Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • European STEM school label: samenwerking tussen scholen en bedrijven

European STEM school label: samenwerking tussen scholen en bedrijven

  • 22/07/2020

STEM is de toekomst. Onze West-Vlaamse bedrijven hebben nood aan een gekwalificeerde instroom van STEM-profielen. Dit start uiteraard bij het aanbieden van een kwalitatief STEM-onderwijs. De provincie West-Vlaanderen, Regionaal Technologisch Centrum (RTC) en Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen willen graag ondersteuning bieden bij het uitbouwen van een internationaal vooraanstaand STEM-onderwijs.
 

Het European Schoolnet erkent scholen die inzet tonen op gebied van STEM door hen een STEM-label toe te kennen. Scholen moeten hierbij aantonen wat ze reeds doen rond STEM. Dit doen ze door bewijsstukken in te dienen bij het European Schoolnet. Deze evalueert de bewijsstukken en koppelt hier een label aan. Scholen kunnen één van volgende drie labels behalen: competent, proficient en expert.

Naast het ontvangen van het label ontvangen scholen een actieplan: Waar is er nog ruimte voor verbetering? Waar kan er extra op ingezet worden om de kwaliteit te verhogen? 
 
We zien dit label (en de daaraan gekoppelde actieplannen) als een startpunt tot samenwerking tussen scholen en ondernemingen.

Ons doel is het opzetten van een lerend netwerk tussen scholen en bedrijven, waar scholen onderling van elkaar kunnen leren en waar bedrijven de nodige ruimte krijgen om input te geven. Kennisuitwisseling en delen van best practices staat hier dus centraal. Vaak is de link tussen onderwijs en arbeidsmarkt te weinig aanwezig en spelen scholen te weinig in op de noden van de arbeidsmarkt. Aan de hand van dit project willen we de samenwerking tussen scholen en bedrijven dus versterken. De scholen hebben nood aan input van ondernemingen om de kwaliteit van het STEM-onderwijs te verbeteren.

9 West-Vlaamse scholen engageerden zich om één van bovengenoemde labels te behalen. De scholen dienen hun dossier eind januari in. In de maanden februari en maart zullen we dan ook starten met het samenstellen van werkgroepen (scholen en bedrijven).

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project en zo een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt mogelijk te maken? Neem dan contact op met Joyce Simoens.  
 

pomrtc

 

Contactpersoon

Joyce Simoens

Adviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag