Skip to main content
  • Hoe werkt een documentair krediet (letter of credit)?

Hoe werkt een documentair krediet (letter of credit)?

Het documentair krediet is een onherroepelijke verbintenis tot betaling en een veilige manier om uw inkomsten te verzekeren. Uw afnemer opent het krediet bij zijn bank, de kredietopenende bank. Die verbindt zich ertoe om het overeengekomen bedrag te betalen, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan.

De kredietopenende bank stuurt het krediet door naar uw bank, de kredietdoorgevende bank. Het documentair krediet wordt door de kredietdoorgevende bank betaald. Zij vordert het bedrag dan terug van de kredietopenende bank.

Voor u als exporteur biedt zo’n Letter of Credit (L/C) het voordeel dat u voor betaling kan terugvallen op uw eigen bank. U bent niet afhankelijk van de betalingsbereidheid of –mogelijkheid van uw afnemer. Voor de afnemer biedt de L/C de zekerheid dat de buitenlandse leverancier aan alle voorwaarden voldaan heeft, wanneer er betaald wordt.

 

De afhandeling gebeurt in zeven stappen:

  1. U sluit een contract af met uw afnemer, waarin u overeenkomt dat u een L/C als betalingsmiddel zult gebruiken.
  2. Uw afnemer geeft zijn bank de opdracht om een L/C op te stellen, in overeenstemming met het contract.
  3. De bank van de afnemer stuurt de L/C naar uw bank, die hem controleert en de kredietwaardigheid toetst, en daarna de L/C adviseert of confirmeert.
  4. U controleert dat de L/C overeenkomt met het contract.
  5. Na levering van de goederen of diensten bezorgt u de voorgeschreven documenten binnen de afgesproken termijn aan uw bank.
  6. Uw bank vergelijkt de documenten met de vereisten van de L/C. Wanneer alle documenten in orde zijn, wordt u uitbetaald.
  7. Uw bank stuurt de documenten naar de bank van uw afnemer, die de documenten ook vergelijkt met de L/C en bij de goedkeuring het bedrag betaalt aan uw bank.
  8. Uw afnemer ontvangt van zijn bank de documenten voor de goederen in ruil voor de betaling van het afgesproken bedrag.

 

Het documentair krediet kent verschillende vormen. Een beknopt overzicht:

Geadviseerd, geconfirmeerd of gegarandeerd?

Bij een geadviseerd documentair krediet is uw bank, de kredietdoorgevende bank, niet verplicht om het bedrag aan u uit te betalen. Dat is wel zo bij een geconfirmeerd documentair krediet, en wel op verzoek van de kredietopenende bank, m.a.w. die van uw klant. Bij een gegarandeerd documentair krediet staat uw bank op uw vraag eenzijdig garant voor de uitbetaling van het bedrag. Dit heet ook ‘silent confirmation’.

 

Zicht of termijn? 

Het documentair krediet kan werken met betaling op zicht of betaling op termijn. Ook een acceptatie van een wissel is mogelijk. Bij een betaling op termijn is het bovendien mogelijk dat uw bank vooruit betaalt, verdisconteert, mits aftrek van intresten, maar zonder dat er extra kredietlimieten nodig zijn. Deze verdiscontering wordt altijd op de vervaldag van betaling door de L/C zelf terugbetaald.

 

Speciale vormen van documentair krediet

Er bestaan zeer specifieke vormen van documentair krediet, zoals het overdraagbaar documentair krediet, de back-to-back L/C en de stand-by L/C. Uw bank kan u meer vertellen over deze vormen. 
L/C’s worden wereldwijd geregeld door de Uniform Customs and Practices for Documentary Credits, publicatie 600 van de International Chamber of Commerce (ICC).

 

Hebt u ook een vraag voor onze helpdesk? Stuur een mailtje naar viavoka@voka.be​​​​​​​.
Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat