Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Fin & Fisc - Nieuwe regels en codes voor personenbelasting

Fin & Fisc - Nieuwe regels en codes voor personenbelasting

  • 15/05/2024

Tim Van Roy licht toe

Een nieuw aanslagjaar in de Personenbelasting, een nieuwe reeks regels en codes. Om je het overzicht te doen behouden gaan we even kort in op enkele belangrijke aandachtspunten. 

Codes en aangifteformulier

Naar goede gewoonte werden er weer enkele codes geschrapt en toegevoegd aan het aangifteformulier. Zo is het aantal codes dit jaar gedaald van 844 naar 833.

De wijzigingen in een notendop:

1.    De Koopkrachtpremie

Wie een koopkrachtpremie kreeg (of bedrijfsleiders die zichzelf een koopkrachtpremie uitkeerden) kan deze, als aan alle voorwaarden werd voldaan, vrijstellen van belasting. In principe worden deze bedragen automatisch ingevuld in Taks-on-web op basis van de fiscale fiches.

2.    Overuren

Vrijwillig gepresteerde overuren, zonder toeslag, zijn sinds 1 juli 2023 vrijgesteld van belasting voor een maximum van 120 uren per jaar.  

3.    17%-tarief

Het verlaagd tarief van 17% dat gold voor sommige roerende inkomsten werd geschrapt en is bijgevolg niet meer terug te vinden in de aangifte.  

4.    Auteursrechten

De complexe overgangsregeling in het kader van de auteursrechten brengt enkele nieuwe vakken met zich mee in de PB-aangifte. Er moet in de aangifte een onderscheid gemaakt worden tussen de auteursrechten die vallen onder de nieuwe regeling en diegene die vallen onder de overgangsregeling.

5.    Woonbonus

De federale woonbonus is eindelijk volledig uitgedoofd en verdwijnt volledig uit het aangifteformulier.  

6.    Kaaimantaks

Voor de correcte toepassing van de doorkijkbelasting of kaaimantaks moet er een bijlage (bijlage 276 CJC) toegevoegd worden aan de aangifte indien in vak XIII wordt aangegeven dat er bepaalde juridische constructies zijn opgezet die onder de regeling vallen.

7.    Huuraftrek

Een andere, nieuwe, verplichte bijlage is deze voor wie huur inbrengt als beroepskost. We verwijzen hiervoor graag naar het uitgebreide artikel hierover in een vorige editie van dit magazine.

8.    Fietskilometervergoeding

Het ‘belastingkrediet fietskilometervergoeding’ is een tijdelijke compensatie van kosten die werkgevers hebben na de invoering van de verplichte fietskilometervergoeding in uitvoering van CAO 164. Werkgevers natuurlijke personen dienen deze compensatie aan te vragen via een nieuwe rubriek in de personenbelasting.  

Conclusie

Het is altijd nuttig om na te kijken of Tax-on-web correct de bedragen voor u invult, maar extra waakzaamheid is geboden bij de nieuwe codes. 

Tim Van RoyTim Van Roy is Directeur Finance, Export en Internationaal Ondernemen en adviseert ondernemers rond financiële en fiscale uitdagingen. Heb je hier vragen over? Neem contact op via tim.vanroy@voka.be.

Contactpersoon

Tim Van Roy

Directeur Finance, Export en Internationaal Ondernemen

Proximus

Artikel uit publicatie