Skip to main content
Nieuws

Wijziging dual-use-Verordening

Dual-use-goederen zijn goederen, software en technologie die gewoonlijk worden gebruikt voor civiele doeleinden, maar die militaire toepassingen kunnen hebben of kunnen bijdragen aan de productie of v

trainee
Nieuws

Piloottraject haven traineeship

Alfaport Voka, Randstad en een aantal bedrijven uit de Antwerpse haven zullen starten met een piloottraject voor een bedrijfsoverschrijdend traineeship voor hoogopgeleide profielen uit algemene richti

imdg
Nieuws

Doorvoer IMDG versus Seveso-wetgeving

Eind vorig jaar vond er een constructief overleg plaats tussen de Vlaamse overheid (Seveso-team, afdeling handhaving en het team Externe Veiligheid) en de betrokken havenbedrijven over de toepassing v

verkeer
Nieuws

Havenverkeersverordening

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een overkoepelende havenverkeersverordening. Die zal de bestaande verkeersreglementen voor het verkeer van havenvoertuigen binnen het Antwerpse havengeb

alt9
Nieuws

Ontwikkeling van de haven

De Vlaamse regering stelde op 20 december 2019 het voorkeursbesluit over het complex project ‘Realisatie Extra containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen’ principieel vast. 

tunnel
Nieuws

Tunneldosering Beverentunnel

Het Agentschap Wegen en Verkeer voerde op 2 december 2019 een systeem in van tunneldoseren aan de Beverentunnel op de R2 in de richting van Nederland. 

btw
Nieuws

België implementeert btw-‘quick fixes’

In het kader van de modernisering van de btw-wetgeving en in de strijd tegen de btw-fraude, heeft de Europese Commissie in 2016 een ‘VAT Action Plan’ voorgesteld. 

nafo
Nieuws

Algemene vergadering Nationaal Forum

Alfaport Voka neemt al een aantal jaren een belangrijke rol op in het Nationaal Forum als co-convenor van de werkgroep ‘binnenbrengen’ en als lid van de stuurgroep, waardoor de (douane)belangen van de

brexit
Nieuws

Laatste voorbereidingen brexit

De Antwerpse havengemeenschap heeft met het oog op de nakende brexit een informatienota opgesteld die de gebruikers van de Antwerpse haven informeert over de impact van een harde brexit op de goederenbewegingen en de douaneprocessen van en naar het Verenigd Koninkrijk.