Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Hoe Aquafin inzet op hernieuwbare energie en flexibiliteit

Hoe Aquafin inzet op hernieuwbare energie en flexibiliteit

  • 06/05/2024

Aquafin, een bedrijf gespecialiseerd in afvalwaterverwerking, staat bekend als een aanzienlijke elektriciteitsverbruiker in Vlaanderen. Jeroen Deurinck, Energy Manager bij Aquafin, legt uit dat hun activiteiten het transport en de behandeling van huishoudelijk afvalwater omvatten, met meer dan 2000 pompstations en 300 zuiveringsinstallaties. "Onze processen zijn zeer energie-intensief, met een elektriciteitsverbruik van ongeveer 280 gigawattuur per jaar, wat neerkomt op 0,7% van het totale elektriciteitsverbruik in Vlaanderen," aldus Deurinck.

Aquafin heeft geïnvesteerd in eigen energieproductie, met zonneparken op verschillende sites en slibverwerkingssites die biogas produceren. "Dit biogas is waardevol omdat het ons in staat stelt warmte en elektriciteit te produceren," legt Deurinck uit. Hij benadrukt ook dat Aquafin een slim controlesysteem heeft geïmplementeerd op hun biogasmotor. "Dit systeem is ontworpen om de efficiëntie te verbeteren door te kijken naar parameters zoals netstroominjectie en marktprijzen. Hierdoor verminderen we de injectie door de consumptie te optimaliseren, en starten we de motor alleen op momenten met hoge marktprijzen."

Jeroen Deurinck benadrukt: "Het implementeren van dit nieuwe systeem bracht uitdagingen met zich mee, zoals de overgang naar een Cloud-gebaseerd controlesysteem. We zien ook potentiële financiële voordelen voor Aquafin, met een geschatte winst van ongeveer €20.000 euro uit dit pilootproject." Bovendien onderstreept hij: "Het is belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en de rol die bedrijven spelen in de energietransitie te erkennen."

Aquafin heeft verschillende toekomstige flexibiliteitsprojecten op de agenda staan, waaronder het verkennen van slimme controle op andere sites en processen, en het installeren van grootschalige batterijen op locaties met hoog overstromingsgevaar, meldt Deurinck. Hij sluit af met advies voor andere bedrijven die flexibiliteit voor het net willen bieden: "Begin gewoon, bekijk wat het kan bijdragen aan jouw onderneming. Blijf gewoon experimenteren."

 

Proximus
imu - vzw - Altez