Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • 3 stappen om energiefactuur bedrijven onder controle houden

3 stappen om energiefactuur bedrijven onder controle houden

  • 19/10/2021

In de Voka-paper van november 2020 gaf Voka drie suggesties aan de regering: operationaliseer de energienorm, reken de CRM-kost doordacht door en hervorm de financiering van het energiebeleid. We zijn dan ook verheugd dat de regering met deze aanbevelingen aan de slag is gegaan.

1. Energienorm

De federale regering zal de energienorm verankeren in de wet, waardoor elk jaar een evaluatie van de energieprijzen voor bedrijven aan de orde is. Dat is hoogstnoodzakelijk omdat ongeveer alle studies uitwijzen dat Belgische energie-intensieve ondernemingen, wat betreft de energiekosten, een competitief nadeel kennen ten opzichte van hun directe concurrenten in de buurlanden. 

Het louter verankeren van een monitoringsmechanisme in de wet is uiteraard onvoldoende. Er moeten ook maatregelen genomen worden om de concurrentiepositie van onze bedrijven structureel te verbeteren.

2. CRM-kost

Om die reden kunnen we enkel toejuichen dat de federale regering ervoor gekozen heeft om de kost voor het capaciteitsremuneratiemechanisme (voor o.a. nieuwe gascentrales) niet door te rekenen in de Elia-tarieven.

Het huidige financieringsmechanisme was een molensteen rond de nek van Vlaamse bedrijven. Door hier nu een mouw aan te passen en de CRM-kost op te nemen in de begroting, wordt het investeringsklimaat in ons land versterkt.

3. Hervorming van de federale meerkosten

De federale plannen om alle federale meerkosten op te nemen in één accijns is een goede hervorming. Dit verhoogt de transparantie van de energiefactuur én is een sterke basis voor de verdere opvolging en uitvoering van de energienorm.

Omdat de accijnzen, in tegenstelling tot de huidige situatie, onbegrensd zijn voor bedrijven, is het positief dat de toegelaten beschermingsmechanismes voor de energie-intensieve industrie integraal worden toegepast. 

Door de federale meerkosten te bevriezen op het niveau van 2021, is meteen een eerste concrete maatregel genomen in het kader van de federale energienorm. Ook in de toekomst zullen de kosten voor het federale energiebeleid niet meer automatisch doorgerekend worden in de energiefactuur, een belangrijke maatregel voor onze ondernemingen.

Contactpersoon

Wim Brillouet

Manager Belangenbehartiging & Woordvoerder