Skip to main content
Map

Een sterke interne markt voor een sterk handelsbeleid

De Europese interne markt is van cruciaal belang voor België en Vlaanderen met onze centrale rol in het Europees economisch weefsel.

Om een sterk handelsbeleid uit te zetten, moet het eigen huis ook eerst op orde zijn. De Europese interne markt is van cruciaal belang voor België en Vlaanderen met onze centrale rol in het Europees economisch weefsel.

De statistieken zijn in deze ook heel duidelijk. Een studie van het Nederlands planbureau toonde aan dat België het meest profiteert van de EU: ons BBP is 4,4 procent hoger door de handelsvoordelen van de EU. Dit gaat zowel over de intra EU-handel als de handel met derde landen. Maar als we weten dat van alle Belgische export, zo’n 67 procent naar export binnen de EU-27 markt gaat, staat het buiten kijf dat die interne markt zeer belang is. 

Slagkrachtiger

Het is ook het fundament waarop veel van de huidige doelstellingen van de EU kunnen worden gerealiseerd. Een sterke Europese markt maakt ons slagkrachtiger op het buitenlands toneel, maakt het mogelijk om de digitale en groene transitie te realiseren en zorgt voor welvaart voor de Europese burgers. 

Voka roept dus op om die interne markt opnieuw bovenaan het prioriteitenlijstje te zetten, nadat de focus hierover wat was weggeëbd. Het aanzwengelen van de motor van de integratie van de interne markt is een verantwoordelijkheid die volledig in de handen van de regeringen ligt en die nu moet worden aangepakt om nieuwe groei en banen te creëren en sociale problemen in het komende decennium te voorkomen.

Pistes

Volgende pistes zijn prioritair: 

  • De EU-wetgeving laat te vaak een gedifferentieerde omzetting in de EU-lidstaten toe en het handhavingsbeleid van de Commissie schiet tekort ten aanzien van lidstaten die nationale voorschriften of administratieve eisen invoeren. Een toets van de eengemaakte markt invoeren die als vangnet dient voor regelgevingsmaatregelen op EU-niveau
  • Een echte digitale eengemaakte markt tot stand brengen waarin gegevens vrij over de grenzen kunnen stromen ("vijfde vrijheid") en echte digitale bedrijfsmodellen mogelijk worden die de hele EU-markt kunnen bedienen zonder aanvullende eisen.
  • Een energie-unie ontwikkelen die steunt op de beginselen van de eengemaakte markt om de doelstellingen van de groene overgang en de energievoorzieningszekerheid te verwezenlijken.
  • Een echte eengemaakte dienstenmarkt tot stand brengen door regelgevings- en administratieve belemmeringen weg te nemen en de toegang tot de markt te vereenvoudigen, onder meer door betere synergiën met het duurzaamheidsbeleid en effectieve vrijheid van vestiging voor alle bedrijven in de EU.

Contactpersoon

Maarten Libeer

Adviseur Internationaal ondernemen