Skip to main content

Jong Voka

Jong Voka verenigt jonge ondernemers en high potentials in Vlaanderen. Het biedt een dynamisch netwerk om ervaringen uit te wisselen, open discussies te voeren en contacten te leggen die helpen in de uitbouw van hun persoonlijk ondernemersnetwerk. Daarbij wordt het nuttige altijd aan het aangename gekoppeld. De basis wordt gevormd in de acht lokale Jong Voka-werkingen.

We stimuleren professionele, economische en persoonlijke groei door netwerkmomenten, inspirerende lezingen, bedrijfsbezoeken, debatten en andere activiteiten te organiseren. De jonge ondernemer wordt geconfronteerd met een pak kennis en ervaring en breidt zo de eigen kennis en ervaring verder uit. Daarnaast ondersteunt Jong Voka de ontwikkeling van jonge ondernemers door middel van advies, opleidingstrajecten en expertenpanels.

Ondernemers laten groeien, daar werkt Jong Voka gedreven aan mee. Door het samenbrengen, inspireren en begeleiden van jonge ondernemers, met de steun en organisatie van zijn lokale werkingen, is Jong Voka dan ook de katalysator voor jong ondernemerschap!

Wat leeft er bij Jong Voka?
  • Verschillende regionale activiteiten zoals debatten, bedrijfsbezoeken, sportactitiviteiten, ‘Young meets experience’, Crunch Café’s, champagneparty’s,...
  • De Inspiratiemeeting gekoppeld aan het Vokacongres
  • De Maand van de Jonge Ondernemer
  • Internationale reizen

Wat biedt Jong Voka?

  • Netwerk uitbreiden
  • Nieuwe expertises kunnen ontwikkelen
  • Een waaier aan nieuws en informatie
  • Advies en diensten

 

Bekijk de lokale pagina's om meer te weten te komen over de Jong Voka werking, het bestuur en de activiteiten in jouw regio.

#JongVoka op social media

Facebook  LinkedIn  Twitter

Opleiding
  • Online

Actua Academy: wat is de impact van de verkiezingsuitslag in de VS op de economie en op Belgische ondernemers?

Biden of Trump? Dat is de vraag die de Verenigde Staten al weken bezighoudt. Maar ook buiten de VS is er veel aandacht voor de presidentsverkiezingen. Als wereldmacht heeft de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen dan ook een weerslag op politieke en economische ontwikkelingen buiten de landsgrenzen. Een voorspelling van de verkiezingsuitslag en toelichting over de mogelijke economische gevolgen ervan krijg je tijdens een webinar op dinsdag 27 oktober.

Infosessie

Stamgasten najaar 2020

Op donderdagavond 29 oktober vindt de achtste editie van Stamgasten plaats. Invloedrijke sprekers hoeven niet altijd voor een auditorium te staan.

Netwerking

Jong Voka Limburg: Breakfastclub November 2020

Monard Law is een onafhankelijk advocatenbureau in Antwerpen, Brussel, Gent Lommel en Hasselt. Sinds dit jaar zijn ze ook partner van Jong Voka Limburg.  Daarom organiseren we deze maand een breakfastclub in samenwerking met Monard Law.  Samen met 4 experts gaan we dieper in op bepaalde topics die voor u relevant kunnen zijn!

Netwerking

Bedrijfsbezoek Brouwerij Boon

Op donderdag 19 november brengen we een bezoek aan Brouwerij Boon in Lembeek (Halle). Het bedrijfsbezoek biedt je de kans om een unieke blik te werpen achter de schermen van de brouwerij en te ontdekken hoe het er écht aan toe gaat.