Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Plato-oprichter Robert Stouthuysen aan het woord

Plato-oprichter Robert Stouthuysen aan het woord

  • 10/03/2021

Hem een monument noemen is een understatement. Na zijn studies rechten en bedrijfsbeheer aan de KU Leuven ging Bob Stouthuysen aan de slag als onderzoeker bij de universiteit. Daarna werd hij Directeur Personeel en Organisatie bij Janssen Pharmaceutica in Beerse. Samen met Dr. Paul Janssen zorgde hij ervoor dat het bedrijf uitgroeide tot wereldspeler op het vlak van geneesmiddelen. Tussen 1976 en 1981 was hij ook voorzitter van het Vlaams Economisch Verbond, later Voka. Hij was de eerste in Vlaanderen die het belang van de kenniseconomie benadrukte. In een uniek interview met de intussen 92-jarige ondernemer herhaalt hij die boodschap.

Logo vlaio


U heeft een bijzonder rijkgevulde carrière, waaronder het voorzitterschap van het VEV van 1976 tot 1981. Welke lessen zijn er te trekken uit het verleden, die de huidige crisis in een breder perspectief zetten?

“Ik was voorzitter van het VEV in de periode van de grootste economische crisis in de tweede helft van de vorige eeuw. De ondernemingen die na de crisis klaar waren om te groeien, waren de ondernemingen die aan het hoofd mensen hadden met innoverend leiderschap. Zij konden het verschil maken. Het gaat dan om leiders op zoek naar verandering en innovatie, op zoek naar talentrijke medewerkers. Het zijn leiders met een toekomstvisie, die weten waar naartoe, die de bekwaamheden van hun medewerkers sterk bijscholen en vormen, die zorgen dat er een goede teamgeest heerst en die hun medewerkers motiveren en stimuleren. De sleutelwoorden zijn dan: innoveren van elk onderdeel, talenten op iedere positie aanwerven, de juiste weg naar de toekomst zoeken, vorming van medewerkers, als team opereren en iedereen aanmoedigen en motiveren. Ondernemingen die die zes succesfactoren weten te beheersen zullen overleven en groeien na de coronacrisis. En Plato kan en zal daarbij helpen. Plato biedt daarvoor het juiste forum.”

Verstandig omgaan met de toekomst vraagt een open mind en geest, een positieve instelling tegenover verandering en overleggen met mensen met inzicht en ervaring, en die ontmoet je in Plato-groepen.

De afgelopen maanden zijn bepaalde obstakels tegen telewerken of digitalisering als sneeuw voor de zon verdwenen. Bent u tevreden met deze veranderingen of is er nog steeds een lange weg af te leggen? 


In 2015 heb ik gepleit voor het digitaliseren van het hoger onderwijs. Ik kreeg de bagger van de universiteiten over me heen, want ze verweten me dat ik het hoger onderwijs wilde kapotmaken. Volgens hen waren de hoorcolleges alleen zaligmakend. Maar ze zagen niet dat de topuniversiteiten van de wereld volop aan het overschakelen waren naar het digitaal onderwijs, met name de combinatie van fysiek klassikaal onderwijs en online leren.

Vier jaar lang gebeurde er niets in Vlaanderen. En plots kwam daar in maart 2020 de lockdown. De proffen moesten in één week overschakelen naar online cursussen en de studenten moesten online leren zonder fysiek contact met de prof. Niemand was voorbereid. En dat onvoorbereid zijn leidde tot frustraties. Maar we zullen nog twee tot drie jaar nodig hebben, niet alleen om de profs te trainen in het opstellen van online cursussen en het discussiëren met studenten, maar ook om studenten te trainen in het leren van cursussen op het scherm en in discussie te gaan met profs. Hetzelfde geldt voor telewerken. Vijf dagen thuiswerk is onhoudbaar. Optimaal telewerk is een gemengde formule, deels thuiswerk, deels werk op kantoor.” 
 

bob

Uw gedachtengoed werd gebundeld in het boek “Prudens Futuri”, wat betekent verstandig omgaan met de toekomst. Hoe kunnen ondernemers in de komende jaren verstandig omgaan met de toekomst, om de economische groei te vrijwaren?

