Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Aanpassing antimisbruikbepaling en fiscale onzekerheid afgewend

Aanpassing antimisbruikbepaling en fiscale onzekerheid afgewend

  • 09/02/2024

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem had plannen om de algemene antimisbruikbepaling te wijzigen. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vroeg de regeringspartijen om daar niet mee door te gaan.

Vandaag moet de fiscus zelf aantonen dat een onderneming een fiscaal misbruik begaat. Het bewijs daarvan impliceert zowel het bewijs van een objectief element (dat aangeeft dat de belastingplichtige zich buiten de toepassing van de belastingwet stelt via een constructie) als van een subjectief element (namelijk het bewijs dat die constructie louter met dat oogmerk werd opgericht). De minister van Financiën wou dit wijzigen: de fiscus zou kunnen volstaan met het bewijs van een objectief element, de belastingplichtige zou zelf moeten bewijzen dat de constructie gerechtvaardigd was. De bewijslast zou dus worden omgekeerd. 

Dat ging veel te ver, vond Voka West-Vlaanderen. “Fiscale en sociale fraude is ook voor Voka onaanvaardbaar en moet aangepakt worden. Maar het uitgangspunt zou moeten zijn dat de belastingplichtige te goeder trouw handelt”, aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. “Wat minister Van Peteghem op tafel had gelegd, betekende het ondergraven van de beginselen van de rechtszekerheid. Onaanvaardbaar, want wie gaat nog een investeringsbeslissing nemen als je de fiscale draagwijdte ervan niet meer op voorhand kan inschatten?” Voka West-Vlaanderen reageert dan ook opgelucht dat de verregaande antimisbruikbepaling uit het fraudeplan werd gehaald. “Ondernemers kunnen – toch voorlopig – weer opgelucht ademhalen nu de totale fiscale onzekerheid werd afgewend. We zijn tevreden dat de minister tot inkeer kon worden gebracht. Dank aan de vertegenwoordigers van de Vlaamse liberalen binnen de federale regering!”, besluit Mons.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie