Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • “We kiezen ervoor verantwoordelijk om te gaan met mensen en middelen”

“We kiezen ervoor verantwoordelijk om te gaan met mensen en middelen”

  • 11/05/2022

De Belgische Etex Group ontwikkelt en produceert toekomstbestendige lichtgewicht bouwoplossingen voor binnen en buiten, inclusief voor passieve brandbeveiliging en hoogwaardige isolatie. En het bedrijf doet dat – ook op de site in Tisselt (Willebroek) – meer en meer op een zo klimaatneutraal mogelijke manier. “Duurzaamheid is uiteraard al vele jaren een aandachtspunt binnen onze groep”, zegt Plant Manager Filip Hermans. “Maar in 2018 herdefinieerde Etex de ambitie, waardoor sustainability nu één van de belangrijkste aandachtspunten is. We willen een veilige werkomgeving creëren, een lage ecologische voetafdruk realiseren en met onze producten de leefomstandigheden voor iedereen verbeteren.”

Een prachtige lentezon en een zeer vriendelijke portier verwelkomen ons op de terreinen van Etex gelegen langs het zeekanaal Brussel-Schelde in Tisselt bij Willebroek. Terwijl we even wachten op Plant Manager Filip Hermans rijden heftrucks beladen met materiaal af en aan. Om de drukte in goede banen te leiden is de site zelfs uitgerust met verkeerslichten. “Op de site hier in Tisselt produceren we voornamelijk brandwerende bouwmaterialen onder de merknaam Promat”, vertelt Filip Hermans. “Dit is wereldwijd een sterk groeiende markt, waardoor we hierin de jongste jaren sterk investeren. In 1995 beschikten we over vijf productielijnen, vandaag zijn dat er al negen en de vraag blijft maar stijgen. Om die meerproductie op te vangen bouwden we drie jaar geleden een nieuw magazijn met een extra opslagcapaciteit van 15.500 m². Een magazijn dat vandaag al niet meer groot genoeg is.”

We streven ernaarom gewoon geen afval teproduceren.

Van klein familiebedrijf tot wereldwijde groep

De Etex Group vindt zijn oorsprong in de Eternit-cementfabriek die Alphonse Emsens in 1905 opstartte in Haren, vlakbij Brussel. “Het was een echt familiebedrijf, dat tijdens de jaren dertig al snel uitbreidde in heel Europa en ook investeerde in belangrijke overzeese exportmarkten”, blikt Filip Hermans terug. “Vanaf de jaren vijftig begint de groep te diversifiëren en in 1957 voegt het ook gipsplaten toe aan de
productportefeuille. Promat, een Duitse producent van passieve brandbeveiliging, wordt overgenomen in 1981. In 1995 verdween de overkoepelende naam ‘Eternit Group’ en ging het bedrijf verder als Etex Group. Een laatste zeer belangrijk jaartal is 2011, wanneer Etex meer dan 80% van de gipsactiviteiten van de Franse groep Lafarge overneemt. Om in 2013 de resterende 20% over te nemen en zo wereldwijd leider te worden op de droogbouwmarkt. Vanaf dat ogenblik verlegt Etex de focus ook meer en meer
op lichtgewicht bouwoplossingen. Zwaardere divisies worden verkocht en nieuwe acquisities zijn erop gericht om de positie op de lichtgewicht markt te verstevigen. Met de overnames in de afgelopen zestig jaar op het gebied van brandbeveiliging, gipstechnologie, modulaire bouw en bouwkunde draagt
Etex meer dan een steentje bij aan de transformatie van de bouwsector. Vandaag is het kleine familiebedrijf van de familie Emsens, die nog steeds de hoofdaandeelhouder is van de groep, uitgegroeid tot een wereldleider op het gebied van lichtgewicht bouwoplossingen. De Belgische Etex Group telt wereldwijd meer dan 11.000 medewerkers, beschikt over 110 sites in 42 verschillende landen en is goed voor een jaarlijkse omzet van 2,972 miljard euro.”

etex 2

Uniek aanbod

De site in Tisselt is één van die 110 vestigingen van de Etex Group, maar zeker niet zomaar eentje uit een dozijn. “We zijn een heel belangrijke site binnen de groep, omdat we op een zeer specifiek
domein actief zijn”, legt Filip Hermans uit. “De brandwerende bouwmaterialen die we hier ontwikkelen en produceren exporteren we over de hele wereld. We bouwen hier al meer dan zeventig jaar aan onze knowhow en de oplossingen – zeker de totaaloplossingen – die wij kunnen aanbieden zijn echt uniek. De R&D-afdeling hier in Tisselt is dan ook één van de belangrijkste onderzoeksen ontwikkelingslaboratoria van onze groep. Daar komt nog eens bij dat al onze producten uitgebreid getest zijn en over alle nodige certificaten beschikken. Al die aspecten samen zorgen ervoor dat onze site bijna niet te kopiëren is. Een gipsplaat kan je best zo lokaal mogelijk produceren, omdat het meestal niet rendabel om deze over grote afstanden te transporteren. Onze producten vragen heel veel kennis, kunde en zeer specifieke én dure
machines om te produceren. Hierdoor transporteren we onze brandwerende platen en oplossingen naar elke uithoek op deze planeet. En het leuke is dat we dat topmateriaal produceren met medewerkers die vaak binnen een straal van 25 kilometer rond het bedrijf wonen. Op onze site in Tisselt werken bijna 300 mensen, waaronder 200 vaak technische geschoolde medewerkers in onze fabriek, een 60-tal collega’s in de commerciële en ondersteunende diensten en een 30-tal in de R&D-afdeling.”

