Skip to main content
Map

Vlaanderen als magneet voor buitenlandse investeringen

Gezien het belang van internationale ondernemingen en buitenlandse investeringen voor onze economie, is het essentieel dat we onze concurrentiepositie vrijwaren door erover te waken dat ons land een aantrekkelijke investeringsmarkt blijft. 

Productiviteit is de motor van onze toekomstige welvaart: productiviteit zorgt voor duurzame groei en een grotere efficiëntie van ondernemingen. En hoewel er geen magische formule bestaat voor het creëren van productieve ondernemingen, wijst onderzoek wel uit dat internationalisering en buitenlandse investeringen een duidelijk positieve impact hebben op de productiviteitsgroei in dit land.  

Gezien het belang van internationale ondernemingen en buitenlandse investeringen voor onze economie, is het essentieel dat we onze concurrentiepositie vrijwaren door erover te waken dat ons land een aantrekkelijke investeringsmarkt blijft. En hoewel de recordcijfers van FIT aantonen dat we nog steeds interessant blijven als investeringsregio, moeten we dit ook op lange termijn veiligstellen. Om dit te doen, moeten de structurele handicaps worden aangepakt. 

Werven

Het consultancybureau EY stelt elk jaar een klassement op over het aantrekkingspotentieel van landen voor buitenlandse investeringen. Ook dit jaar werd de trend bevestigd dat België een aantrekkelijk investeringsland blijft. Zo stegen de investeringsprojecten sterker dan het Europees gemiddelde, al heeft de economische relance in 2021 in vergelijking met het coronajaar 2020 daar ook veel mee te maken. 

Want hoewel we sterker groeien dan het Europees gemiddelde, verliezen we wel onze top vijf plaats aan Frankrijk, dat een grote sprong maakt. Dringend tijd dus dat er ook wordt gekeken naar een aantal werven, die ons land nog aantrekkelijker kunnen maken en opnieuw in de top vijf (en hoger) moeten katapulteren:

  • De problemen op de arbeidsmarkt: zowel de loonkost van arbeid als de nijpende arbeidstekorten, een probleem dat opnieuw lijkt te ontsporen.
  • Het aanpakken van het complexe belastingstelsel waar vereenvoudiging en transparantie centraal moet staan.
  • Verbeteren van het té regelgevende en administratieve klimaat, zoals bijvoorbeeld bij het aantrekken van buitenlands talent en een verdere digitalisering van de overheid. 

Voka spant zich dagelijks in om ons land dus zo investeringsvriendelijk te maken, op tal van verschillende domeinen. In die context is er ook tevredenheid dat er een akkoord is over het screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen. Het correct implementeren en uitwerken van het gevonden akkoord tussen de entiteiten van dit land is dan ook noodzakelijk. Doorheen het proces werd er op gewaakt dat er een duidelijk kader moet zijn voor potentiële investeerders, waarin rechtszekerheid en een proportionele doorlooptijd van de vergunning centraal staan. Ook in de uitwerking van dit akkoord moeten deze principes worden aangehouden, zodat België een aantrekkelijk investeringsland blijft.  
 

Contactpersoon

Maarten Libeer

Adviseur Internationaal ondernemen