Skip to main content
Map
 • Voka Digihub

Voka Digihub

Test, leer & digitaliseer

Digitaliseren betekent investeren in de groei van je onderneming. Deze uitdagende verandering brengt belangrijke kansen met zich mee, maar het is niet altijd eenvoudig. 

In de Voka Digihub kun je daarom terecht voor advies, expertise, experiment én financiële steun (dankzij EFRO en Vlaio). Samen met jou werken we aan een actieplan op maat, matchen we je met de juiste experten of kennisinstellingen en krijg je ruimte om te testen.

EFRO vlaio logo

vragen gif

Van vraagstuk in je bedrijf...

 • Kan ik mijn data inzetten om marktopportuniteiten te vinden?

 • Ik wil mijn voorraadbeheer efficiënter managen; hoe kan digitalisering daarbij helpen?

 • Kan ik artificiële intelligentie gebruiken om kosten te reduceren?

 • Welke slimme data kan ik gebruiken om mijn sales & marketing te automatiseren?

 • Ik wil mijn operatoren beter opleiden; kan gametechnologie daarbij helpen?

 • Hoe kan ik digitalisering inzetten om meer klantgericht te werken?

Digihub data technologie

...naar oplossing in de Digihub

De Voka Digihub is beschikbaar voor KMO’s met vragen rond de integratie van digitale toepassingen en die daarbij op zoek zijn naar advies, begeleiding en testinfrastructuur

Via de Voka Digihub krijg je o.a. toegang tot bestaande testinfrastructuur bij één van de 28 kennisinstellingen. Op deze manier kan je je (nieuwe) producten of systemen testen in realistische omstandigheden. Voor de testing betaal je via Voka Digihub slechts 30% van de kostprijs. De overige 70% worden gedragen door EFRO en de Vlaamse overheid. 

Digihub pijlers

Een voorbeeld: je wilt graag je voorraadbeheer optimaliseren met behulp van sensortechnologie en beschikbare data, maar het is onduidelijk hoe je dit best (effectief en efficiënt) implementeert. Via Voka Digihub krijg je informatie en advies over beschikbare oplossingen én de mogelijkheid om een systeem te testen (zonder direct te moeten investeren). Daarbij wordt je bijgestaan door de methodieken en technische expertise van kennisinstellingen.

Daarnaast wordt binnen Voka Digihub ook aandacht besteed aan de beste implementatie van digitale componenten in jouw bedrijfsmodel. Zo kun je strategisch digitaal aan de slag! 

Interesse? Lees hier meer over het traject of neem contact op voor informatie.

Aanbod binnen de Digihub

 • Individueel gesprek om te luisteren wat jouw vraagstuk is
 • Begeleiding bij het opstellen van een concreet actieplan
 • Toegang tot expertise en methodieken van kennisinstellingen
 • Gebruik van testinfrastructuur om te kunnen experimenteren met digitale toepassingen
 • Aandacht voor de plaats van digitalisering binnen het bedrijfsmodel

Op die manier kunnen we KMO's vooruit helpen met hun digitale omslag en je klaarstomen voor de toekomst. 

Digitaliseren met Voka

 • Uniek aanspreekpunt voor al je vragen rond digitalisering.
 • Begeleiding en ondersteuning bij implementatie van digitale technologieën.
 • Doorverwijzing naar de geschikte partner.
 • Facilitator en connector om kennis en expertise te matchen met jouw specifieke vraag.

Ontdek ons volledig digitaliseringsaanbod

Initiatief vanuit EFRO

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Met deze oproep speelt het EFRO-programma in om de vele kennis en expertise die bij onze Vlaamse kennisinstellingen aanwezig is, toegankelijker en toepasbaar te maken voor KMO’s. Om die reden is het een expliciete beleidsdoelstelling om zoveel mogelijk KMO’s via een laagdrempelige aanpak stappen vooruit te laten zetten rond digitalisering.