Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Openbaar onderzoek Nieuwe Sluis Zeebrugge gestart

Openbaar onderzoek Nieuwe Sluis Zeebrugge gestart

  • 17/05/2024

Tot donderdag 4 juli loopt het openbaar onderzoek over het kaderprojectbesluit of het ontwerp van het eindbeeld van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge. “Sinds de beslissing over de locatie in 2019 is er veel tijd verloren gegaan. We hopen dat de volgende Vlaamse regering definitief kan beslissen om de werken ten laatste in 2027 te starten”, zegt Apzi-Voka West-Vlaanderen.

Openbaar onderzoek Nieuwe Sluis Zeebrugge gestart

Op maandag 6 mei is een periode van 2 maanden openbaar onderzoek gestart voor het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge. Tot en met donderdag 4 juli kunnen bedrijven en burgers kennisnemen en opmerkingen geven over het ‘kaderprojectbesluit’ en de bijhorende plannen en studies. Het ‘Ontwerp van projectbesluit verbetering nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge’ werd na tal van vertraging op vrijdag 26 april door de Vlaamse regering vastgesteld. “Dit is een hele mond vol, maar wij stellen vast dat dit nog geen definitieve beslissing is. We verwelkomen de beslissing van de Vlaamse regering, maar we hadden gehoopt dat we al verder zouden staan. De laatste grote beslissing dateert al van 2019 door de vorige Vlaamse regering, namelijk het definitieve voorkeursbesluit over de locatie op de plaats van de oude Visartsluis. Sindsdien was er heel veel participatie, overleg en studiewerk. We hadden gehoopt dat de huidige regering de volgende grote horde zou nemen, namelijk een definitief projectbesluit”, zegt voorzitter Marc Adriansens van Apzi-Voka West-Vlaanderen. 

3 doelstellingen 

Nadat het dossier meermaals was vastgelopen op bijkomend onderzoekswerk over maar liefst 20 alternatieven voor de positionering van de sluis en de verkeersinrichting doorheen Zeebrugge, beloofde Vlaams minister-president Jan Jambon op de nieuwjaarsbijeenkomst van de havengemeenschap tegen eind april een “robuust projectbesluit”. 

Over het op 26 april door de regering vastgelegde ‘kaderprojectbesluit’ startte op 6 mei een openbaar onderzoek tot donderdag 4 juli. In dat ontwerp wordt het ruimtelijk planologische kader vastgelegd, voor een project dat 3 doelstellingen combineert: een tweede volwaardige nautische toegang naar de achterhaven creëren, de mobiliteit bevorderen en de leefomgeving verbeteren. Na afloop van deze publieke consultatie moeten de reacties verwerkt en onderzocht worden en moet er een advies bij de Raad van State opgevraagd worden. Pas daarna kan een definitief projectbesluit leiden tot een omgevingsvergunning voor de werken op het terrein, wellicht pas begin 2025. Dan kan de aanbestedingsronde aanvatten. “We zijn dus nog altijd niet aan het einde van de lijdensweg. We hopen op een snelle voortgang van dit dossier en blijven vragen dat de werken ten laatste in 2027 starten”, besluit Adriansens. De uitvoeringsperiode wordt geschat op 10 jaar. Daarnaast moet ook het nodige budget voorzien worden voor de kostenraming, die ondertussen tot 2,9 miljard euro is opgelopen. Daarmee is dit het belangrijkste infrastructuurdossier voor de komende jaren in West-Vlaanderen. (RJ - Foto DMOW) 

De documenten van het openbaar onderzoek kan je inkijken op: www.nieuwesluiszeebrugge.be

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie