Skip to main content

Instroom

Welke informatie moet ik zeker in een vacature zetten?
Wervende typische informatie over het bedrijf maar niet steeds de meest voor de hand liggende.

Waar verspreid ik de vacature?
Via zoveel mogelijk kanalen: zeker via VDAB (gratis en wordt vaak bezocht) en via social media.

Hoe val ik op als bedrijf tussen alle andere bedrijven met vacatures?
Door een wervende tekst te schrijven. Laat iemand van buiten je bedrijf zich hierover buigen om feedback te geven.

Waar kan ik goede kandidaten vinden?
Via zo ruim mogelijke kanalen: VDAB, netwerk van medewerkers/collega’s, LinkedIn, alternatieve websites…

Hoe kan ik de vijver waaruit ik vis vergroten?
Door de vacature zo ruim mogelijk te verspreiden: social media, netwerk van medewerkers, netwerk van netwerk…

Welke rol kunnen selectie- en uitzendkantoren hierin spelen?
Afhankelijk van de vraag kunnen zij helpen om de vacature zo goed mogelijk af te stemmen en zo te zoeken naar gespecialiseerde maataanpak voor jouw bedrijf.

Is het een meerwaarde om medewerkers te belonen voor kandidaten die ze aandragen?
Dit kan interessant zijn want zo verhoog je ook de betrokkenheid en loyaliteit van je eigen medewerkers.

Hoe kan ik een goed selectiegesprek voeren?
Door de STARR-methodiek zoveel mogelijk te gebruiken en je gesprek goed voor te bereiden.

Welke vragen kan ik stellen tijdens een selectiegesprek?
Zowel vragen naar wat gerealiseerd werd door je kandidaat (STARR) als ook naar zijn motivatie voor het werk, zijn talenten, de waarden die belangrijk zijn…

Hoe kan ik attitudes bevragen tijdens het selectiegesprek?
Probeer zoveel mogelijk attitudes ook te bevragen via STARR maar schets ook concrete situaties en inschatting in andere situaties.

Is het zinvol om direct leidinggevenden te betrekken bij het selectiegesprek?
Ja, zij kunnen de concrete werkvloer veel beter inschatten en gaan er uiteindelijk ook mee samenwerken. Leidt hen op in het voeren van selectiegesprekken.

Is het een optie om een vacature eerst intern te verspreiden?
Bekijken hoe je innovatief met je organisatie kan schuiven om een ander gemakkelijker in te vullen takenpakket open te stellen voor kandidaten (die mogelijk gemakkelijker te vinden zijn).