Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers & Co: Titeca Pro Accountants & Experts - Verplicht opleidingsplan: een kans voor ontwikkeling

Ondernemers & Co: Titeca Pro Accountants & Experts - Verplicht opleidingsplan: een kans voor ontwikkeling

  • 17/05/2024

Het opleidingsplan is meer dan een wettelijke noodzaak; het is een fundament voor bedrijfsgroei en werknemersontwikkeling. Door tijdig en strategisch te plannen, kunnen werkgevers een omgeving creëren die zowel aan de huidige als toekomstige behoeften voldoet.

Wat houdt een opleidingsplan in? 

Het opleidingsplan is een middel om de opleidingsbehoeften van jouw werknemers in kaart te brengen. Concreet betreft het een document waarin de opleidingen worden opgelijst die je als werkgever wil aanbieden. Elke opleiding wordt gekoppeld aan een bepaalde doelgroep van werknemers. 
Hoewel je als werkgever zelf bepaalt welke opleidingen in het plan worden opgenomen, zijn er toch enkele minimale vereisten die in het plan moeten verwerkt worden: 

  • Het opleidingsplan moet ten minste de formele én informele opleidingen omvatten die je wil aanbieden. 
  • Je moet de nodige aandacht besteden aan genderdimensie. 
  • Tot slot moet het opleidingsplan ook voorzien in een bijzondere aandacht voor bepaalde risicogroepen (bv. werknemers van 50 jaar of ouder, werknemers met arbeidshandicap, knelpuntberoepen…). 

Welke werkgevers moeten een opleidingsplan opmaken? 

Het voorzien van een opleidingsplan is pas verplicht als je minstens 20 werknemers tewerkstelt. 

Implementatie: een stap-voor-stap proces 

Het is belangrijk enerzijds te vertrekken vanuit de opleidingsbehoefte van jouw werknemers en anderzijds te bekijken welke verplichte opleidingen reeds bestaan binnen jouw onderneming. Ga ook na welke doelgroepen aanwezig zijn binnen de onderneming. Van zodra je deze zaken geanalyseerd hebt, kan je gericht opleidingen gaan kiezen en het opleidingsplan samenstellen. 

Hierbij moet je als werkgever ook steeds het intern sociaal overleg respecteren. Heeft jouw onderneming geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, dan leg je het opleidingsplan aan de werknemers zelf voor. Daarnaast genieten werkgevers de vrijheid de vorm van hun opleidingsplan zelf te bepalen, rekening houdend met eventuele sectorspecifieke eisen. Dit proces bevordert niet alleen transparantie maar zorgt ook voor een breed gedragen verantwoordelijkheid voor persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen de onderneming. 

Tot slot mag het opleidingsplan gewoon binnen jouw onderneming bewaard worden. De werknemers (en hun eventuele vertegenwoordigers) kunnen dan op eenvoudig verzoek toegang krijgen tot het opleidingsplan. Het is voorlopig nog niet verplicht om een afschrift van jouw opleidingsplan aan de overheidsinstanties te zenden, gezien de bevoegde ambtenaar momenteel nog niet aangeduid is. 

De toekomst en het Federal Learning Account (FLA) 

Met de lancering van het FLA in 2024 wordt de rol van werkgevers in de ontwikkeling van hun werknemers nog belangrijker. Het systeem maakt het voor werknemers mogelijk om hun opleidingsdagen en -uren in realtime te monitoren, waardoor de betrokkenheid bij hun eigen ontwikkeling wordt verhoogd. Het is een gamechanger voor het beheer van opleidingsrechten en -kansen binnen bedrijven. 

Heel wat informatie zal bijgevolg door de overheid verzameld worden en verwerkt worden in deze applicatie. Als werkgever zal je echter verplicht zijn om – telkens uiterlijk 1 maand na het einde van elk kwartaal – enkele gegevens in het FLA in te geven. Denk maar aan het aantal daadwerkelijk gevolgde opleidingsdagen en voor welke opleidingen, het openstaande opleidingskrediet… 

Investeren in je grootste troef 

Het ontwikkelen van een opleidingsplan biedt bedrijven de kans om te investeren in hun grootste troef: hun werknemers. Onze experts staan klaar om deze reis naar continue verbetering te faciliteren en te ondersteunen. 

Feline Wieme en Jos Leenknegt, Legal-HR Adviseurs Titeca Pro Accountants & Experts

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie