Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

De slag om het blauwe goud

  • 08/08/2023

Droge zomers maken water alsmaar kostbaarder. Toch nemen bedrijven onvoldoende hun verantwoordelijkheid om hemelwater op te vangen en te hergebruiken. Een gemiste kans, zegt Els Defillet, waterpreventieadviseur bij Provincie Vlaams-Brabant.

Water zal een grote rol spelen in onze nabije toekomst. In de afgelopen jaren groeide het blauwe goud uit tot paradepaardje in het portfolio van menig investeerder, en wereldwijd wordt de waterschaarste steeds duidelijker. Toch worden bedrijven nog onvoldoende gemotiveerd om gebruik te maken van het hemelwater dat op hun terreinen valt en blijven verharde terreinen voor wateroverlast zorgen.

Waarom leeft de waterkwestie nog niet zo hard bij bedrijven?

Veel mensen hier worden nog niet rechtstreeks getroffen en zo’n omschakeling brengt natuurlijk kosten met zich mee. Water hergebruiken of tenminste laten infiltreren is nochtans een goed idee naar de toekomst toe. Verharde bedrijventerreinen zullen alsmaar meer met overstromingen te maken krijgen.

Kunnen bedrijven al ergens zelfstandig mee aan de slag?

Via VLAIO kan je een gratis waterscan laten maken. De analyse toont aan waar je hoeveel water nodig hebt en hoe je het opgevangen water het beste inzet. De watertoetskaarten, die vrij beschikbaar zijn online, bieden dan weer heel wat nauwkeurige informatie over het overstromingsrisico van een gebied. Onlangs nog stond een bedrijvenzone in Herent onder water, precies zoals voorspeld op de kaarten.

Zijn er duidelijke oplossingen?

We moeten bedrijven motiveren om slim met hemelwater om te gaan. Het zal een combinatie moeten zijn van duidelijke communicatie en samenwerking tussen bedrijven en de juiste prikkels van bovenaf. Er zijn al voorbeelden van bedrijven die duurzame oplossingen hebben gevonden: in Vossem wordt regenwater op een bedrijventerrein collectief opgeslagen en gebruikt door omliggende woningen. En in Borgloon stelt BelOrta water ter beschikking van landbouwers. Op termijn kan dit een sterk verdienmodel zijn, waarin bedrijven verloond worden voor het opgevangen regenwater.

Communiceren en samenwerken is dus de boodschap?

Absoluut. Een bedrijf dat zijn eigen perceel ophoogt om overstromingen tegen te gaan, legt de last simpelweg bij de buren. De eerdergenoemde voorbeelden tonen aan dat de krachten bundelen per bedrijfssite goed werkt. We moeten zoeken naar duurzame manieren om water te transporteren en bij nieuwbouw natuurlijk bewust omgaan met wateropvang, hergebruik, infiltratie en waterdoorlatendheid.

Begint de tijd te dringen om deze stappen te zetten?

Je kan niet vroeg genoeg beginnen. Het hoeft geen doemscenario te zijn, maar we moéten rekening houden met de waterkwestie. Volgens mij zullen, net als bij de goudkoorts, de bedrijven die als eerste handelen, beloond worden. Wanneer de overheid dan een afschakelplan inluidt en de toelevering van water beperkt wordt, staan die touwtrekkers veel sterker in hun schoenen. Dat is die investering meer dan waard.

Contactpersoon

Dries Stuyven

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Proximus

Artikel uit publicatie