Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Hoe investeren in kinderopvang aantrekkelijker kan voor werkgevers

Hoe investeren in kinderopvang aantrekkelijker kan voor werkgevers

  • 03/11/2023

Terwijl bedrijven elke steen omdraaien op zoek naar medewerkers, blijkt een gebrek aan kinderopvangplaatsen een stevige drempel voor medewerkers om werk en gezin te combineren. Meer dan 1 op 3 ouders op zoek naar een plaats in de kinderopvang krijgt het deksel op de neus. Dat is een gevolg van de Vlaamse overheid die de knip op de portemonnee houdt. Voka heeft een aantal concrete pistes om investeren in kinderopvang aantrekkelijker te maken voor bedrijven.

Vandaag zijn er te weinig kinderopvangplaatsen in Vlaanderen. Voor 15.238 kinderen, ofwel 37% van de aanvragen, was er in 2022 géén kwalitatieve opvang voor kinderen. We weten heel zeker dat het gebrek aan opvangplaatsen zorgt voor een rem op tewerkstelling: 50% van de vrouwen zou meer werken of in een nieuwe job stappen mocht er voldoende kinderopvang voorzien worden. Door bijkomende plaatsen in de kinderopvang zullen mensen die vandaag noodgedwongen thuisblijven om voor kleine kinderen te zorgen makkelijker de stap kunnen zetten naar de arbeidsmarkt. 

Voka wil op korte termijn de nodige capaciteit aan kinderopvang realiseren door de extra plaatsen niet enkel vanuit de Vlaamse begroting te financieren. Je kan ook kijken naar cofinanciering en bedrijven extra plaatsen voor kinderopvang laten financieren. Dat kan vandaag al: bedrijven kunnen tot ca 9.000 euro voor bedrijfsopvang fiscaal inbrengen. Dat is goed voor twee derden van de kost van een kwalitatieve opvangplaats. Bedrijven zorgen zo voor bijkomende capaciteit en helpen de drempel naar werk voor jonge ouders wegnemen. We moeten het dan wel aantrekkelijk maken voor bedrijven om te investeren.

3 concrete pistes 

1. Hogere flexibiliteit 

Eerst en vooral moet de flexibiliteit omhoog: in plaats van bedrijven zelf de bedrijfsopvang te laten organiseren, is het veel eenvoudiger voor bedrijven om een plaats voor een jaar in te kopen bij een erkende dienst voor kinderopvang. Zo blijft bedrijfsopvang niet voorbehouden voor de groten der aarde en kan ook een kmo investeren.

2. Fiscaal interessanter maken 

Maak die investering fiscaal nog interessanter. Er valt wat te zeggen voor het verhogen van de fiscale aftrek voor bedrijven van 100 naar 120%: het zal meer bedrijven overtuigen om te investeren in kinderopvang.

3. Opnemen in cafetariaplan 

Je kan nog verder gaan: neem de kosten voor kinderopvang op in het cafetariaplan. Zo komen de kosten voor bedrijfsopvang niet bovenop het loonhuis, maar maken ze er deel van uit.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie