Skip to main content

Hervorming vennootschapsbelasting

Ons verdienmodel is slechts duurzaam wanneer we competitief blijven, ook op vlak van vennootschapsbelasting.

De voorbije jaren verlaagden heel wat landen het nominaal tarief (Nederland: 25%, Finland: 20%, Zweden: 22%...), terwijl het in België op 33,99% bleef hangen. In 2020 verlaagt de federale regering het tarief naar 25%. Enkel ondernemingen die relatief veel gebruik maken van overgedragen fiscale aftrekken en de notionele-interestaftrek riskeren een stijging van hun effectief tarief.

Voor kmo-vennootschappen daalde in 2018 het verlaagd tarief al tot 20% op de eerste 100.000 euro winst. Zij genieten ook van een tijdelijk fors verhoogde investeringsaftrek. In 2020 wordt er werk gemaakt van fiscale consolidatie.

De federale regering werkt bij enkele onderdelen van de hervorming nog reparatiewetgeving uit. Die zal de wetgeving niet substantieel veranderen, maar ongerijmdheden de wereld uit helpen. Voka volgt dit verder actief op.

Meer info over de vennootschapsbelasting kan u terugvinden op 'Alles wat u nu al moet weten over de nieuwe vennootschapsfiscaliteit'