Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • In gesprek met Vlaams minister-president Jan Jambon over de digitale toekomst van de Vlaamse gezondheidszorg

In gesprek met Vlaams minister-president Jan Jambon over de digitale toekomst van de Vlaamse gezondheidszorg

  • 23/02/2023

De toekomst van de gezondheidszorg ligt in handen van technologie en gezondheidsdata. Om zoveel mogelijk vruchten te kunnen gaan plukken van technologie, spelen digitale transformatie en vaardigheden een belangrijke rol.
 
Onze leden van Voka Health Community spraken met Vlaams minister-president Jan Jambon over de digitale transformatie in Vlaanderen, het potentieel van data en welke initiatieven de Vlaamse overheid neemt om de digitale competenties van Vlaanderen te versterken.

Hoe kijkt de Vlaamse overheid tegen digitale transformatie in Vlaanderen aan? Welke initiatieven worden genomen om deze te versterken?  

“Van meet af aan heeft deze Vlaamse Regering van innovatie en digitale transformatie twee grote speerpunten gemaakt. We besteden maar liefst 3,6% van ons BBP aan onderzoek en ontwikkeling, een recordgetal in Europa. We willen Vlaanderen tot de innovatieplek bij uitstek in Europa maken.”

“In oktober vorig jaar lanceerden we ook Flanders Technology & Innovation als een onderdeel in deze strategie. Met FTI willen we Vlamingen enthousiast maken voor technologie, Vlaanderen als innovatieregio op de internationale kaart zetten, en aantonen dat technologie en innovatie het leven van mensen daadwerkelijk beter maken. En dat vanuit een duurzaam standpunt: we brengen hiermee ambitieuze bedrijven en organisaties samen om zo met hen een technologische voorsprong te nemen in Vlaanderen.” 

We willen Vlaanderen tot de innovatieplek bij uitstek in Europa maken.

Data zijn de sleutel in de toekomst van excellente zorg. Hoe zorgen we dat we hier op een correcte, duurzame manier mee omgaan? En hoe geraken we aan de nodige data? 

“De toekomst van gezondheid en financiën ligt voor een groot deel bij preventie. Veel mensen houden hun gezondheid bij via apps, maar deze informatie blijft versnipperd en een totaalbeeld ontbreekt. Het samenvoegen van de verschillende stukjes informatie is belangrijk om een gezonde geest en lichaam te bereiken.” 
 
“Dit willen we veranderen met Vlaamse datakluizen die door het Datanutsbedrijf worden ontwikkeld. Deze kluizen moeten ervoor zorgen dat er meer data wordt gedeeld, zonder dat de privacy van burgers in gevaar komt. Het Vlaams Datanutsbedrijf fungeert als een neutrale verkeerswisselaar en verwerkt data, nadat gebruikers toestemming hebben gegeven. De datakluizen zijn ontworpen volgens het solid-principe en minimaliseren het risico op hacking. Onze data is onze toekomst en daarom moeten we het beschermen.”

“Deze pioniersrol is enkel mogelijk door een nauwe samenwerking met het Vlaams middenveld, met bedrijven en onderzoeksinstellingen, en met de leden van de Voka Health Community.”
 

Hybride zorg is de toekomst. Ziet u hierin ook een rol weggelegd voor de overheid? En zo ja, hoe kan u zorgactoren daarin ondersteunen?

“Telemonitoring biedt veel nieuwe mogelijkheden om de efficiëntie van de zorg te verbeteren.  Bijvoorbeeld door onnodige verplaatsingen te vermijden en alleen het nodige materiaal mee te nemen op basis van de data. Maar bij de implementatie van telemonitoring moeten we realistisch zijn en ook de digitalisering van de omgeving en gebruiksvriendelijkheid meenemen in ons beleid.” 
 
“Technologie is niet altijd de ultieme oplossing, maar kan voor veel mensen wel een meerwaarde betekenen. Het sociale aspect van de zorgverlener blijft belangrijk en deze zullen niet vervangen worden door robots. Door de digitalisering krijgt de zorgverlener net meer tijd voor zijn of haar kerntaken en kan er meer gericht worden op het sociale aspect van het beroep.” 
 

Het aanbieden van een gedegen hybride zorg vergt nog een grote inspanning op vlak van digitalisering bij zorgmedewerkers. Welke extra ondersteuning voorziet u hiervoor? 

“Digitale competenties worden versterkt door de groei van gebruiksvriendelijke health-apps en slimme toestellen. De Vlaamse Regering ondersteunt versterking van digitale competenties door projecten als Digibanken en Digisprong. Dit zorgt ervoor dat de digitale uitsluiting vermeden wordt en dat steeds meer mensen, inclusief zorgmedewerkers, de nodige basisvaardigheden hebben om mee te zijn met de digitale transformatie. Het is belangrijk om te benadrukken dat er zeker nog werk is aan het versterken van deze competenties en dat de natuurlijke evolutie ook een grote rol speelt.”
 

In deze beleidsverklaring wordt verwezen naar het imago van Vlaanderen als een welvarende natie, maar ondertussen stijgt toch de personeelsschaarste, verslechtert de work-life balance, ... Waarom wordt er o.a. niet meer ingezet op preventie, lifestyle en wellbeing (ondersteund door digitale gezondheidstoepassingen zoals aangeraden door de WHO)? 

“De Vlaamse regering onderneemt over verschillende kabinetten heen tal van initiatieven om het beleid te versterken (het zogenaamde facettenbeleid). Zo stimuleren we bijvoorbeeld beweging op tal van vlakken. Door Vlaanderen te voorzien van goede fiets- en wandelpaden, of door het gebruik van de (elektrische) fiets voor woonwerkverplaatsingen te stimuleren.”

“Een tweede voorbeeld is het Vlaamse kankerpreventiebeleid. Ook hier moedigen we sterk een gezonde leefstijl aan en streven we een gezonde omgeving na. Tegelijk zetten we onverminderd in op de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker.”

“We zetten hierbij ook meer en meer in op de digitale ondersteuningsmiddelen. Screeningsresultaten van onderzoeken naar kanker zijn digitaal beschikbaar voor de zorgverleners én burgers via verschillende platforms - we zijn wat dit betreft ook één van de koplopers binnen de EU mede dankzij onze investeringen.” 
 

Een pioniersrol is enkel mogelijk door een nauwe samenwerking met het Vlaams middenveld, met bedrijven en onderzoeksinstellingen, en met de leden van de Voka Health Community.

Vlaanderen en België hebben een internationale hoofdrol in de ontwikkeling van medicijnen. Welke initiatieven neemt de Vlaamse regering om ook van data en digitalisering de hefboom te maken in R&D?

“Met Flanders Technology & lnnovation mikken we op 5 speerpunten, waaronder health tech. Net zoals we schitteren met onze biotechnologie hebben we dus alles in huis om de komende jaren ook te schitteren in het domein van de datatechnologie. En met die datatechnologie, denk aan artificiële intelligentie maar ook de datakluizen, gaan we een sector zoals gezondheid en zorg tot een niveau hoger kunnen brengen.”

“We zitten op het punt dat al deze technologieën matuur geworden zijn en ook laagdrempelig worden voor een groot publiek. Vandaag zijn al tientallen startups en grote bedrijven bezig met innovaties in het domein van health tech.”

Contactpersoon

Joke Van Driessche

Community Manager Voka Health Community

imu - vzw - Uzbrussel
imu - vzw - Altez