Een balans lezen en begrijpen

06/12/2018

Leer tijdens deze praktische workshop de belangrijkste cijfers uit een balans lezen en interpreteren.

Wat vinden we terug op de balans? Hoe moet u een resultatenrekening interpreteren? Wat zijn de belangrijkste cijfers voor uw leverancier, klant, bank en aandeelhouder? Kunnen we cash flow afleiden uit de jaarrekening? Hoe ziet een financieel gezonde jaarrekening eruit? Wat zijn de belangrijkste op te volgen ratio's? Dit praktisch seminarie geeft u het antwoord op al deze vragen!

We helpen u uw financieel inzicht verruimen en leren u het vakjargon van uw boekhouder, bankier of adviesraad interpreteren. Daarnaast komt u te weten hoe u op een gemakkelijke manier de financiële publicaties van uw eigen organisatie, klanten, leveranciers en anderen kan analyseren en de financiële gezondheid van de organisatie kan bepalen.

Programma

 • Wettelijk kader en structuur van de jaarrekening
 • De opbouw en inhoud van de balans en resultatenrekening
 • Horizontale en verticale analyses
 • Financiële basisanalyse
  • Liquiditeit
  • Werkkapitaal
  • Solvabiliteit
  • Rentabiliteit
 • Berekenen van cash flow

Spreker(s)

Melanie De Crits, Accountancy Manager Deloitte Private, IAB Accountant - Belastingconsulent

Doelgroep

Iedereen die zijn of haar financieel inzicht wil verruimen. Zowel bedrijfsleiders, managers als medewerkers zijn welkom.

Informatie en inschrijvingen

Inschrijven kan tot 1 december 2018. Meer weten? Stuur een mailtje naar Celine Janssens of bel 09 266 14 53.