Skip to main content

DigiHub

In de DigiHub kun je terecht met al jouw vragen over digitalisering en slaan we een brug tussen bedrijfs- en onderzoekswereld.
Digihub webbanner

EFRO vlaio logo

Voka heeft in samenwerking met EFRO het initiatief genomen om in elke Vlaamse provincie een digitale hub op te richten. Die hubs zijn onze regionale Voka-kantoren waar je als ondernemer terecht kan met al jouw vragen over digitalisering en in het bijzonder over nieuwe datagedreven digitale technologieën.

Van vraagstuk in je bedrijf...

 • Kan ik mijn data inzetten om marktopportuniteiten te vinden?

 • Ik wil mijn voorraadbeheer efficiënter managen; hoe kan digitalisering daarbij helpen?

 • Kan ik artificiële intelligentie gebruiken om kosten te reduceren?

 • Welke slimme data kan ik gebruiken om mijn sales & marketing te automatiseren?

 • Ik wil mijn operatoren beter opleiden; kan gametechnologie daarbij helpen?

 • Hoe kan ik digitalisering inzetten om meer klantgericht te werken?

DigiHub data technologie

...naar oplossing in de DigiHub

De Voka DigiHub richt zich naar KMO’s die vragen hebben rond de integratie van digitale toepassingen in de onderneming en die specifiek op zoek zijn naar advies, begeleiding en testinfrastructuur
Met deze ondersteuning krijg je als KMO op een eenvoudige en begeleide wijze toegang tot aanwezige testinfrastructuur bij één van de 28 kennisinstellingen.

Met behulp van deze testinfrastructuur kan je als onderneming je producten testen in realistische omstandigheden en ze sneller op de markt brengen. Hiervoor betaal je 30% van de kostprijs. De overige 70% worden gedragen door EFRO en de Vlaamse overheid. 

DigiHub pijlers

Concreet kan een KMO bijvoorbeeld in een digitale experimenteerruimte terecht om zijn voorraadbeheer te optimaliseren met gebruik van sensortechnologie. Die toepassing kan aan het lab worden voorgelegd en getest. Naast het gebruikmaken van de beschikbare infrastructuur, methodieken en technische expertise van de kennispartners, zal ook aandacht uitgaan naar de plaats die deze digitalisering krijgt binnen het bedrijfsmodel.

Met dit soort vragen en uitdagingen kun je als onderneming terecht in onze DigiHubs. 

Interesse? Lees hier meer over het traject of neem contact op voor informatie.

Aanbod binnen de DigiHub

 • Individueel gesprek om te luisteren wat jouw vraagstuk is
 • Begeleiding bij het opstellen van een concreet actieplan
 • Toegang tot expertise en methodieken van kennisinstellingen
 • Gebruik van testinfrastructuur om te kunnen experimenteren met digitale toepassingen
 • Aandacht voor de plaats van digitalisering binnen het bedrijfsmodel

Op die manier kunnen we KMO's vooruit helpen met hun digitale omslag en je klaarstomen voor de toekomst. 

Digitaliseren met Voka

 • Uniek aanspreekpunt voor al je vragen rond digitalisering.
 • Begeleiding en ondersteuning richting implementatie van digitale technologieën.
 • Doorverwijzing naar de geschikte kennis- of implementatiepartner op basis van jouw vraag.
 • Facilitator en connector om de vele kennis en expertise te matchen met jouw specifieke vraag.

Initiatief vanuit EFRO

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Met deze oproep speelt het EFRO-programma in om de vele kennis en expertise die bij onze Vlaamse kennisinstellingen aanwezig is, toegankelijker en toepasbaar te maken voor KMO’s. Om die reden is het een expliciete beleidsdoelstelling om zoveel mogelijk KMO’s via een laagdrempelige aanpak stappen vooruit te laten zetten rond digitalisering.

 

 

Quote Hilde Crevits

Footer Digihub