“Vandaag verstandig omgaan met de toekomst is een verhaal met vele aspecten. Maar wat betekent toekomstgerichtheid voor jonge ondernemers? We onderscheiden daarin drie aspecten. Het eerste aspect is het aankweken van een toekomstgerichte mentaliteit. Dat wil zeggen: leren vooruitzien, leren tijdig ageren, het afleren van reageren als het bijna te laat is. Het bedrijf leiden, niet op grond van gebeurtenissen (verleden), maar op grond van marktkansen (toekomst). Het leren veranderen van negatieve zaken in positieve. Wat zei Cruyff ook weer? Elk nadeel heb zijn voordeel."


“Een tweede aspect van toekomstgerichtheid is leren uw bedrijf te leiden van buiten naar binnen. Vele ondernemers leiden van binnen naar buiten. Dit wil zeggen: zij gaan uit van wat zij wensen dat hun onderneming is, wat hun producten zijn en wat zij belangrijk vinden. En dat is precies fout. Het leren van buiten naar binnen, dat wil zeggen uitgaan van wat nieuwe technologieën vragen, uitgaan van wat de onderneming betekent in de ogen van klanten en toekomstige klanten en luisteren naar hun behoeften. En leren de onderneming te zien in de ogen van uw concurrenten, want zij weten precies – veel beter misschien dan uzelf – wat uw sterkten zijn en wat uw zwakten zijn. En dan, wanneer u dan klaar bent, focussen op uw sterke punten.”


“Een derde aspect is tijdig veranderen en vernieuwen, maar ook zorgen dat bij het invoeren van vernieuwingen uw mensen mee kunnen. Dat uw financiën mee kunnen, dat u berekende risico’s neemt en geen andere. En eventueel schadelijke aspecten tijdig uitschakelen. En vooral: in alles wat u doet, het juiste tijdstip kiezen. Timing, timing. Timing is een strategische factor. Het is hetzelfde als in de koers: als u niet de juiste timing hebt, kunt u nooit winnen. Verstandig omgaan met de toekomst vraagt dus een open mind en geest, een positieve instelling tegenover verandering en praten, overleggen met mensen met inzicht en ervaring, en die ontmoet je in Plato-groepen.”

Hoe kan Plato binnen 30 jaar nog steeds zo’n succes blijven?

“Vooreerst zou ik iedereen willen bedanken die door hun toewijding en inzet hebben bijgedragen tot het succes van Plato over de laatste dertig jaar. Plato is nu een meerwaarde geworden voor het jong ondernemerschap. Maar Plato zal zelfs een noodzaak worden in de volgende dertig jaar en dit om drie redenen.”


“Eerst en vooral komen er tegen 2030 volgens toekomstverkenners grote doorbraken op vele gebieden: in de nanotechnologie, de geneeskunde, de digitalisering, de robotisering,  energieproductie, klimaatbeheersing, in het internationaal transport, de communicatietechnologie, enzovoort. Die doorbraken kunnen opgenomen worden door ondernemers en omgezet worden in innovaties, productieprocessen, logistiek, human resources management en nieuwe financiële modellen.”

Bob

“Een tweede reden waarom Plato een grote toekomst heeft, is dat de drie regeringen – de Europese, de federale en de Vlaamse –eindelijk op één lijn zitten en overeengekomen zijn en de vaste wil hebben om zware investeringen te doen in de verhoging van de productiviteit, in de vernieuwing van de infrastructuur en in het onderwijs. En die drie gebieden zullen zorgen voor nieuwe economische groei en een sterke concurrentiekracht.”


“De derde reden voor een grote toekomst van Plato is het sterk toenemend aantal starters en de hoge graad van ondernemingszin in Vlaanderen. Vlaanderen heeft jonge ondernemers die zelfbewust, internationaal en toekomstgericht zijn om de nieuwe marktkansen te grijpen. Wallonië en Brussel zijn echt jaloers op de ondernemingszin in Vlaanderen en steken dat niet onder stoelen en banken. Plato moet daarom het forum zijn waar jonge ondernemers veel leren uit het inzicht en de ervaringen van anderen.”

“Vlaanderen was in 1981 niet klaar voor de kenniseconomie. Janssen Pharmaceutica was wel klaar, en is nu een wereldbedrijf, totaal gebaseerd op kennis.

