Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Kilometerheffing personenwagens

Kilometerheffing personenwagens

Een kilometerheffing voor enkel vrachtwagens verhelpt niets aan de files. De enige maatregel die de kilometerheffing voor vrachtwagens echt zinvol zou maken, is de uitbreiding ervan naar een slimme heffing die geldt voor alle voertuigen, dus zowel voor vrachtwagens als personenwagens. Alleen wanneer iedereen een slimme kilometerheffing betaalt, heeft dit een effect op het fileprobleem. 

Vlaanderen heeft vorige legislatuur een onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden van een systeem van wegenheffing voor auto’s. Dit onderzoek bevestigt de positieve mobiliteitseffecten van een slimme heffing voor iedereen. Helaas hebben de regeringspartijen de invoering ervan niet opgenomen in het regeerakkoord. Men wil eerst verder het “maatschappelijk debat” hieromtrent voeren. 

Voka blijft het thema op de agenda zetten. Ook om onze klimaatdoelen te halen, is een slimme kilometerheffing die varieert naar plaats, tijd en milieukenmerken, een belangrijke maatregel. Met de Vlaamse Ondernemers lieten we berekenen dat de invoering van een spits-/dalheffing in de Vlaamse Ruit tot een daling van het autoverkeer in de spits met 12%. De files en bijhorende kosten kunnen hierdoor drastisch verminderen.

De onderzoeksrapporten in het kader van de kilometerheffing voor personenwagens, vindt u hier

Contactpersoon

Freija Fonteyn

Adviseur logistiek en mobiliteit