Mobiliteitsbudget

28/02/2019

Om de keuze in vervoersmodi voor de werknemer te verCash for Car - mobiliteitsvergoedinggroten, werden deze legislatuur de mobiliteitsvergoeding (cash for car) en het mobiliteitsbudget ingevoerd. Een goede stap richting multimodaliteit, waarvoor Voka mee aan de kar heeft getrokken. 

De essentie van het mobiliteitsbudget (klik hier voor meer info) is dat de werknemer – als deel van zijn loonpakket – de beschikking krijgt over een budget, dat hij kan gebruiken voor verschillende mogelijkheden van vervoer. De werknemer beslist zelf over de invulling van dat budget, in functie van zijn persoonlijke behoeften, mogelijkheden, wensen… op vlak van mobiliteit. De werkgever beslist uiteraard of er en welk bedrag mobiliteitsbudget ter beschikking wordt gesteld van iedere werknemer. 

Het doel van het mobiliteitsbudget is de werknemer te laten kiezen uit alle  middelen van vervoer die dan gefinancierd worden door het mobiliteitsbudget. De bedrijfswagen – weliswaar één die voldoet aan de strenge ecologische criteria – kan daar nog steeds deel van uitmaken.

Daarnaast bestaat de fiscale regeling rond de mobiliteitsvergoeding of cash for car (klik hier voor meer info) waarbij de werknemer geen bedrijfswagen meer heeft. Zijn volledige leasebudget wordt daarbij omgezet in cash. 
 

Goedele Sannen – Senior Adviseur Logistiek en Mobiliteit – goedele.sannen@voka.be – 0499 80.16.25