Wie is uw groot voorbeeld of inspirator?

“Toen ik in 1955 voor het eerst in het bedrijfsleven stapte, was de Belgische economie nog niet hersteld van de tweede wereldoorlog en ook Europa was nog altijd zwaar gewond. Vlaanderen was toen nog een klein landje met meer dan 30% landbouw. Er waren slechts drie grote ondernemingen: Bekaert, Bell Telephone en Gevaert, die zeer hiërarchisch en zeer autocratisch geleid werden. Voor mij waren het geen voorbeelden."

"Mijn inspiratiebron was de Amerikaanse auteur Peter Drucker, de man die op zoek was naar nieuwe visies en inzichten. Stel u voor: het eerste boek over management in de wereld verscheen in 1914, dus iets meer dan honderd jaar geleden, en het was van een Franse mijningenieur, Henri Fayol. En het eerste boek op de Amerikaanse markt over management was van de hand van Peter Drucker. Het droeg de titel ‘The Practice of Management’ en het verscheen in 1952, iets meer dan zeventig jaar geleden. Vier jaar later pas werd het vertaald in het Nederlands onder de titel ‘Management in de praktijk’. In Nederland werd het gelezen, amper in Vlaanderen."

"In 1970 verscheen van Drucker het boek ‘The Age of Discontinuity’. Het boek ging over de opkomst van een nieuw industrieel tijdperk met een totaal nieuw uitzicht op een wereld die verandert. Zijn basisidee was: wij evolueren van een goedereneconomie naar een kenniseconomie. En mijn slotrede op het congres van het VEV in 1981 ging over deze evolutie. Ik was in Vlaanderen de eerste die de term kenniseconomie lanceerde en een journalist, hoofdeconoom van de Standaard, schreef in zijn congresverhaal dat ik een academische rede had gehouden. Vlaanderen was niet klaar voor de kenniseconomie. Janssen Pharmaceutica was wel klaar, en is nu een wereldbedrijf, totaal gebaseerd op kennis.”

Wat mogen we u toewensen voor uw 92e verjaardag op 10 maart 2021?


“Ik ben pas 92 jaar en volgend jaar ga ik op pensioen. En dan is het stilaan tijd om mij mentaal voor te bereiden op de grote tocht van het hiernu naar het hierna, naar het kosmische zijn. Ik hoop dat er een Plato-groep klaarstaat om mij op te vangen in het hiernamaals en zo niet, zal ik zelf een kosmische Plato-groep oprichten.” 
 

Bob

Plato 30 jaar

 

Plato - lerend netwerk voor groeiondernemers bestaat 30 jaar! 

Lees hier alle getuigenissen van ondernemers over hun Plato-ervaring 

#plato30jaar

Nieuws vanuit de Plato-communities

David Vaes (Budé Containerized Solutions)
Limburg
Nieuws

Meesterschap in modulaire staalbouw

Een bouwspecialist met focus op modulaire staalbouw. Zo omschrijven de zussen Marleen en Hilde Budé hun gelijknamige familiebedrijf. Maak kennis met Budé Containerized Solutions, een onderneming waar beide zussen – samen met Marleens echtgenoot David Vaes en een team van dertig enthousiaste medewerkers – flexibele containeroplossingen bouwen en verhuren. Met ook dank aan het Plato-traject van Voka, dat inspireert en motiveert.

Claes Sierbeton
Limburg
Nieuws

Maatschappelijk verantwoord bouwen met beton

Specialist in prefab sierbeton op maat. Van dorpels en dekstenen tot terrassen, van straatmeubilair tot interieurbeton: op heel wat plaatsen in Vlaanderen realiseert Claes Sierbeton uit Pelt mooie projecten. Sinds 2009 wordt dit bedrijf gerund door Frank Claes en schoonbroer Rowan Mennen. Dat doen ze vol passie én met aandacht voor duurzaam ondernemen. Plato Punch Metals – Annelies & Co biedt hen hierbij extra inspiratie.

Plato

 

Nood aan klankbord als ondernemer?

Dan ben je bij Plato - lerend netwerk voor groeiondernemers aan het juiste adres. Meld je aan voor kennisoverdracht, ervaringsuitwisseling én netwerking.

Ontdek Plato
imu - vzw - Altez