Skip to main content
  • Nieuws - Voka nationaal

Nieuws - Voka nationaal

Steven Betz
Nieuws

Geen uitstel voor omgevingsvergunning

Ondanks opstekende geruchten dat de start van de langverwachte omgevingsvergunning uitgesteld zou worden, bevestigde de Vlaamse regering begin dit jaar dat het nieuwe systeem - zoals voorzien - op 23 februari 2017 van start kan gaan.

Karl Collaerts
Opinie

Overheidsuitgaven: quasibevriezing nodig

Volgens de Nationale Bank is de groei van onze overheidsuitgaven de voorbije jaren duidelijk ingeperkt. De breuk met het verleden is zichtbaar. Onze overheidsfinanciën zitten echter nog niet op een houdbaar pad. Daartoe is nog enkele jaren een volgehouden inspanning nodig op alle beleidsniveaus.

Klaas Nijs
Opinie

Koolstofheffing geeft geen zuurstof aan bedrijven

Federaal minister voor energie Marie-Christine Marghem lanceerde vorige week een debat over de invoering van een koolstoftaks. Het event werd een aaneenschakeling van presentaties over alle mogelijke voordelen van een heffing op CO2.

CO2-taks
Nieuws

CO2-taks is contraproductief

Federaal minister Marghem startte deze week met gesprekken rond een koolstoftaks. Voka geeft aan dat de industrie de afgelopen jaren al grote inspanningen heeft gedaan om de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Duaal leren
Nieuws

Voka tevreden met uitbreiding Duaal Leren

Vandaag keurde de Vlaamse regering de uitbreiding goed voor het aantal studierichtingen in het systeem van duaal leren (deels leren op school deels binnen een onderneming). In totaal worden er 19 studierichtingen toegevoegd aan de 7 die vandaag reeds bestaan.

Stijn Decock
Opinie

Het isolationisme van Trump

Wie gehoopt had dat VS-president Trump de gematigde toon van zijn overwinningsspeech ging aanhouden bij zijn inauguratie, kwam van een kale reis thuis. We kregen op 20 januari een harde, isolationistische Trump te horen.

Goedele Sannen
Opinie

Nog geen licht aan het einde van de tunnel(s)

De eerste werkdag na de kerstvakantie wordt traditioneel gekenmerkt door een extra drukke ochtendspits. Automobilisten die dit jaar op die bewuste maandag door de Brusselse tunnels moesten, hebben extra gevloekt.

Maak Vlaanderen #opnieuwmobiel
Nieuws

Voka wil Vlaanderen #opnieuwmobiel maken

Uit een nieuw onderzoek van Voka blijkt dat onze overheden de afgelopen jaren te weinig hebben geïnvesteerd in infrastructuur. Slechts één vijfde van de overheidsinvesteringen gingen naar vervoersinfrastructuur.

Regenweer
Voka-Persbericht

Regenfile heeft 2,5 miljoen gekost

De onophoudelijke regen veroorzaakte woensdag de zwaarste ochtendspits van het jaar in Vlaams-Brabant en de rest van Vlaanderen. De files zorgden voor een extra kost van 2,5 miljoen euro in vergelijking met een normale filedag.

ING
SD  Worx