Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers 7 - Standpunt: Bert Mons: Excellente zorg en innovatie

Ondernemers 7 - Standpunt: Bert Mons: Excellente zorg en innovatie

  • 07/04/2023

In een recente open brief schreeuwen een aantal stakeholders moord en brand over de te verregaande commercialisering van de zorg. Op de geleverde zorg zouden exuberante winsten geboekt worden die vooral in de zakken van op geld beluste buitenlandse aandeelhouders terechtkomen. Het werkelijke verhaal is veel genuanceerder en minder ideologisch. De echte uitdagingen van de zorg zijn niet het onderscheid tussen profit en non-profit, maar wel de vraag hoe we excellente zorg kunnen bieden met een transparant financieringsmodel.

Bert Mons

Voka telt onder haar leden heel wat zorginstellingen. Ze komen samen met andere bedrijven, kennisinstellingen en patiëntenverenigingen in de Voka Health Community. We hanteren er een charter waarbij de focus ligt op excellente zorg en innovatie met wederzijds respect, binnen ethische overwegingen. In onze kernwaarden staan onder meer kwaliteit, effectiviteit, betaalbaarheid, continuïteit en toegankelijke zorgorganisatie in een solidaire sociale zekerheid die prikkelt om te doen wat goed is.

Wij hanteren uitdrukkelijk géén onderscheid tussen profit en non-profit. Bovendien: wat is commercialisering? De grens valt niet makkelijk te trekken. Een grote stad die thuiszorgdiensten privatiseert naar een thuiszorgdienst? Een ziekenfonds met eigen apotheken en thuiszorgwinkels? Een ziekenhuis dat voor 40% van de inkomsten een beroep doet op zelfstandige artsen om de tekorten in de zorg aan te vullen?

Gezien de groeiende bedragen die onze overheden spenderen aan welzijn, gezondheid en gezin pleit Voka voor meer transparantie over de financiering en kwaliteit van de zorg. Hoeveel overheidsgeld wordt geïnvesteerd? Wat is het resultaat van deze middelen? We weten het vandaag onvoldoende.

De echte uitdagingen van de zorg zijn niet het onderscheid tussen profit en non-profit.

Bert Mons - gedelegeerd bestuurder

Vele elementen zorgen voor onduidelijkheid en spanning. De publieke financiering van gebouwen en exploitatie wordt doorgaans niet meegeteld in de berekening van de prijzen die aan bewoners worden aangerekend. De aparte personeelsstatuten van openbare instellingen zorgen voor concurrentie met hun non-profit en profit collega’s. De strakke personeelsregels liggen onder meer aan de basis van de boost aan freelancers, interim- en projectverpleegkundigen. Omgekeerd vormen de notionele interestaftrek waarop privébedrijven een beroep kunnen doen en de verplichte openbare aanbesteding een doorn in het oog van de publieke zorginstellingen.

Als samenleving moeten we nadenken over hoe we kunnen voorzien in de financiering van de sterk stijgende kosten. Kunnen we van onze budgettair geplaagde overheden, en dus van de belastingbetaler, vragen om alle noodzakelijke investeringen zelf te dragen? Of kijken we ook naar privéinvesteerders die – in ruil voor een redelijke vergoeding – de toenemende zorgkosten niet alleen helpen dragen maar ook een nodige dosis frisse ideeën en innovaties injecteren in de zorgsector?

Een discussie die louter focust op het onderscheid tussen profit of non-profit in de zorg helpt ons niet vooruit. Waar we op moeten focussen: hoe bieden we meer en meer complexe zorg met – in verhouding – minder mensen en middelen? Die uitdaging vergt een volledige transparantie rond financiële stromen en kwaliteit en een gelijk speelveld rond infrastructuur en personeel. Dáár liggen de knelpunten, niet in het onderscheid of zorg al dan niet door commerciële partijen wordt aangeboden.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie