Skip to main content
nationaal
Nieuws

Hervorming Nationaal Forum

De voorbije jaren werd in de verschillende werkgroepen van het Nationaal Forum veel aandacht besteed aan de omzetting van het Douanewetboek van de Europese Unie (DWU) naar Belgische procedures en aan

tunnelreflex
Nieuws

Veilig rijgedrag in tunnels

In de zes belangrijkste Vlaamse tunnels gebeuren jaarlijks zo'n 200 ongevallen, vaak met ernstige verkeershinder tot gevolg.

droogte
Nieuws

Havenbedrijven bevraagd over droogte

Om optimaal te kunnen reageren op een waterschaarste, werkt de Vlaamse Overheid met de maatschappelijk betrokken actoren aan een afwegingskader waarin voorzorgsmaatregelen en prioritair watergebruik z