Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • ‘Efficiënte, duurzame fabrieken: daar zetten we op in’

‘Efficiënte, duurzame fabrieken: daar zetten we op in’

  • 05/04/2024

Valt ontzorgen te bestempelen als een bedrijfsactiviteit? Talenco Groep uit Antwerpen stelt zich daarin alleszins op als een specialist in de overtreffende trap. Niet alleen levert deze speler de industrie het nodige technisch talent. Indien gewenst neemt het industriële bedrijven ook technische opdrachten deels of volledig uit handen, van design over engineering tot onderhoud. ‘Voor technologie van de toekomst zijn we al goed gekend. Als zo’n pilootproject doorbreekt, zullen we een grote stap vooruit zetten’, gelooft CEO Jens Hendrickx.

Nagaan hoe industriële installaties efficiënter en duurzamer kunnen opereren en dat in de realiteit brengen. In een notendop is dat waar Talenco Groep volgens Jens Hendrickx voor staat. ‘De buitenwereld heeft soms het foutieve idee dat we binnen de groep uitsluitend constructiewerken doen. Constructies bouwen is wel een van onze specialiteiten om onze klanten voort te helpen. Maar die afdeling is in feite zelfs onze kleinste’, stipt hij al meteen aan. De kiem van het bedrijf van hem en medevennoot Maarten Van Staeyen ligt bij projectstaffing, een sector waarin Jens als oprichter voordien actief was. ‘In die rol kwam ik bij aannemers en studiebureaus. Als recruiter leerde ik hoe je medewerkers aanwerft, om die vervolgens bij klanten in te plannen. Staffing is een waardevolle business. Alleen is het daarbij moeilijk om werkzekerheid te garanderen als je geen eigen projecten hebt’, had Jens Hendrickx gemerkt. ‘Zelfs bij een arbeidsmarkt onder druk als gevolg van de vergrijzing en aanhoudende schaarste aan de juiste profielen, heeft pure projectstaffing z’n limieten. Hoe flexibel je iemand ook kan inplannen, verloren uren loeren steeds om de hoek. Net zoals voor eender welk bedrijf zijn die voor een detacheringsbureau duur. Zo is het idee ontstaan om zelf met projectstaffing te beginnen en de combinatie te maken met eigen industriële projecten, zowel naar engineering als uitvoering. Met dat hybride model kwamen we negen jaar geleden als eerste en zijn we vandaag nog steeds vrij uniek. De verhouding tussen consultancy en technische opdrachten is vandaag 70/30.

Van meet af aan lag de focus bij Talenco Groep niet toevallig op de industrie. ’De Antwerpse industrie doet het al decennia zeer goed. Tegelijk staat ze wel voor pittige uitdagingen’, wijst Jens Hendrickx op onder andere de klimaatdoelstellingen en de nodige aandacht voor automatisering en digitalisering. Daarnaast spelen ook de hoge loon- en energiekosten en de verhitte arbeidsmarkt bedrijven parten, met oog op efficiëntie en financieel rendement. ‘Daarom stellen we ons op als een serviceprovider die de industrie duurzamer en financieel efficiënter wil laten werken. We willen klanten helpen bij het bereiken van hun klimaatdoelstellingen en het verbeteren van hun financiële resultaten. Pas als we daarin slagen, zijn we zelf ook tevreden. In de praktijk krijgt dit vorm in innovatie- of transitieprojecten, verduurzamingstrajecten en ook traditionele diensten.’

Starten vanuit analyse

Zo heeft Talenco Groep bijvoorbeeld meer dan een hand in het ontwikkelingstraject van de pilootlijn van het Antwerpse D-CRBN. Vanuit BlueChem, de incubator voor duurzame chemie op het eco-bedrijventerrein Blue Gate Antwerp, pioniert dit klimaattechbedrijf met plasmatechnologie die de CO2 in schoorsteengassen omzet naar grondstoffen voor de industrie. ‘Terwijl de kosten voor CO2-uitstoot nog enorm gaan stijgen, merken we dat werken aan klimaatdoelstellingen in veel bedrijven nog te vrijblijvend is. Voorts zitten bedrijven ook met nog heel wat andere vragen, bijvoorbeeld rond outsourcing en flexibele productie gekoppeld aan de loonkosten. Industriële spelers zijn vaak zodanig groot dat antwoorden niet eenvoudig te vinden zijn. Zij kunnen hiervoor terugvallen op onze afdeling voor reliability engineering, die hun situatie eerst gedetailleerd in kaart brengt. Wat is hun CO2 -uitstoot? Hoe efficiënt draaien hun installaties, wat zijn hun operationele risico’s en met welke strategie rond wisselstukken wordt er gewerkt? Vanuit de analyse van zulke zaken kan je uitzoeken hoe het efficiënter en duurzamer kan’, schetst Jens Hendrickx. Vervolgens kan Talenco Groep ook de R&D, engineering, constructie, montage én het onderhoud van installaties voor zijn rekening nemen. ‘Onze pilootlijn voor D-CRBN is ongezien. Zulke innovatieve concepten ontwikkelen we graag mee, net omdat dit soort installaties economisch én ecologisch het verschil kunnen maken. Met studiebureau Codraft uit Wommelgem deden we vorig jaar trouwens een mooie overname die garant staat voor het nodige tekenwerk. 

Als zo’n pilootlijn dan op industriële schaal kan worden uitgerold, kunnen we mee zorgen voor de verdere engineering’, legt de CEO uit. ‘Alleen is dat nog te weinig bekend. Misschien moeten we de overname van een engineeringbedrijf overwegen, om bedrijven zo ver te krijgen dat ze ons durven uittesten. Want we zijn een groeiende partner die van vele markten thuis is. Dat maakt het voor klanten vaak eenvoudiger, aangezien ze zo voor uiteenlopende zaken hetzelfde aanspreekpunt hebben. Al betekent het niet dat er steeds automatisch naar ons wordt gekeken voor al die zaken. Maar we werken evengoed samen met een andere bekwame partner waarmee de concurrentie aangaan niet zinvol is. Dan combineren we al dat talent beter om tot het beste resultaat voor de klant te komen.

‘Misschien moeten we de overname van een engineeringbedrijf overwegen, om bedrijven zo ver te krijgen dat ze ons durven uittesten.’

Constructief via eigen academy

Naast zijn Antwerps hoofdkantoor beschikt Talenco Groep in de Innovatieve Stadshaven (Antwerps projectgebied nabij het Havenhuis,red.) over een werkplaats van 3.000 vierkante meter voor de constructie- en machinebouwafdeling. ‘Daar last een van onze dochterbedrijven onder meer silo’s, tanks en stations voor het afvullen van big bags. Ook elektrische schakelborden maken we daar’, klinkt het. Ten laatste in 2027 moet de groep er ook zijn intrek nemen in een aanpalende kantoorontwikkeling van Van Wellen Groep. ‘Op onze sites in Mechelen en Gent na, verhuizen vermoedelijk al onze afdelingen naar daar. Naast een showroom vestigen we er ook onze academy, waarmee we technische mensen verder opleiden. Dat gebeurt nu al, maar de impact van de pandemie heeft de uitbouw ervan vertraagd. Voor opleidingen in onder andere elektriciteit, meet- en regeltechnieken, industriële pompen, werkvoorbereiding en mechanica werken we samen met het Centrum voor Volwassenenonderwijs. Dit opleidingscentrum biedt ons de kans om constructief in te spelen op specifieke vragen of opmerkingen. Het is ook een investering in skills, expertise en opvolging die past in onze visie dat onze mensen de bouwstenen van ons succes zijn. Als zij groeien, groeien wij eveneens.’

Maarten Van Staeyen en Jens Hendrickx van Talenco

Daartegenover staan wel duidelijke afspraken. Jens Hendrickx: ‘We zoeken naar mensen die aan de slag willen in een groeibedrijf dat lokaal is georganiseerd. Ons verhaal waarmee we de industrie willen helpen verbeteren, moet hen boeien. We investeren zelf hard in veiligheid, operationele efficiëntie en opleiding. Hierdoor kunnen onze medewerkers hier doorgroeien in functie en loon. Ook bij de uitdagingen waarvoor de industrie vandaag staat, is verdere groei volgens Jens Hendrickx op langere termijn zeker mogelijk. ‘Met de vergrijzing verdwijnt veel kennis. Er is ook veel aankomend talent dat op digitalisering, automatisering en nieuwe technologieën wil werken.

Anderzijds moet je de nieuwste technologie niet implementeren louter omdat ze gloednieuw is. Al zeker niet in de industrie, waar installaties lang mee moeten. Artificiële intelligentie is volgens mij nog geen gamechanger, omdat het nog te risicovol is. Over enkele jaren kan dat al anders zijn. Assets die in hun huidige uitvoering renderen, moet je respecteren. Dan kan je beter eerst die zaken aanpakken waar dat plaatje minder goed klopt. We gaan dus nog 20 tot 30 jaar met transities zitten.’

Hefbomen zoeken in efficiëntie

Voor onze regio zal het er volgens hem des te meer op aankomen om een goed ondernemingsklimaat te hebben. ‘We hebben een strategisch goede ligging en dankzij onze uitstekende hogescholen en universiteiten sterke arbeidskrachten met de juiste werkmentaliteit. Alleen hebben we er te weinig en kampen we met torenhoge loon-en energiekosten, wat het binnenhalen van grote investeringen bemoeilijkt. Aangezien die ook de kmo’s doen groeien, moeten we daarvoor alert zijn. Dan helpt het geenszins om plots ballonnetjes over een 32-urenweek op te laten’, zegt de CEO. Vanuit de industrie merkt hij ook signalen dat het minder gaat.

‘Je moet de nieuwste technologie niet implementeren louter omdat ze gloednieuw is. Assets die in hun huidige uitvoering renderen, moet je respecteren.’

‘Automatisch wordt dan nadrukkelijker naar efficiëntie gezocht en daarin willen we onze klanten dan helpen, zodat ze hefbomen vinden om te kunnen blijven investeren. Maar voor hen is dit geen leuke situatie en dat zullen we ook wel voelen. Ook naar planning zal dat soms een uitdaging zijn, met projecten die kunnen wegvallen’, beseft hij. ‘Als groep willen we dit en volgend jaar vooral consolideren, al willen we dit jaar wel 30 bijkomende medewerkers aanwerven. Een terugval in volume door de coronapandemie heeft zich sinds 2020 financieel stevig doen voelen, na vijf jaar van voortdurend investeren in de bedrijfsgroei en organisatiestructuur, processen en systemen. We zijn onze klanten en leveranciers erg dankbaar dat ze steeds constructief hebben meegedacht in ons verhaal. Na die moeilijke periode zijn onze operationele activiteiten opnieuw zeer rendabel. Nu vinden we het eerst zaak om onze structuur nog beter op punt te zetten, vooraleer verdere stappen te zetten. Vervolgens is investeren in een nieuwe service op vraag van een klant dan bijvoorbeeld een optie. Net zoals het buitenland dat kan zijn. We hebben al een eerste studie gedaan naar de mogelijkheden in Houston. Maar voorlopig hebben we daar nog niets mee gedaan.’

www.talenco.be

Een man die aan het lassen is.

Van failliet team naar 3 miljoen omzet

Negen jaar ver is Talenco Groep intussen goed voor acht specifieke afdelingen, samen goed voor 265 medewerkers en een jaaromzet van 30 miljoen euro. Dochterbedrijf Lanark bijvoorbeeld is in 2018 opgericht als specialist in het uittekenen, uitwerken en digitaal opvolgen van de toeleveringsketens, na vragen vanuit de farmasector. Onder impuls van grondlegger en vennoot Wim Farasyn groeit dat bedrijf stevig, met intussen al een omzet van ruim 4,5 miljoen euro. 

‘Met studiebureau Codraft en Mercor voor projectstaffing hebben we ook al twee gerichte overnames gedaan. Onze afdeling voor onderhoud van transformatoren bestaat dan weer uit 15 medewerkers die we in 2020 uit het faillissement van CG Power Systems uit Mechelen hebben gehaald. Na de nodige investeringen, haalt die afdeling vandaag 3 miljoen euro omzet’, merkt Jens Hendrickx op. ‘De vijf overige afdelingen zijn organisch gegroeid, ook dankzij onze manier van organisatie. Elk vakgebied werkt vanuit een specifieke afdeling, met een eigen managing director en specifieke projectmanagers. Zo kan de expertise per afdeling maximaal renderen voor de klant. Elke afdeling valt voor onder andere hr, sales en veiligheid wel terug op onze backoffice en geniet van onze investeringen daarin. Zo renderen die optimaal en kunnen onze vakmensen zich toespitsen op hun expertise. Dat triggert veel intrapreneurship.’