etex

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Duurzame ingrepen

Sinds 2018 legt de Etex Group meer dan ooit de focus op ‘sustainability’, omdat het bedrijf gelooft dat duurzaam geproduceerde producten en serviceoplossingen de enige manier zijn om de transitie naar een duurzame samenleving en economie te maken. Jaarlijks investeert de groep daarom meer dan 30 miljoen euro in innovatie en duurzaamheid. Investeringen die absoluut ook hun weg vinden naar de site in Tisselt. “Onze topprioriteit blijft de veiligheid van onze medewerkers”, vertelt Filip Hermans. “Elke dag opnieuw volgen we de striktste regels om te garanderen dat onze collega’s weer veilig en gezond naar huis terug kunnen keren. Maar we hebben niet alleen een grote verantwoordelijkheid wanneer het gaat over de gezondheid en het welzijn van mensen. Ook wanneer het gaat over zorg dragen voor onze natuurlijke grondstoffen, mogen we onze verantwoordelijkheid niet ontlopen. Daarom hebben we de voorbije jaren onze site op verschillende manieren heel wat duurzamer gemaakt. Een zeer belangrijke stap hebben we gezet met de installatie van een warmtekrachtkoppeling. Deze produceert een constante hoeveelheid elektriciteit van 4MW. In één uur produceren we ongeveer evenveel elektriciteit als een gemiddeld gezin gebruikt op een jaar. Daarnaast hebben we eigen zonnepanelen, die nog eens goed zijn voor 1,3 gWh elektriciteit per jaar. De panelen samen met de warmtekrachtkoppeling zorgen ervoor dat we bijna volledig voor onze eigen energievoorziening instaan.” Om duurzamer te produceren maakt Etex in Tisselt ook zoveel mogelijk gebruik van het kanaal. “Om te beginnen voeren we zoveel mogelijk grondstoffen (vooral gips en zand) per schip aan, op die manier houden we ongeveer 1.500 vrachtwagens per jaar van de baan”, weet Filip Hermans. “Maar het water dat we nodig hebben voor de aanmaak van de brandwerende calciumsilicaatplaten halen we eveneens voornamelijk uit het kanaal. Om het lozen van water tot een minimum te beperken recupereren we een groot deel van het water uit de productie. Het water dat we niet kunnen recuperen gaat door onze eigen waterzuiveringsinstallatie alvorens we het lozen. Het aluminiumhoudend slib dat we zo verzamelen, gebruiken we opnieuw in ons productieproces.” En bij Etex recycleren ze veel meer dan alleen slib. “We streven ernaar om gewoon geen afval te produceren”, legt Filip Hermans uit. “Al ons restmateriaal herbruiken we zoveel mogelijk in onze eigen productie. Sinds mei 2020 storten we bijvoorbeeld geen afvalplaten meer. We breken de platen, malen ze fijn en brengen het
materiaal daarna via stofsilo’s weer de productie in. En afvalstromen waar wij geen toepassing voor hebben, dragen we over aan derden, die ze op hun beurt opnieuw als grondstof gebruiken. Daarnaast zoeken we continu naar oplossingen om in onze productie ook zo weinig mogelijk virgin materialen
te gebruiken, dat zijn materialen die rechtstreeks uit de aarde of natuur gehaald worden. Waar we kunnen, gebruiken we alternatieve grondstoffen, bijvoorbeed afkomstig uit recyclageprocessen. Zelfs als deze oplossing duurder uitvalt. Met onze gipsplaten, één van onze belangrijkste lichtgewicht bouwmaterialen, beschikken we al over een schat aan ervaring op het gebied van recycling. Dat product heeft het potentieel om oneindig gerecycleerd te worden zonder enig kwaliteitsverlies.”

"De Etex Group draagt meer dan een steentje bij aan de transformatie van de bouwsector."

Iedereen is belangrijk

Duurzaamheid gaat voor Etex ook verder dan enkel ecologie. “Als bedrijf willen we ook op een duurzame manier met onze mensen omgaan”, besluit Filip Hermans. “Medewerkers, zeker technisch geschoolde profielen, zijn vandaag de dag niet makkelijk meer te vinden. Als bedrijf is het daarom van cruciaal belang om goede mensen aan te trekken en ze ook in dienst te kunnen houden. Iedere medewerker binnen onze groep krijgt daarom de kans zichzelf te ontwikkelen. We stimuleren persoonlijk initiatief en opleidingen, moedigen een positieve en inspirerende teamgeest aan en verzorgen de communicatie met alle medewerkers. Ook de mensen in de productie houden we permanent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Want voor Etex is iedere medewerker even waardevol. En soms moet je dat – zelfs wanneer dat heel veel inspanningen vergt – tonen. Toen enkele maanden geleden de oorlog in Oekraïne uitbrak, zijn we de familieleden van onze medewerkers in de vestigingen in het oorlogsgebied letterlijk gaan ophalen. De mannen mochten het land niet verlaten. Op korte termijn vangen we hen op en op lange termijn – moest dat nodig zijn – zoeken we zowel voor de medewerkers als voor de familieleden permanente oplossingen in onze vestigingen in andere landen.”

foto

 

Jouw advertentie in Ondernemers?

Adverteren via Voka Mechelen-Kempen

Klik hier

Artikel uit publicatie