Skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • European STEM school label: samenwerking tussen scholen en bedrijven
stem
  • 22/07/2020

European STEM school label: samenwerking tussen scholen en bedrijven

STEM is de toekomst. Onze West-Vlaamse bedrijven hebben nood aan een gekwalificeerde instroom van STEM-profielen. Dit start uiteraard bij het aanbieden van een kwalitatief STEM-onderwijs. De provincie West-Vlaanderen, Regionaal Technologisch Centrum (RTC) en Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen willen graag ondersteuning bieden bij het uitbouwen van een internationaal vooraanstaand STEM-onderwijs. 
 

Het European Schoolnet erkent scholen die inzet tonen op gebied van STEM door hen een STEM-label toe te kennen. Scholen moeten hierbij aantonen wat ze reeds doen rond STEM. Dit doen ze door bewijsstukken in te dienen bij het European Schoolnet. Deze evalueert de bewijsstukken en koppelt hier een label aan. Scholen kunnen één van volgende drie labels behalen: competent, proficient en expert (labels van laag naar hoog).
Naast het ontvangen van het label ontvangen scholen een actieplan: Waar is er nog ruimte voor verbetering? Waar kunnen wij als school nog meer op inzetten?
 
Na het behalen van dit label gaan we aan de slag. We zien dit label als een startpunt tot samenwerking. Dit label (en de daaraan gekoppelde actieplannen) laat de scholen toe echt een spiegel voor zich te houden en te beseffen dat er nog wat ruimte is voor verbetering van het STEM-onderwijs. 
 
Ons doel is het opzetten van een lerend netwerk tussen scholen en bedrijven, waar scholen onderling van elkaar kunnen leren en waar bedrijven de nodige ruimte krijgen om input te geven. Kennisuitwisseling en delen van best practices staat hier dus centraal. Vaak is de link tussen onderwijs en arbeidsmarkt te weinig aanwezig en spelen scholen te weinig in op de noden van de arbeidsmarkt. Aan de hand van dit project willen we de samenwerking tussen scholen en bedrijven dus  versterken.  
 
De scholen hebben nood aan input van bedrijven om de kwaliteit van het STEM-onderwijs te verbeteren.
 
We hebben de scholen gevraagd hun interesse in dit project kenbaar te maken vóór 20 september. We beogen de uitbouw van een traject voor een vijftal scholen. 
Begin oktober voorzien wij een eerste overlegmoment met de scholen. Voor de deelnemende bedrijven organiseren we later in de maand oktober een eerste overlegmoment.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project en zo een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt mogelijk te maken? Neem dan contact op met Joyce Simoens.  
 

pomrtc

 

Contactpersoon

Joyce Simoens

Kennis & Advies/Menselijk Kapitaal

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Vraag het @ Voka
CRM Group
DHL
ING
Proximus
SD  Worx