Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Onderwijs

  • 15/12/2020

“Education is the passport for the future, tomorrow belongs to those who prepare for it today.”

In onze kenniseconomie hebben we maar 1 grondstof ...

In onze kenniseconomie hebben we maar 1 grondstof en die zit tussen 1,5 meter en 2 meter boven de grond. Daarom is het onderwijs van primordiaal belang. Een kwalitatief onderwijs zorgt voor het toptalent dat onze regio doet groeien. De voedingsbodem voor voldoende instroom in de toekomstgerichte technologische richtingen wordt gelegd op jonge leeftijd. Daarom moeten we ook STEM en duaal leren stimuleren.

Daarnaast is de impact van digitalisering op de samenleving enorm en ook in het onderwijs speelt technologie meer en meer een belangrijke rol. Digitaal onderwijs kan het traditioneel onderwijs versterken.

Voka West-Vlaanderen wil de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt verkleinen op alle onderwijsniveaus (secundair, hoger onderwijs en volwassenonderwijs). Voka moet top of mind zijn wanneer men denkt aan het ecosysteem waarbij onderwijs – en kennisinstellingen, en ondernemingen samen op zoek gaan naar (innovatieve) oplossingen voor allerhande problemen.

Contactpersoon

Joyce Simoens

Adviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Projecten

European STEM school label: Samenwerking tussen scholen en bedrijven

STEM is de toekomst. Onze West-Vlaamse bedrijven hebben nood aan een gekwalificeerde instroom van STEM-profielen. Dit start uiteraard bij het aanbieden van een kwalitatief STEM-onderwijs.

Meer info

ESF dossier: Werkende en kwalificerende trajecten

Voka West-Vlaanderen onderschrijft het belang van levenslang leren en wil dit ook verder stimuleren binnen de West-Vlaamse bedrijven.

Meer info