Skip to main content
zero pellet
Nieuws

Zero Pellet Loss in de haven

Naar aanleiding van het nieuwe Zero Pellet Loss-actieplan, heeft Alfaport Voka het initiatief genomen om een studie uit te voeren rond de problematiek van containerliners. 

mer
Nieuws

Interpretatie MER-plicht doorvoeropslagplaatsen

Volgens een recente interpretatie van het team Milieueffectenrapportage (Departement Omgeving van de Vlaamse overheid) is de aanleg van doorvoeropslagplaatsen in de haven onderhevig aan de MER-plicht.