Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • “Implementeer doelstellingen in plaats van er nieuwe op te leggen”

“Implementeer doelstellingen in plaats van er nieuwe op te leggen”

  • 06/02/2024

Vandaag stelt de Europese Commissie een nieuwe klimaatdoelstelling voor 2040 voor. Ze wil naar een uitstootvermindering met 90 procent gaan. Deze aanbeveling komt er naast het streven naar klimaatneutraliteit in 2050 en de tussenliggende doelstelling van 55 procent reductie in 2030. Voka pleit ervoor om niet enkel te kijken naar het vooropstellen van doelen, maar de focus te leggen op de implementatie van de al gestelde doelen.

De reductie van broeikasgassen (voornamelijk CO2) van 55 procent tegen 2030 zal al een huzarenstukje vormen. In 2021 werd in Vlaanderen een reductie opgetekend van 15 procent tegenover het referentiejaar 1990. Dit geldt voor een combinatie van de ETS (zware industrie en elektriciteitsproductie) en niet-ETS-sectoren (transport, gebouwen, kleinere industrie, landbouw en afval). Voor die eerste geldt een Europees geregeld systeem van emissierechten om reducties te realiseren, voor de niet-ETS-sectoren moeten de lidstaten het nodige beleid voeren. Vlaanderen engageert zich voorlopig om 40 procent te reduceren.

Elektrificatie van processen en toepassingen is de sleutel om een netto nul uitstoot te realiseren. Voor de industrie is dit niet altijd een evidentie. Sommige processen laten zich niet zomaar elektrificeren en koolstofhoudende producten zullen nodig blijven als grondstof. De implementatie van grote industriële warmtepompen of e-boilers voor warmtevragen vraagt grote investeringen, afgeremd door een onevenwichtige fiscaliteit tussen elektriciteit en fossiele brandstoffen. Grootse transitieprojecten zoals carbon capture and storage (CCS) zijn ook gelinkt aan vergunningstrajecten en een regulerend kader. 

Voka zit niet meteen te wachten op een tussentijdse doelstelling in 2040, maar vraagt om het vizier op 2050 te houden en de industrie te ondersteunen om klimaatneutraliteit te bereiken. “Met 90 procent reductie in 2040 trek je quasi de klimaatneutraliteitsdoelstelling tien jaar naar voren”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “De doelstelling richting 2050 is helder. Transitieprojecten hebben tijd, investeringen en een faciliterende overheid nodig.” 

De Commissie geeft zelf ook toe dat er enorme investeringen nodig zijn om dit target te halen. Tot 2050 zijn jaarlijks voor 1.500 miljard euro investeringen nodig en die bedragen liggen tussen 2030 en 2040 zelfs nog hoger. “De doelstelling van 2030 is al zeer ambitieus. Daar nog een steil pad bovenop zetten richting 2040 is voor ons niet aan de orde. De Commissie kan beter werk maken van een Europees industrieel beleid en ondersteuningskader om klimaatneutraliteit in 2050 te bereiken”, besluit Hans Maertens.

Meer Voka-standpunten ontdekken over klimaat en energie? Lees ze hier.

Contactpersoon

Yannick Van den Broeck

Adviseur Energie en Klimaat

imu - vzw - obd3
imu - vzw - scholtz