Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Naar een duidelijk spoorbeleid

Om de klimaatambities te realiseren en de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze regio te garanderen, moeten we meer mensen en goederen op de trein krijgen. Helaas missen we al 10 jaar een echt spoorbeleid door het uitblijven van nieuwe beheerscontracten. 

De spoorwegen worden de ruggengraat van ons mobiliteitssysteem genoemd. Nochtans blijft het modaal aandeel ervan beperkt. Slechts 8,5% van alle tonkilometers van goederenvervoer doorheen ons land gebeurt vandaag per spoor. Bij het personenvervoer is het aandeel nog kleiner: slechts 6,8% van alle verplaatsingen uitgedrukt in reizigerskilometers gebeurt per trein. Rekening houdend met de enorme overheidsmiddelen die er jaarlijks naar het spoor gaan, is de output ervan veel te klein.  
Onze bedrijven vragen een betrouwbare en performante dienstverlening van het spoor. NMBS en Infrabel hebben nieuwe en ambitieuze beheersovereenkomsten nodig waarin hun opdracht duidelijk en bindend omschreven staan, gekoppeld aan de transparante financiering ervan. Deze beheerscontracten moeten ook kwantificeerbare doelstellingen over de kwaliteit van de dienstverlening en performantie-eisen bevatten. Bovendien dwingt de liberalisering van de openbare dienst in december 2023 tot een moderne uitbating van de vervoersbedrijven.
Alles start met een duidelijke beleidsvisie visie op spoor en dus op mobiliteit in het algemeen. Dit kan niet zonder afstemming met de gewesten en de andere vervoersoperatoren (De Lijn, TEC, MIVB). Een moderne visie op spoorbeleid vereist immers een langetermijninvesteringsvisie die futureproof is en rekening houdt met de noden van de regio’s en de industrie. Intermodaliteit en modal shift, zowel voor goederen- als personenvervoer, moeten het uitgangspunt zijn voor spoorinvesteringen. 
Wilt u meer lezen over onze visie over het spoor, check dan zeker de Voka Paper hierover (+ link naar paper)
Voka onderschrijft ook de ambitie om het goederenvervoer per spoor te verdubbelen tegen 2030 en is mede-ondertekenaar van het Rail Roadmap 2030. (https://www.railroadmap2030.be/nl/rail-roadmap-2030-nl/) Dit actieplan beschrijft de ontwikkelingen die nodig zijn om het goederenvervoer te transformeren, om het spoor aantrekkelijker te maken voor de industrie en om zo de ambitie van een verdubbeling van het vervoerde volume te realiseren.