Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • 31 januari is het zover: brexit. Wat je absoluut moet weten

31 januari is het zover: brexit. Wat je absoluut moet weten

  • 24/01/2020

Na een lange en vermoeiende rit, is het zo ver: het Verenigd Koninkrijk zal op 31 januari 2020 de Europese Unie verlaten. Maar wat betekent dit nu precies voor ondernemers die zaken doen met het VK? En is dit nu het einde van de hele brexit-saga?

Na een lange en vermoeiende rit, is het eindelijk zo ver: het Verenigd Koninkrijk zal op 31 januari 2020 werkelijk de Europese Unie verlaten. Maar wat betekent dit nu precies voor ondernemers die zaken doen met het VK? En is dit nu het einde van de hele brexit saga?

Het zogenaamde terugtrekkingsakkoord die de EU en het VK de afgelopen jaren hebben onderhandeld, voorziet in een zogenaamde transitieperiode na de brexit tot minstens 31 december 2020. Concreet betekent dit dat er voor bedrijven die handel drijven met het VK tot 31 december 2020 nagenoeg niets verandert. De grootste verandering is eerder politiek van aard: zo zal het VK niet langer politiek vertegenwoordigd zijn in het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie terwijl het wel nog alle Europese regels moet respecteren en handhaven.


Op één punt is er nog wat onzekerheid. Zo is het nog niet volledig duidelijk of derde landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft afgesloten Britse ‘inhoud’ nog zal beschouwen als EU oorsprong tijdens de transitieperiode. Indien Britse producten hun EU oorsprong verliezen, zou dit in het ergste geval kunnen betekenen dat EU producten met Britse componenten die geëxporteerd worden naar pakweg Japan niet langer zouden kunnen genieten van verlagingen van invoerheffingen ten gevolge een EU-Japan handelsverdrag. Dat is echter in sterke mate afhankelijk van het derde land waarmee een handelsverdrag gesloten is. Zij beslissen finaal wat ze willen doen.

Het Terugtrekkingsakkoord was helaas slechts het eerste bedrijf van het brexit theater. Zo regelde het terugtrekkingsakkoord enkel de post-brexit rechten van Europese burgers die in het VK wonen (en vice versa), de openstaande rekening die het VK nog dient te vereffenen met de EU nadat het geen lid meer is, en de Ierse grens waar controles absoluut vermeden moesten worden om een terugkeer naar geweld daar te vermijden. 


De onderhandelingen over hoe het VK en de EU in de toekomst met elkaar zullen samenwerken moet echter nog opgestart worden. En deze onderhandelingen zijn misschien wel belangrijker voor de ondernemers aangezien deze bepalend zullen zijn over de manier waarop je in de toekomst zaken kan doen met het Verenigd Koninkrijk.


Deze onderhandelingen beloven alvast opnieuw niet gemakkelijk te zijn. Zo moeten het VK en de EU landen met een akkoord vóór het einde van het jaar. Terwijl het terugtrekkingsakkoord voorzag in de mogelijkheid tot een verlenging van de onderhandelingen tot 2022, heeft de huidige premier Boris Johnson immers duidelijk gemaakt dat het VK onder geen beding een beroep zal doen op deze optie. 
Dat betekent dat er 11 maanden overblijven om een deal te onderhandelen én te ratificeren. Ter vergelijking: de onderhandelingen met Canada voor een handelsverdrag hebben 7 jaar geduurd. Bovendien is de opzet van de onderhandelingen volledig anders: waar bij onderhandelingen over een klassiek handelsverdrag convergentie voorop staat en twee partners beslissen op welke domeinen ze naar elkaar willen toegroeien, staat divergentie nu centraal en moet het VK beslissen op welke punten ze de EU niet langer wenst te volgen. Helaas wordt tot op vandaag nog steeds in leuzen gesproken in het VK en ontbreekt het hen nog aan een duidelijke visie over hoe zij hun toekomstige relatie met de EU zien. 


De EU daarentegen is een stuk duidelijker in haar wensen. Met de tijdsdruk in het achterhoofd, stellen ze een beperkt handelsverdrag voor waarbij nultarieven behouden worden op voorwaarde dat het VK zich aligneert op bepaalde domeinen van de EU regelgeving om het gelijke speelveld te verzekeren. Zo wil de EU dat het VK de Europese regelgeving volgt rond domeinen als staatssteun, milieu, arbeidsvoorwaarden, klimaat en enkele belastingsaspecten. Op deze manier wordt het risico op oneerlijke concurrentie voor onze bedrijven tot een minimum beperkt.
Een dergelijke opzet zal op zich al bikkelhard onderhandeld worden aangezien het VK geen grote fan is van de gelijke speelveld voorwaarden. In dit verband is een harde brexit dan ook zeker niet uitgesloten. En bovendien, zelf als er een akkoord gevonden wordt dreigen er nog heel wat aspecten niet geregeld te worden zoals arbeidsmobiliteit, intellectuele eigendom, datatransfers, etc.

 

‘Deal’ of ‘no deal’, douane wordt weer belangrijk. Als bedrijf doe je er dan ook goed aan om de nodige kennis rond douane in huis te halen. Daarnaast is het nuttig om je contracten met je Britse afnemers onder de loep te nemen. Om maar een voorbeeld te geven: indien je contractueel verbonden bent om volgens de Incoterm ‘Delivered Duty Paid’ aan je Britse afnemer te leveren, kan het kostenplaatje vanaf 1 januari 2021 plots een pak hoger liggen. En ten slotte is het aangewezen om in te zetten op exportdiversificatie indien je als bedrijf sterk afhankelijk bent van export naar het VK. 
Op onze Voka Brexitpagina kan u terecht voor informatie en contacten.

Voer zeker voor uw bedrijf de Brexit scan uit van de FOD economie zodat u een rapport krijgt op maat van uw onderneming om te weten welke maatregelen u best kan nemen.
Bij verdere vragen contacteer onze Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen via mail aan petra.van.bouwelen@voka.be 

Contactpersonen

Petra Van Bouwelen

International Business Development Manager

Wim Brillouet

Manager Belangenbehartiging & Woordvoerder