Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Hoe werkt een documentair krediet (letter of credit)?

Hoe werkt een documentair krediet (letter of credit)?

Het documentair krediet is een onherroepelijke verbintenis tot betaling en een veilige manier om jouw inkomsten te verzekeren. Jouw afnemer opent het krediet bij zijn bank, de kredietopenende bank. Die verbindt zich ertoe om het overeengekomen bedrag te betalen, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan.

De kredietopenende bank stuurt het krediet door naar uw bank, de kredietdoorgevende bank. Het documentair krediet wordt door de kredietdoorgevende bank betaald. Zij vordert het bedrag dan terug van de kredietopenende bank.

Voor jou als exporteur biedt zo’n Letter of Credit (L/C) het voordeel dat je voor betaling kan terugvallen op jouw eigen bank. Je bent niet afhankelijk van de betalingsbereidheid of –mogelijkheid van uw afnemer. Voor de afnemer biedt de L/C de zekerheid dat de buitenlandse leverancier aan alle voorwaarden voldaan heeft, wanneer er betaald wordt.

Hoe gebeurt de afhandeling?

  1. Je sluit een contract af met jouw afnemer, waarin je overeenkomt dat je een L/C als betalingsmiddel zult gebruiken.
  2. Jouw afnemer geeft zijn bank de opdracht om een L/C op te stellen, in overeenstemming met het contract.
  3. De bank van de afnemer stuurt de L/C naar jouw bank, die hem controleert en de kredietwaardigheid toetst, en daarna de L/C adviseert of confirmeert.
  4. Je controleert dat de L/C overeenkomt met het contract.
  5. Na levering van de goederen of diensten bezorg je de voorgeschreven documenten binnen de afgesproken termijn aan jouw bank.
  6. Uw bank vergelijkt de documenten met de vereisten van de L/C. Wanneer alle documenten in orde zijn, word je uitbetaald.
  7. Jouw bank stuurt de documenten naar de bank van jouw afnemer, die de documenten ook vergelijkt met de L/C en bij de goedkeuring het bedrag betaalt aan jouw bank.
  8. Jouw afnemer ontvangt van zijn bank de documenten voor de goederen in ruil voor de betaling van het afgesproken bedrag.

Het documentair krediet kent verschillende vormen. Een beknopt overzicht:

Geadviseerd, geconfirmeerd of gegarandeerd?

Bij een geadviseerd documentair krediet is jouw bank, de kredietdoorgevende bank, niet verplicht om het bedrag aan jou uit te betalen. Dat is wel zo bij een geconfirmeerd documentair krediet, en wel op verzoek van de kredietopenende bank, m.a.w. die van jouw klant. Bij een gegarandeerd documentair krediet staat jouw bank op jouw vraag eenzijdig garant voor de uitbetaling van het bedrag. Dit heet ook ‘silent confirmation’.

Zicht of termijn? 

Het documentair krediet kan werken met betaling op zicht of betaling op termijn. Ook een acceptatie van een wissel is mogelijk. Bij een betaling op termijn is het bovendien mogelijk dat jouw bank vooruit betaalt, verdisconteert, mits aftrek van intresten, maar zonder dat er extra kredietlimieten nodig zijn. Deze verdiscontering wordt altijd op de vervaldag van betaling door de L/C zelf terugbetaald.

Speciale vormen van documentair krediet

Er bestaan zeer specifieke vormen van documentair krediet, zoals het overdraagbaar documentair krediet, de back-to-back L/C en de stand-by L/C. Uw bank kan je meer vertellen over deze vormen. 
L/C’s worden wereldwijd geregeld door de Uniform Customs and Practices for Documentary Credits, publicatie 600 van de International Chamber of Commerce (ICC).

Contactpersonen

Pascal Buysse

Exportdocumenten - Internationaal Ondernemen

Petra Van Bouwelen

International Business Development Manager

Ik vraag het @ Voka

Eerstelijnsadvies voor uw bedrijf? Onze leden, partners en experts helpen je graag verder!

Stel jouw vraag

Opleidingen Oost-Vlaanderen