hieronder terugvinden.

Het volledige persbericht kan je hier nalezen.

Algemeen: heel wat gemeentes en steden ondersteunen de lokale handel door hen aan te raden zich te registreren op www.koopinjebuurt.be of op een lokaal platform. Sommige gemeentes bieden ook een lokale aankoopbon aan aan de inwoners. Wij lijsten hier de verdere ondernemingsgerichte maatregelen op.

Maatregelen per Oost-Vlaamse gemeente

Aalst
 • De inning van bedrijfsbelastingen wordt verschoven. Voor het laatste kwartaal van 2019 zullen deze in juli worden verstuurd, voor 2020 in september. 
 • Aalst verbindt zich ertoe goedgekeurde facturen zo snel mogelijk te betalen.
 • Voka vraagt met aandrang om de geplande verhoging van de bedrijfsbelasting op drijfkracht en vestiging met tien procent in 2020 niet door te voeren.
Aalter

Aalter nam tot op vandaag geen extra ondersteunende maatregelen voor bedrijven.

Assenede
 • Assenede stelt het uitsturen van de milieubelasting voor bedrijven uit tot half mei.
 • Assenede verbindt zich ertoe goedgekeurde facturen zo snel mogelijk te betalen.
 • Er werd een coronamanager aangesteld die verdere maatregelen vorm moet geven.
Berlare

Berlare nam tot op vandaag geen extra ondersteunende maatregelen voor bedrijven.

Brakel

Ondernemingen kunnen een éénmalige lokale premie aanvragen:
- Ondernemers die de Vlaamse hinderpremie van € 4000 ontvangen kunnen bovenop een lokale premie van € 500 aanvragen.
- Ondernemers die de Vlaamse compensatiepremie van € 3000 ontvangen kunnen bovenop een lokale premie van € 500 aanvragen.
- Ondernemers die de Vlaamse compensatiepremie van € 1500 ontvangen kunnen bovenop een lokale premie van € 250 aanvragen.

Buggenhout

Buggenhout nam tot op vandaag geen extra ondersteunende maatregelen voor bedrijven.

Denderleeuw
 • Denderleeuw nam tot op vandaag geen extra ondersteunende maatregelen voor bedrijven. 
 • Voka vraagt met aandrang om de stijging in oppervlaktebelasting voor grote bedrijven in 2020 niet door te voeren.
De Pinte

De Pinte nam tot op vandaag geen extra ondersteunende maatregelen voor bedrijven.

Deinze
 • De inning van bedrijfsbelastingen wordt uitgesteld.
 • De huur of concessievergoedingen voor gemeentelijke gebouwen of infrastructuur werd opgeschort.
 • De ambulante handel wordt extra ondersteund na de periode van de lockdown met een budget van €400.000.
 • Er komt financiële ondersteuning bij een initiatief van de lokale middenstandsverenigingen n.a.v. de heropstart van de handelszaken.
Dendermonde
 • Dendermonde werkt aan een inventaris van maatregelen per doelgroep. Hiervoor wordt een budget vrijgemaakt van € 625.000.
 • De inning van bedrijfsbelastingen en retributies wordt verschoven naar september.
 • Voka vraagt met aandrang om de geplande verhoging van de drijfkracht- en oppervlaktebelasting voor bedrijven met 12% in 2020 niet door te voeren.

Hoe ondersteuning aanvragen? 
 
Neem contact op met het Sociaal Huis via 052 37 85 00 of info@sociaalhuisdendermonde.be

We gaan discreet om met uw vraag naar ondersteuning. De medewerkers van het Sociaal Huis zijn gebonden aan het beroepsgeheim. We brengen u nadien in contact met Dyzo vzw, waarna een medewerker een afspraak aan huis of in uw onderneming inplant. Meer info omtrent ondersteuningsmaatregelen is te vinden op de website van Dyzo vzw.

Destelbergen
 • De inning van bedrijfsbelastingen wordt verschoven naar het laatste kwartaal.
 • De huur of concessievergoedingen voor gemeentelijke gebouwen of infrastructuur wordt vrijgesteld voor de periode van de lockdown.
 • De ambulante handel wordt vrijgesteld van standgeld voor de periode van de lockdown.
 • Er komt financiële ondersteuning bij een initiatief van de lokale middenstandsverenigingen n.a.v. de heropstart van de handelszaken.
Eeklo
 • De inning van bedrijfsbelastingen wordt uitgesteld.
 • De retributie voor het standgeld van vaste marktkramers wordt kwijtgescholden in 2020, samen met een kwijtschelding van 1 kwartaal aan elektriciteitskosten.
 • Een economische cel zal ondernemers en inwoners ondersteunen in het aanvragen van steunmaatregelen.
Erpe-Mere

Erpe-Mere kondigt geen extra steunmaatregelen af om ondernemingen te ondersteunen. 

