Skip to main content
Duurzaam Ondernemen

Leer van anderen

Netwerken geeft meerwaarde op ieder bedrijfsniveau. Het uitwisselen van kennis, ervaring en contacten binnen het eigen vakdomein, leidde al vaak tot betere beslissingen en verrassende inzichten. Momenteel beschikt Voka - KvK Limburg over een 40-tal netwerken met meer dan 2000 netwerkleden.

milieu

 

Het netwerk Milieu & Veiligheid verruimt uw kennisnetwerk en biedt een meerwaarde voor elke milieucoördinator en/of veiligheidsverantwoordelijke. Het vormt een belangrijke kern van kennis en expertise op vlak van toepassingen en implementatie van milieuwetgeving, veiligheidsnormen, ... De besproken onderwerpen worden bepaald door de leden en spelen in op de acturele evoluties en tendensen. Meer info & inschrijving
netwerk do
  • Kruisbestuiving tussen sectoren realiseren met als doel van elkaar leren in het zetten van kleine stappen richting duurzaamheid. De initiatieven tot duurzaamheid moeten een meerwaarde hebben voor de bedrijven.
  • De deelnemers brengen hun cases en vragen mee naar de sessies. Het is ook de bedoeling dat hier effectief iets mee gebeurt, dat er antwoorden op komen. Zeker naar het einde van het netwerkjaar toe.
  • Elke sessie zal zo duurzaam mogelijk worden georganiseerd. 
  • De stuurgroep zal na de evaluatie van elke sessie een boodschap voor het beleid formuleren, die daarna wordt doorgegeven aan de afdeling belangenbehartiging van Voka – KvK Limburg. Op de eerstvolgende sessie zal hierover steeds een terugkoppeling gebeuren naar de netwerkleden.
Meer info & inschrijving

 

Contactpersonen

Kenneth Stulens

Aanspreekpunt corona

Joël Clijsters

Adviseur Duurzaam Ondernemen

ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
Logo Hands
alk
Logo JAM
Ethias
Trixxo