Skip to main content
Map

From Waste 2 Profit

Let's create a WIN_WIN with waste!

Zestien ton per persoon. Dat is de hoeveelheid grondstoffen die in Europa jaarlijks gebruikt wordt. Tien ton daarvan gaat naar structurele zaken (denk aan infrastructuur, huisvesting, duurzame goederen) en zes ton verlaat de economie als afval. In ons huidige economische systeem wordt die gigantische afvalberg alleen maar groter. Bovendien geraken tal van grondstoffen uitgeput. Hoog tijd dus om daar iets aan te veranderen. Met het Interreg-project From Waste 2 Profit pakken we dit probleem aan en moedigen we kmo’s uit de Maas-Rijnregio aan om in te zetten op afvalbeheer.

from waste 2 profit

Wat is 'From Waste 2 Profit'?

In het project From Waste 2 Profit versterken de partners het afvalbeheer binnen bedrijven uit de Maas-Rijnregio. Voor kleinschalige bedrijven lijkt duurzaamheid vaak omslachtig en duur. Nochtans is het omgekeerde waar: een duurzame strategie levert concurrentiële voordelen op, bevordert economische groei en creëert nieuwe banen.

Afvalbeheer (bijvoorbeeld in de vorm van hergebruik of recycling) is een eerste stap op weg naar duurzaamheid en circulariteit. Door er prioriteit aan te geven, merk je als bedrijf al snel de voordelen op.

 • Je bespaart kosten.
 • Je inkomsten verhogen.
 • Je hebt een beter milieurapport.
We bieden kmo’s aantrekkelijke ondersteuningsmogelijkheden
 • Een subsidie van 50% voor een betaalbare scan van de afvalstromen.
 • Een subsidie van 50% voor technologische oplossingen of managementsystemen die het afvalbeheer optimaliseren.
 • Het matchen van vraag en aanbod van
 ‘bijproducten’ in de vorm van reststromen.
 • Inspirerende campagnes en lerende netwerken in samenwerking met koploperbedrijven.
Wat betekent dit concreet? 
 • We richten een community op rond afvalreductie- en valorisatie. Die bestaat uit bedrijven die hun afvalmanagement willen verbeteren met het oog op circulariteit. We ontwikkelen zo een lerend netwerk met bedrijven, kennisinstellingen en overheden.
 • We bieden bedrijven een audit van afvalstromen aan. We identificeren exact hoeveel en welk soort afval ze produceren. Op die manier spotten we opportuniteiten om het afval te verminderen of materialen te hergebruiken. Voor deze audit maakt een bedrijf aanspraak op een financiële steunvoucher van €2.500.
 • We stimuleren bedrijven om effectiever te innoveren. We bieden ondersteuning in bedrijfs- en projectontwikkeling, en financiële steun voor technologische oplossingen en beheersystemen. Ook hier maken bedrijven aanspraak op een financiële steunvoucher van 50% van de totale projectkost (met een maximum van €40.000).
 • We creëren meer bewustzijn rond circulaire economie. Dat doen we door best practices van koplopers in afvalmanagement te tonen. Verder matchen we aanbieders en afnemers van ‘bijproducten’ en gerecycleerde producten op een Euregionaal matchmakingplatform.
 • We houden de administratieve lasten voor bedrijven zo laag mogelijk. De subsidieaanvragen en matchmaking gebeuren dan ook digitaal.

Ontdek 'From Waste 2 Profit'

Let's create a win-win with waste! Met het Interreg-project From Waste 2 Profit pakken we dit probleem aan en moedigen we kmo’s uit de Maas-Rijnregio aan om in te zetten op afvalbeheer. Zo activeren we hen om een eerste stap te zetten richting duurzaamheid en circulariteit. Want afval is vaak een grote kostenpost en minder afval levert bedrijven net meer op: minder kosten, nieuwe inkomsten en een beter milieurapport.

Ontdek het hier 

Kick-off event From Waste 2 Profit

Kick-off event From Waste 2 Profit

Met dank aan onze partners

  from waste 2 Profit partnerlogo's

Gefinancierd door

interreg sponsot

Het W2P-project wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VA Euregio Maas-Rijn Programma, met € 2,6 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Door EU-fondsen te investeren in Interreg-projecten, investeert de Europese Unie rechtstreeks in economische ontwikkeling, innovatie, territoriale ontwikkeling, sociale inclusie en onderwijs in de Euregio Maas-Rijn.

Contactpersoon

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen