Skip to main content
Onderwijs-Ondernemen

Duaal leren

Door het Duaal Leren als een volwaardig alternatief naast het voltijds onderwijssysteem te plaatsen en hiervoor de nodige kwalitatieve randvoorwaarden alsook attestering en kwalificering te creëren, kunnen jongeren vanuit een positief-bewuste motivatie kiezen voor duaal leren. 
Duaal leren kan dan een alternatieve methode zijn richting arbeidsmarkt, maar ook richting doorstroom en verdere studies.

  • voor de leerling betekent dit: competentieontwikkeling, een concrete werkervaring en meer kansen op de arbeidsmarkt of in verdere studies.
  • voor de ondernemingen: een manier om gegeerde competenties en talenten van (potentiële) medewerkers te ontdekken, te ontwikkelen en te versterken. Het laat ondernemingen toe meer flexibel in te spelen op veranderende competenties op de arbeidsmarkt van morgen en biedt mogelijkheden om de leercultuur in de onderneming te versterken.
  • voor het onderwijs: een manier om werkplekleren sterk te integreren in de studierichtingen en zo te streven naar een opwaardering van het huidige stelsel leren en werken en andere vormen van onderwijs.
  • voor de samenleving in z’n geheel: een betere afstemming van de competenties tussen onderwijs en arbeidsmarkt, meer gekwalificeerde jongeren, minder (jeugd)werkloosheid, meer werkgelegenheid, instroom van gegeerde competenties (cfr. knelpuntberoepen) die het economische leven bevorderen, een sterk functionerende arbeidsmarkt, …

Voka ontwikkelde een draaiboek om een duaal traject te faciliteren met als doel:

  • de afstemming tussen school en onderneming te verbeteren om zo een kwalitatief duaal leertraject te realiseren voor leerling, onderneming/werkplek en school.
  • een gemeenschappelijke taal (over duaal leren) bij de verschillende betrokken actoren te ontwikkelen.
  • een maximale informatie-uitwisseling en netwerkvorming door actoren fysiek samen te brengen.
  • een kwaliteitsvolle begeleiding en actieve betrokkenheid van de leerling te kunnen garanderen.

Het draaiboek en andere interessante documenten m.b.t. duaal leren kan je hier downloaden.

 

ESFVOKA Duaal

Voor meer info https://www.duaalleren.vlaanderen