Skip to main content
Map

Mobiliteitsbudget

Om de keuze in vervoersmodi voor de werknemer te vergroten, werd vorige legislatuur het mobiliteitsbudget ingevoerd. Een goede stap richting multimodaliteit, waarvoor Voka mee aan de kar heeft getrokken. In november 2021 werden er enkele aanpassingen goedgekeurd om het woon-werkverkeer versneld te vergroenen. 

De essentie van het mobiliteitsbudget (klik hier voor meer info) is dat de werknemer – als deel van zijn loonpakket – de beschikking krijgt over een budget, dat hij kan gebruiken voor verschillende mogelijkheden van vervoer. De werknemer beslist zelf over de invulling van dat budget, in functie van zijn persoonlijke behoeften, mogelijkheden, wensen, … op vlak van mobiliteit. De werkgever beslist uiteraard of er en welk bedrag mobiliteitsbudget ter beschikking wordt gesteld van iedere werknemer. 

Het doel van het mobiliteitsbudget is de werknemer te laten kiezen uit alle middelen van vervoer die dan gefinancierd worden door het mobiliteitsbudget. De bedrijfswagen – weliswaar één die voldoet aan de strenge ecologische criteria – kan daar nog steeds deel van uitmaken.

Contactpersoon

Goedele Sannen

Senior adviseur Logistiek en Mobiliteit