Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Watergevoelige openruimtegebieden - Bijna 20 hectare bedrijventerreinen dreigt te verdwijnen

Watergevoelige openruimtegebieden - Bijna 20 hectare bedrijventerreinen dreigt te verdwijnen

  • 23/02/2024

In de strijd tegen wateroverlast heeft de Vlaamse Regering eind vorig jaar 20 watergevoelige openruimtegebieden (WORG) voorlopig aangeduid in de provincie West-Vlaanderen. Daarmee wil ze extra bescherming bieden aan gebieden met een hoog waterbergend vermogen. Maar die aanduidingen hebben ook gevolgen, want ze veranderen de bestemming van die gebieden, wat potentieel veel ruimte voor bedrijven doet verdwijnen. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen heeft daarom een bezwaarschrift ingediend en stelt dat het verdwijnen van bijna 20 hectare aan bedrijventerreinen door een aanduiding als WORG gecompenseerd moet worden.

Tijdens het openbaar onderzoek na de voorlopige aanduiding van deze gebieden, heeft Voka West-Vlaanderen bezwaar ingediend bij de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. Eén van de belangrijkste aandachtspunten in het bezwaarschrift is de noodzaak van een bewezen conflict tussen de huidige bestemming van een gebied en de belangen van het watersysteem, alvorens een definitieve aanduiding als WORG kan goedgekeurd worden. “Dat betekent concreet dat er eerst zorgvuldig moet gekeken worden naar mogelijke plannen, projecten of beleidsmaatregelen die de watergevoeligheid van deze gebieden kunnen verbeteren. Indien ondernemers kunnen aantonen dat er bijvoorbeeld geen waterproblematiek aanwezig is op een bestemd bedrijventerrein, moet de Vlaamse Regering daarmee rekening houden”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. Een andere opmerking gaat over de totale ruimteboekhouding, die aangeeft dat ook ondernemingen worden getroffen door de aanduidingen van WORG. Als alle voorliggende gebieden definitief worden aangeduid als WORG, dreigt bijna 20 hectare aan industrie- en bedrijventerreinen te verdwijnen, voornamelijk in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. “Alleen al in Izegem zou meer dan 13 hectare niet meer ontwikkeld kunnen worden”, vult Bert Mons aan. 

We hopen dat de Vlaamse Regering begrijpt dat een win-win alleen kan worden bereikt door een evenwichtige aanpak met de juiste planologische compensaties.

Bert Mons

Voka West-Vlaanderen benadrukt dat de gebieden in kwestie eerder al als signaalgebieden werden aangewezen. Dat betekent dat ze vaak minder geschikt zijn voor verdere ontwikkeling. Zo geldt binnen signaalgebieden al een verscherpte watertoets, wat het verkrijgen van vergunningen voor economische activiteiten bemoeilijkt. “Als blijkt dat een gebied slecht gelegen of minder gunstig is voor de ontwikkeling van industrie en bedrijvigheid, is het niet onlogisch dat het niet meer ontwikkeld wordt en zodoende ‘geneutraliseerd’ wordt. Maar enkel en alleen als zo’n gebied elders, op beter gelegen locaties één-op-één wordt gecompenseerd”, merkt Mons op. 

Planologische ruil 

Daarom heeft Voka West-Vlaanderen in het bezwaarschrift voorgesteld om planologische ruil toe te passen, om het verlies van bijna 20 hectare aan bedrijventerreinen te compenseren. Het principe van planologische ruil is cruciaal om voldoende ruimte voor ondernemingen te kunnen blijven voorzien, gezien het bestaande tekort aan beschikbare bedrijventerreinen in de provincie. 

“Het is van essentieel belang dat er ook voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van onze economie, naast de belangen van het watersysteem. Met de aanduidingen van de watergevoelige openruimtegebieden hebben we een unieke kans op een win-winsituatie, waarbij we enerzijds water meer ruimte geven en anderzijds slecht gelegen bedrijventerreinen kunnen schrappen en ruilen voor betere en geschiktere gronden. We hopen dat de Vlaamse Regering begrijpt dat die win-win alleen kan worden bereikt door een evenwichtige aanpak met de juiste planologische compensaties”, besluit Bert Mons.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie