Skip to main content
welt

Welt Limburg

Onderdelen van Welt Limburg

Welt

Welt Limburg

Met het Welt traject reflecteer je over je huidige personeelsbeleid om dit verder te optimaliseren. HR specialisten delen nieuwe inzichten met je om kritisch te kijken naar de huidige werkwijze. Welt wilt bedrijven in beweging brengen en op deze manier werkvloeren voorbereiden op een breed gamma aan talenten. 

Welt in een notendop

Welt is Welkom heten

Welt is Welkom heten

Welt is een HR traject waar HR professionals, zaakvoerders, HR business partners, Chief Happiness Officers,... het huidige HR beleid van de organisatie aan een kritische blik onderwerpen.
Het is waarderen wat er al bereikt is op vlak van een menselijk beleid en elkaar challengen om dit verder en beter uit te bouwen. Welt is het welkom heten van nieuwe ideeën, inzichten en ervaringen van anderen en ook het delen van je eigen ervaringen en inzichten.
Welt is ook het welkom heten van andere talenten op je werkvloer door met een bredere blik naar de arbeidsmarkt en de vijver van de werkzoekenden te kijken.
Tot slot heten wij je welkom bij Welt. Het traject waar eigenaarschap centraal staat en je zeer sterk zelf bepaalt wat je meeneemt en implementeert. Welt staat voor verandering, bij jezelf, bij collega's en binnen de organisatie!
Welkom bij Welt! 

In een notendop is Welt:

 • Welkom heten
 • Eigenaarschap nemen
 • Leren van elkaar
 • Talent ontdekken

 

Welt is Eigenaarschap

Welt is Eigenaarschap

In het Welt traject kom je met een kleine groep van een 15 tal deelnemers gedurende 6 keer samen.
De onderwerpen van deze 6 sessies worden bij aanvang van het traject door de groep bepaald. Eigenaarschap is een belangrijk element in ons traject. Als deelnemer zit je zelf aan het stuur! Naast de groepssessies heb je in het Welt traject ook recht op individuele coaching. Samen met de Voka coördinator doorloop je een HR screening om op een objectieve wijze te meten waar je op dit moment staat met de organisatie. Op basis van de screening worden er één of meerdere acties opgelijst waarmee je aan de slag gaat. Ook hier hechten we veel belang aan eigenaarschap. De Voka coördinator ondersteund het proces en geeft advies. Jij voert het uit binnen de organisatie.

In een notendop is Welt:

 • Eén kick-off sessie waar de thema's bepaald worden
 • Zes groepssessies
 • Individuele HR screening
 • Individuele HR coaching
Welt is Leren

Welt is Leren

Naast de zes groepssessies en de individuele coaching willen we deelnemers aan Welt continu triggeren en prikkelen. Om deze reden organiseren wij ook doorheen het jaar infosessies en inspiratiemomenten met betrekking tot HR topics. Aan deze infosessies en inspiratiemomenten kunnen Welt deelnemers gratis participeren. Op deze manier word je inhoudelijk versterkt en leer je deelnemers van andere Welt groepen kennen.
Naast deze sessies organiseren we eveneens bedrijfsbezoeken bij deelnemende Welt bedrijven. We nodigen hier ook jobcoaches en bemiddelaars uit. Op deze manier krijgen zij een beter beeld van de onderneming en kunnen ze gerichter geïnteresseerde kandidaten voorstellen. 
Tot slot organiseren wij jaarlijks onze talentenmarkt waarop Welt deelnemers hun opengestelde stageplaats kunnen invullen met vooraf gematcht talent. We hebben de openstaande stageplaats breed gedeeld binnen ons netwerk van jobcoaches en bemiddelaars zodat zij de optimale match zoeken. In een informele sfeer brengen we bedrijven, jobcoaches en werkzoekenden samen om te kijken of deze match in twee richtingen werkt. 

In een notendop is Welt:

 • Infosessies en inspiratiemomenten
 • Bedrijfsbezoeken
 • Talentenmarkt
getuigenis Brenda
Welt is Talent

Welt is Talent

Met Welt zetten we ook in op het toeleiden van talenten naar de arbeidsmarkt. Dit doen wij in samenwerking met diverse partners. De uitdagingen voor de arbeidsmarkt nu en in de toekomst zijn immers groot. Door deelnemende bedrijven te vragen een stageplaats in hun organisatie open te stellen, proberen wij mee een antwoord te bieden op de krapte.
Dat dit werkt tonen de cijfers aan. Van 2016, de start van het project, tot eind december 2018 creëerden we maar liefst 2720 stage of tewerkstellingsplaatsen, voor 1800 werkzoekenden uit "risicogroepen" leidde deze stage tot een duurzame tewerkstelling! 
Er zijn dus nog heel wat opportuniteiten voor organisaties die met een brede blik naar de vijver van werkzoekenden durven kijken.

In een notendop is Welt:

 • Ongekend talent ontdekken
 • Bredere instroom genereren
 • Een stageplaats aanbieden
werkplekleren, arbeidsbemiddelaars, talent, vijver verbreden

 

Welt spreekt voor zich

Laten we fundamenteel anders denken over het HR beleid in organisaties!
In onderstaande getuigenis hoor en zie je hoe Bielen produkten en PVS ons Welt traject ervaarden.
 

Info en Inschrijven

De adviseurs arbeidsmarkt

Benny D'Helft

Adviseur arbeidsmarkt

Full bio of Benny D'Helft

Kirsten Janssens

Adviseur arbeidsmarkt

Full bio of Kirsten Janssens