Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Klachten over wanpraktijken van bepaalde rekruterings- en selectiekantoren houden aan

Klachten over wanpraktijken van bepaalde rekruterings- en selectiekantoren houden aan

  • 26/06/2023

Meldpunt Voka West-Vlaanderen bundelt klachten over inbreuken

Door de aanhoudende arbeidsmarktkrapte schakelen bedrijven voor hun vaste aanwervingen frequent rekruterings- en selectiebureaus in. Sommige van die bureaus lijken het niet zo nauw te nemen met enkele deontologische basisprincipes, met alle gevolgen van dien. Om een correcte en professionele samenwerking te garanderen, slaan Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en Federgon, netwerk voor werk, de handen in elkaar: beide organisaties hebben een meldpunt opgericht waar ondernemingen én medewerkers terechtkunnen bij inbreuken. "De arbeidsmarktkrapte mag geen vrijgeleide zijn voor enkele cowboys om onze ondernemingen tegen de muur te zetten met agressieve, soms zelfs illegale, praktijken", zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

De arbeidsmarkt is krap – en zal krap blijven op lange termijn. Een crisis zal daar structureel niets aan veranderen. Om het broodnodige talent te zoeken, boren ondernemingen alle mogelijke kanalen aan. In die zoektocht zijn rekruterings- en selectiekantoren – de sector Recruitment, Search & Selectie (RSS) – een belangrijke bondgenoot voor bedrijven om de geschikte kandidaten te vinden en aan te werven. Maar niet iedereen lijkt het even nauw te nemen met de deontologische basisregels, met heel wat problemen tot gevolg.

“Federgon betreurt dat enkele bedrijven het imago van een hele sector negatief beïnvloeden en besmeuren. ‘Cowboy’-praktijken kunnen uiteraard niet – daar zijn we het over eens – maar het kan niet de bedoeling zijn om een volledige sector met de vinger te wijzen. Het overgrote deel van de RSS-bedrijven levert een kwalitatieve dienstverlening”, zegt Ann Cattelain, CEO van Federgon, netwerk voor werk. “Ik zou dan ook alle bedrijven willen aanraden om te werken met leden die het kwaliteitslabel RSS bij Federgon behaalden. Dat kwaliteitslabel geeft garanties aan zowel de kandidaat als aan de bedrijven."

Stevige contractuele relatie als basis voor kwalitatieve samenwerking

Rekruterings- en selectiekantoren zijn niet zo sterk juridisch gereglementeerd, waardoor de contractuele relatie tussen private onderneming en selectiebureau cruciaal is om de wederzijdse verbintenissen te formaliseren. Federgon, netwerk voor werk, benadrukt dat zij een deontologische code voorstaan met een aantal basisprincipes, zowel richting kandidaat als richting klant-bedrijf, waar niet van af te wijken valt.

Alle partijen onderschrijven die basisprincipes, waarmee de kwalitatieve dienstverlening aangetoond wordt. De principes moeten de basis vormen van elke toekomstige samenwerking rond selectie en rekrutering, en zijn niet onderhandelbaar:

  • Voorafgaand aan de dienstverlening moet er een contract aangegaan worden met een duidelijke omschrijving van de prestaties en kosten.
  • De kandidaat moet op de hoogte zijn wanneer zij/hij voorgesteld wordt.
  • Het selectiebureau garandeert een transparante rekruteringsprocedure met regelmatige terugkoppeling naar de opdrachtgever en de kandidaat.
  • Een geplaatste kandidaat mag nooit herplaatst worden door hetzelfde kantoor.

Selectiebureaus worden daarbovenop opgeroepen om zich aan te sluiten bij het RSS-kwaliteitslabel van Federgon. Met dat label wordt de kwaliteit van hun dienstverlening gecertificeerd: op die manier kunnen rekruterings- en selectiekantoren hun kwaliteit waarborgen en afdwingen. Voka West-Vlaanderen wil ondernemingen aansporen om attent te zijn op dat kwaliteitslabel, en vooral uit te reiken naar rekruterings- en selectiekantoren die dat specifieke label hebben.

Meldpunt voor vragen en klachten

Naar aanleiding van agressieve, ondeontologische – soms zelfs illegale – praktijken van enkele rekruterings- en selectiekantoren waar heel wat ondernemingen mee te kampen kregen, heeft Voka West-Vlaanderen intussen een meldpunt opgericht: daar kunnen ondernemingen én werknemers terecht bij wanpraktijken of inbreuken op de basisprincipes.

“We willen die klachten verzamelen, zodat we zicht krijgen op de grootorde van de problematiek, en zodat we er ook mee aan de slag kunnen. Enkel als we die signalen krijgen van onze bedrijven, kan er concreet actie ondernomen worden. We roepen de bedrijven dan ook om deze misbruiken en ondeontologische praktijken via ons meldpunt onverkort te melden. De krapte op de arbeidsmarkt kan geen vrijgeleide zijn voor enkele cowboys om onze ondernemingen met de rug tegen de muur te zetten met praktijken die niet deugen of zelfs illegaal zijn", zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. "Ook willen we samen, met alle betrokken partijen, tot toekomstgerichte oplossingen komen."

Contactpersonen

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Davy Maes

Kennis & advies / Menselijk kapitaal

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag