Skip to main content
Map
  • Jong Voka

Jong Voka

Jong Voka verenigt jonge ondernemers en high potentials in Vlaanderen. Het is een dynamisch netwerk om ervaringen uit te wisselen, open discussies te voeren en contacten te leggen.

We stimuleren professionele, economische en persoonlijke groei door netwerkmomenten, inspirerende lezingen, bedrijfsbezoeken, debatten en andere activiteiten te organiseren. De jonge ondernemer wordt geconfronteerd met een pak kennis en ervaring en breidt zo de eigen kennis en ervaring verder uit. Daarnaast ondersteunt Jong Voka de ontwikkeling van jonge ondernemers door middel van advies, opleidingstrajecten en expertenpanels.

Ondernemers laten groeien, daar werkt Jong Voka gedreven aan mee. Door het samenbrengen, inspireren en begeleiden van jonge ondernemers, met de steun en organisatie van zijn lokale werkingen, is Jong Voka dan ook de katalysator voor jong ondernemerschap!

Wat biedt Jong Voka?

  • Netwerk uitbreiden
  • Nieuwe expertises kunnen ontwikkelen
  • Een waaier aan nieuws en informatie
  • Advies en diensten

Jong Voka activiteiten

Contactpersoon

Kim Gabriëls

Projectmanager Internationaal Ondernemen & Jong Voka

Full bio of Kim Gabriëls

Bestuurscomité

De Jong Voka werking is onderverdeeld in verschillende regio's. Uit elke regio is er één vertegenwoordiger die in het Jong Voka Bestuurscomité zetelt.

Voorzitter - Bénédicte Soenen

Bestuur - Bénédicte Soenen, Alexander Hoogewijs, Tineke Kempeneers, Jurgen Janssens, Stéphanie Ouachan, Mathias Derutter, Stijn Schalck, Kenny Van Paesschen en Britt Janssens

 

Ondernemers voor de Klas

Talent ontbolstert zelden spontaan en dat is met ondernemingszin net zo. Daarom organiseert Vlajo in samenwerking met Jong Voka een reeks gastlessen van Vlaamse ondernemers voor het secundair en hoger onderwijs. Word één dag Ondernemer voor de Klas en inspireer de ondernemers/intrapreneurs van morgen.