Evergem

Ondernemingen kunnen lokale waardebonnen bekomen:
- Ondernemers die een Vlaamse hinderpremie ontvangen krijgen bovenop lokale waardebonnen t.w.v. €200.
- Startende ondernemers (sinds 1 maart 2018) die een Vlaamse hinderpremie ontvangen krijgen bovenop lokale waardebonnen t.w.v. €400.

Gavere

Gavere nam tot op vandaag geen extra ondersteunende maatregelen voor bedrijven. 

Voka blijft aandringen op de vermindering van de bedrijfsbelastingen met minstens 1 kwartaal.

Gent
 • Voor elke maand waarin de federale coronamaatregelen gelden, worden de bedrijfsbelastingen kwijtgescholden. 
 • Retributies voor markten en ambulante handel worden voor dezelfde periode geschrapt. 
 • De Stad Gent geeft uitstel van betaling voor alle bedrijfsgebonden belastingen van het jaar 2020 tot 30 september 2020. 
 • De Stad Gent verbindt zich ertoe goedgekeurde facturen zo snel mogelijk te betalen.
 • De Stad Gent bekijkt tegemoetkomingen in de huur en concessies van zelfstandigen en kleine ondernemingen die huren bij de stad. 
 • Voor de taxisector wil de Stad Gent ook de kwijtschelding voorzien, maar het Vlaams taxidecreet maakt dat momenteel niet mogelijk. 
 • De geplande hervorming van de bedrijfsbelastingen op oppervlakte en drijfkracht wordt uitgesteld tot 2022.
Geraardsbergen

Geraardsbergen trekt € 500.000 uit als financiële tegemoetkoming aan ondernemingen, die aangevuld wordt met €500.000 van de Vlaamse Overheid.
- € 363.500 wordt vrij gemaakt om een noodfonds op te richten. Dit geld zal worden verdeeld conform de Vlaamse Corona hinderpremie en de lokale noden. €50.000 hiervan wordt gereserveerd voor startende bedrijven en lokale ondernemers.
- € 140.500 wordt vrij gemaakt voor een aantal vrijstellingen in retributies, zoals deze op horecaterrassen, parkeren of voor toeristische logies.

Haaltert

Haaltert nam tot op vandaag geen extra ondersteunende maatregelen voor bedrijven. 

Hamme

Hamme werkt een pakket steunmaatregelen uit, dat zal worden voorgelegd op de gemeenteraad van 17 juni 2020.

Herzele

Herzele nam tot op vandaag geen extra ondersteunende maatregelen voor bedrijven.

Kluisbergen

Kluisbergen nam tot op vandaag geen extra ondersteunende maatregelen voor bedrijven.

In de meerjarenplannen besliste de gemeente wel al om de drijfkrachtbelasting volledig te schrappen.

Kruisem
 • De gemeente schrapt het standgeld van de markt- en kermiskramers.
 • De inning van bedrijfsbelastingen wordt voorlopig uitgesteld.
 • Kruisem verbindt zich ertoe goedgekeurde facturen zo snel mogelijk te betalen.
 • De gemeente voorziet een korting van 25% op de drijfkrachtbelasting.
Laarne
 • Ondernemingen kunnen lokale waardebonnen bekomen:
  - Ondernemers die de Vlaamse hinderpremie van € 4000 ontvangen krijgen bovenop lokale waardebonnen t.w.v. €750.
  - Ondernemers die de Vlaamse compensatiepremie van € 3000 ontvangen krijgen bovenop lokale waardebonnen t.w.v. €250.
 • De inning van bedrijfsbelastingen wordt voorlopig uitgesteld.
 • Er wordt een enquête georganiseerd voor de ondernemers om hun noden/bezorgdheden in kaart te brengen. 
Lede

Lede kondigt geen extra steunmaatregelen af om ondernemingen te ondersteunen.

Lievegem
 • Lievegem trekt een werkbudget van €100.000 uit om de lokale economie te ondersteunen. Deze worden vertaald naar o.a. het niet innen van standgelden voor marktkramers en kermissen, het innemen van openbaar domein, de retributie op dansgelegenheden, ...
 • De gemeente verbindt zich ertoe goedgekeurde facturen zo snel mogelijk te betalen.
 • De inning van bedrijfsbelastingen wordt voorlopig uitgesteld.
Lochristi

Lochristi nam tot op vandaag geen extra ondersteunende maatregelen voor bedrijven.

Maldegem

Maldegem nam tot op vandaag geen extra ondersteunende maatregelen voor bedrijven. 

Melle

Melle nam tot op vandaag geen extra ondersteunende maatregelen voor bedrijven, maar verbindt zich ertoe goedgekeurde facturen zo snel mogelijk te betalen.

Merelbeke

Merelbeke nam tot op vandaag geen extra ondersteunende maatregelen voor bedrijven.

Nazareth
 • Ondernemingen kunnen een éénmalige lokale premie aanvragen:
  - Ondernemers die de Vlaamse hinderpremie van € 4000 ontvangen kunnen bovenop een lokale premie van € 500 aanvragen.
  - Ondernemers die de Vlaamse compensatiepremie van € 3000 ontvangen kunnen bovenop een lokale premie van € 250 aanvragen.  
 • De bedrijfsbelasting 2020 wordt verminderd met 1 kwartaal voor alle bedrijven gelegen op grondgebied Nazareth. Deze vermindering geldt ook voor de bedrijven die  geen beroep deden op een hinder- of compensatiepremie. 


 

Ninove

Ninove nam tot op vandaag geen extra ondersteunende maatregelen voor bedrijven.

Oudenaarde
 • Ondernemingen kunnen een éénmalige lokale premie aanvragen:
  - Ondernemers die de Vlaamse hinderpremie van € 4000 ontvangen kunnen bovenop een lokale premie van € 500 aanvragen.
  - Ondernemers die de Vlaamse compensatiepremie van € 3000 ontvangen kunnen bovenop een lokale premie van € 250 aanvragen
 • Het stadsbestuur int tijdelijk geen terrasbelastingen of promotaks.
 • Het stadsbestuur int tijdelijk geen standgeld voor marktkramers of kermiskramers.
 • Nalatigheidsintresten over dit jaar zullen niet gevorderd worden.
 • Voka blijft aandringen op de vermindering van de bedrijfsbelastingen met minstens 1 kwartaal.
Ronse

Ronse zal de drijfkrachtbelasting voor ondernemingen versneld schrappen. De oorspronkelijk voorziene termijn van 4 jaar in de meerjarenplannen wordt aangepast en de belasting wordt op 3 jaar tijd afgebouwd.

Sint-Martens-Latem

Sint-Martens-Latem nam tot op vandaag geen extra ondersteunende maatregelen voor bedrijven.

Sint-Lievens-Houtem
 • De inning van bedrijfsbelastingen wordt verschoven naar 2021.
 • De terrasbelasting wordt in 2020 niet aangerekend.
 • Het standplaatsgeld voor de marktkramers is voor dit jaar aangerekend maar voor de aanrekening van volgend jaar zal een korting gegeven worden à rato van het aantal maanden dat er dit jaar geen markt kan plaatsvinden.
 • De gemeente ondersteunt een ondernemersmagazine dat uitgegeven zal worden voor alle Houtemse handelaars die gesloten of in hun activiteiten beperkt zijn geweest tijdens de crisis.
Waasmunster
 • De inning van bedrijfsbelastingen wordt uitgesteld.
 • Aannemers kunnen een vrijstelling krijgen van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein voor de periode waarin de werf effectief stil ligt.
 • Waasmunster verbindt zich ertoe goedgekeurde facturen zo snel mogelijk te betalen.
Wetteren
 • De inning van bedrijfsbelastingen wordt voorlopig uitgesteld.
 • Wetteren verbindt zich ertoe goedgekeurde facturen zo snel mogelijk te betalen.
Wichelen
 • Wichelen scheldt de belasting op motoren voor bedrijven kwijt voor 6 maanden. In november 2020 wordt de kwijtschelding geëvalueerd.
 • Het versturen van aangiften en aanslagbiljetten werd "on hold" gezet.
 • De gemeente ondersteunt de lokale ondernemingen met andere maatregelen, waaronder het kosteloos aanbieden van stickers voor social distancing en plexiglas. 
Zele
 • De inning van bedrijfsbelastingen wordt uitgesteld met 4 maanden.
 • De betalingstermijnen aan Zeelse ondernemers worden ingekort naar maximum 2 weken na ontvangst van de factuur.
Zottegem
 • De terrasbelasting wordt in 2020 niet aangerekend
 • Het betalend parkeren in de winkelstraten werd geschrapt tot 1 juni. De lokale middenstand mag verder 4 zaterdagen uitkiezen waarop later dit jaar niet zal moeten betaald worden om te parkeren in het winkelcentrum.
 • Zottegem verbindt zich ertoe goedgekeurde facturen zo snel mogelijk te betalen.
 • De administratieve diensten blijven steeds actief, zodat er geen administratieve achterstand wordt gecreëerd.
Zulte

Het gemeentebestuur heeft het principebesluit genomen om een gemeentelijk steunfonds op te richten om de getroffen sectoren lokaal te kunnen ondersteunen. De invulling hiervan zal in de komende maanden verder uitgewerkt worden.

Contactpersoon

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Steden en gemeenten kunnen echt het verschil maken voor ondernemingen in deze crisis

PERSBERICHT: Gemeentes hebben veel aandacht voor lokale horeca en handel, vooral Gent komt met sterk relanceplan voor alle ondernemingen

Voka Oost-Vlaanderen brengt lokale steunmaatregelen in kaart.

Lees het persbericht