Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Voka Digihubs 2.0

  • 26/03/2024

De Voka Digihubs worden helemaal vernieuwd. Zo evolueren ze mee met de snel veranderende digitale context. De Voka Digihub is een experimenteerruimte waar ondernemingen terecht kunnen met al hun praktische vragen over digitale technologie.  Met steun van Europese middelen voorziet Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, Jo Brouns, 50% van de financiering. De Voka Kamer van Koophandel neemt de overige 50% van de inbreng voor haar rekening.

In totaal €124.972,04 euro voor de lancering van Voka Digihubs 2.0 in 5 Vlaamse provincies. Voka neemt de leiding in het begeleiden van diepgaande probleemanalyses en het afstemmen van diverse stakeholders binnen de organisatie tijdens concrete workshops. De lancering van Digihubs 2.0 vond plaats in het voorjaar van 2024 en duurt 6 maanden.

Veel Vlaamse kmo’s moeten nog grote stappen zetten in hun digitalisatie. Vaak ontbreekt het ondernemingen aan inzicht in hun huidige stand van zaken, kansen op digitalisatie in relatie tot hun uitdagingen (zoals productiviteitsverbetering en verduurzaming), en hun huidige sterke en zwakke punten. Tegelijkertijd bieden veel organisaties ondersteuning bij dit proces op verschillende momenten van het transformatiepad. Bij Voka willen we deze problemen aanpakken en zoveel mogelijk Vlaamse ondernemingen op een toegankelijke manier helpen vooruitgang te boeken in hun digitaliseringstraject.

“Schrijf digitalisering in je strategie in”

Hans Maertens van Voka

In 2021 zijn reeds Digihubs opgericht als toegankelijke ruimtes om te experimenteren. Uit de ervaringen binnen dit project blijkt dat de digitaliseringsbehoeften van ondernemingen steeds complexer worden. In een voortdurend veranderend digitalisatie-ecosysteem is het van cruciaal belang dat bedrijven begeleid worden tijdens hun groei en transitiefasen. Digitalisatie wordt niet gezien als een doel op zich, maar eerder als een middel om de uitdagingen van een onderneming om te zetten in sterke punten. Daarom heeft Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, Jo Brouns, in 2024 een oproep gelanceerd voor de oprichting van 5 nieuwe, toegankelijke Digihubs 2.0, één in elke provincie. Kennis en inzichten worden verdergezet naar de nieuwe Digihubs 2.0. 

Voka biedt expertise en begeleiding voor digitale transformatie van micro, kleine en middelgrote ondernemingen

In een tijdperk waarin digitalisering een steeds prominentere rol speelt in bedrijfsvoering, biedt digital transformatie expertise een vernieuwende aanpak om ondernemingen (micro, kleine en middelgroot) te helpen bij het aanpakken van hun uitdagingen. Door middel van gesprekken met ondernemingen en het verzamelen van waardevolle gegevens bij diverse diensten en sleutelfiguren binnen deze organisaties, legt Voka de basis voor een diepgaande analyse van de problematiek binnen de onderneming.

Het doel is niet alleen om de uitdagingen te identificeren, maar ook om collectief inzicht te krijgen in de obstakels waarmee men intern te maken krijgt. Vanuit Voka zijn we ervan overtuigd dat de juiste digitalisering kan leiden tot een breed scala aan voordelen, waaronder optimalisatie van producten en processen, rendementsverbeteringen, verhoogde klanttevredenheid en verbeterde kwaliteit, kortom een return on investment.

Om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden binnen een onderneming op één lijn zitten, wat betreft prioriteiten en acties op korte en lange termijn, voeren we scans uit en houden we interviews met diverse stakeholders. Hierdoor kunnen we inconsistenties en perceptieverschillen identificeren, evenals kansen voor snelle winst. Centraal in onze aanpak staat altijd de behoefte van de onderneming.

We streven naar een holistische benadering waarbij we alle aspecten van een onderneming in overweging nemen. We zien digitalisering niet als een eindbestemming, maar eerder als een flexibel traject met tal van voordelen. Technologie dient hierbij als een middel, niet als een doel op zich. Waar we bij Voka trots op zijn, is ons breed netwerk, wat betekent dat wij als juiste matchmaker met kennis van zaken kunnen doorverwijzen naar de juiste partner met  expertise inzake digitalisering, om mogelijks mee samen te werken.

Vlaamse Digihubs 2.0 bieden financiële ondersteuning voor diepgaande probleemanalyses. 

Voor deze diepgaande probleemanalyses en vraagarticulatie wordt in totaal €124.972,04 voorzien vanuit Europese en Vlaamse middelen. Dankzij deze steun kan een onderneming terecht bij één van de 5 Vlaamse Digihubs 2.0 voor het analyseren en wordt 50% van de kosten daarvan gedragen door de overheid. De Voka Kamer van Koophandel draagt bij aan de resterende 50% van de inbreng. De experimenteerruimtes zijn vanaf het voorjaar van 2024 operationeel. 

Gedelegeerd bestuurder Voka Hans Maertens: “Met de steun van VLAIO hebben we bij Voka de digitale maturiteit kunnen meten van zo’n 2000 ondernemingen. Uit onze Voka QuickScan zien we dat dat het gemiddelde maturiteitsniveau van Vlaamse kmo's 2,54 op 5 is. Er is dus nog ruimte voor groei op digitaal vlak. De vragen die het meest voorkomen bij deze ondernemers zijn gericht op het benutten van slimme data, machine learning, digitale trends en efficiëntere interne processen. Met deze extra ondersteuning kunnen we de toegang tot testinfrastructuur vergemakkelijken en kmo's helpen bij hun digitale omslag." 

Digihub 2.0

Ben je benieuwd of Digihub 2.0 iets voor jou kan betekenen? Klik op onderstaande button en ontdek er alles over. Ons doel is niet alleen om uitdagingen te identificeren, maar ook om collectief inzicht te verkrijgen in de obstakels waarmee je intern te maken krijgt.

Digihub 2.0

Contactpersonen

imu - vzw - Altez