Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Bouwen aan inclusieve werkvloeren? Dat nemen ze letterlijk bij Democo Group

Bouwen aan inclusieve werkvloeren? Dat nemen ze letterlijk bij Democo Group

  • 17/04/2024

In de dynamische wereld van de bouwsector heeft Democo Group zich weten te onderscheiden, niet alleen vanwege haar indrukwekkende projecten, maar ook vanwege haar sterke nadruk op inclusie op de werkvloer. Maak kennis met Silke Put, een ervaren kracht binnen de Democo Group-familie, die samen met HR-directeur Ilse Claes en haar team, een essentiële rol speelt in het bevorderen van een werkcultuur waarin diversiteit wordt omarmd en waar iedereen de kans krijgt om te excelleren. 

Voorlopers in een inclusieve werkomgeving

Silke Put levert al vijf jaar een waardevolle bijdrage aan Democo Group, waar ze samen met het HR-team tal van initiatieven heeft begeleid. Silke heeft binnen deze bouwgigant een pad bewandeld van groei en kansen. "Ik wilde mijn horizon verbreden binnen het bedrijf, en gelukkig kreeg ik die kans," deelt ze met een glimlach.  

Voor Democo Group is inclusie meer dan een modeverschijnsel; het zit verweven in het DNA van het bedrijf. Voor Silke betekent inclusie dat iedereen, ongeacht achtergrond of voorkeuren, de kans krijgt om zijn of haar talenten binnen het bedrijf te ontwikkelen. "Het draait erom dat elk individu gewaardeerd wordt en de kans krijgt om te groeien," benadrukt ze. 

 

De weg naar inclusieve werkplekken

Democo Group heeft de reis naar het bevorderen van inclusieve werkplekken ingezet met een uitgebreid leiderschapsprogramma dat begin 2023 van start is gegaan. "We beseften dat effectief leiderschap cruciaal is, niet alleen voor het aantrekken maar ook voor het behouden van talent," legt Silke uit. Dit programma omvat individuele coaching en groepssessies gericht op het empoweren van leiders om een inclusieve omgeving te creëren. 

Empowerment door coaching en activiteiten  

In hun streven naar inclusieve werkvloeren biedt Democo Group ook jobcoaching en taalondersteuning aan. Silke vertelt over hun inspanningen, zoals het aanbieden van Nederlandse lessen aan anderstalige medewerkers om een gevoel van verbondenheid te creëren. "Het gaat erom barrières te doorbreken, vooral in sectoren als de bouw, en een cultuur van openheid voor verandering te bevorderen," merkt ze op.  

Daarnaast zetten ze zich in voor het welzijn van haar medewerkers met initiatieven zoals DemoGo, waarbij ze sportactiviteiten organiseren en ergonomische werkomgevingen waarborgen. "We geloven dat een gelukkige medewerker een productieve medewerker is," stelt Silke.

Het gaat erom barrières te doorbreken, vooral in sectoren als de bouw, en een cultuur van openheid voor verandering te bevorderen;

Silke Put, Democo Group

Streven naar medewerkersgeluk

Voor Democo Group is een gelukkige medewerker meer dan alleen tevreden. Silke benadrukt hun persoonlijke aanpak van training en ontwikkeling, wat hen het welverdiende label 'Great Place to Work' heeft opgeleverd. "Het is een bewogen reis van voortdurende verbetering, zowel collectief als op maat van individuele behoeften," bevestigt ze.

Inclusie is niet alleen een morele verplichting voor Democo Group; het is ook een strategisch voordeel. Silke legt uit: "Een inclusieve cultuur bevordert betrokkenheid en retentie van werknemers, cruciale factoren in een branche met een hoog verloop."

Open communicatie is key  

Het zorgen dat elke stem wordt gehoord, is een hoeksteen van de inclusieve cultuur van Democo Group. Van formele evaluaties tot informele teambijeenkomsten, ze bieden volop mogelijkheden voor dialoog en kameraadschap. "Communicatie gaat niet alleen over woorden; het gaat erom dat iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt," reflecteert Silke.  

Diversiteit is niet alleen verrijkend; het is essentieel voor groei, zowel op individueel als op organisatorisch niveau. Silke benadrukt het belang van het omarmen van diverse perspectieven en ervaringen voor de holistische ontwikkeling van zowel werknemers als Democo Group als geheel.

The sky is the limit

Terugblikkend op hun inclusieve groeipad, herinnert Silke zich de voldoening van het verwelkomen van personen van buiten de EU in de Democo-familie. "Het papierwerk kan ontmoedigend zijn, maar het zien van de dankbaarheid van deze individuen maakt alles de moeite waard," deelt ze, waarbij ze de transformerende kracht van inclusieve tewerkstelling benadrukt.

Democo Group gaat een extra stapje verder om medewerkers met fysieke beperkingen tegemoet te komen, waarbij wordt gezorgd dat ze de nodige ondersteuning en middelen hebben om te gedijen in hun functies. Van aangepaste schema's tot gespecialiseerde apparatuur, wordt er alles aan gedaan om een omgeving te creëren waarin iedereen kan excelleren.

Terwijl het gesprek met Silke tot een einde komt, is het duidelijk dat Democo Group niet alleen gebouwen bouwt, ontwikkelt, afwerkt en van technieken voorziet; ze bouwen een cultuur van inclusie, één stap tegelijk.

Samen bouwen aan inclusieve werkvloeren

Ontdek Welt!

Logo ESF

Contactpersoon

Eugenia Cuyt

Projectmanager Arbeidsmarkt

Samen bouwen aan inclusieve werkvloeren

Maak vandaag nog het verschil voor jouw onderneming

Ontdek Welt
Proximus
imu - vzw - Altez