Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

VCDO 

Voka Charter Duurzaam Ondernemen 

Wil je duurzaam ondernemen verankeren in jouw bedrijfsvoering? Dan is het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) iets voor jou! Aan de hand van de nieuwe ESG-verplichtingen én met behulp van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties helpen we je naar een duurzame en future-proof onderneming.  Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is een traject op maat van jouw onderneming. Met behulp van experts helpen we je om te evolueren naar een duurzame onderneming en dit aantoonbaar te maken door middel van een waardevol certificaat.

Duik dieper in de 17 doelstellingen!

De opportuniteiten van het VCDO!

Naast het Voka Charter Duurzaam Ondernemen ontvang je ook het internationaal erkend certificaat van de Verenigde Naties (UNITAR)
Maar er is meer... 

 • Krijg advies van ervaren experts 
 • Structureer én plan al je initiatieven
 • Bouw aan een positief én duurzaam imago
 • Scoor het gegeerde internationale kwaliteitslabel van de VN
 • Quick scan m.b.t. conformiteit door M-Tech
 • Bespaar kosten door energiebesparende maatregelen 
 • Creëer gedragenheid voor duurzaam ondernemen op de werkvloer

Certificaten Verenigde Naties

Naast het jaarlijkse VCDO-certificaat kunnen er in totaal eveneens drie certificaten van de Verenigde Naties behaald worden:

Unitar - SDG Pioneer

•    Je bent minstens 1x VCDO-laureaat
•    Jaarlijks een positieve evaluatie voor 10 acties uit het actieplan in minstens 4 van de 5 P's (People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace), waarvan minstens 2 in je core business
•    Je werkt aan het strategisch verankeren van duurzaamheid in je organisatie via 12 duurzaamheidscriteria (o.a. opleidingen, kennismanagement, je visie ontwikkelen, stakeholderanalyse, interne & externe communicatie over duurzaamheidsambities, ...)
 

Unitar - SDG Champion
 • 1 x VCDO-laureaat binnen een periode van 3 jaar, waarbij jaarlijks 10 acties uit het actieplan positief worden geëvalueerd in minstens 4 van de 5 P’s (People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace).
 • Als bedrijf zet je vooral in op acties in die SDG’s die gelinkt zijn aan je corebusiness.
 • Je initieert als onderneming een transitieproject dat raakt aan minstens één aspect van ESG (environment, social en/of governance). Een transitieproject wordt gedefinieerd als een project dat werkt rond structurele verandering en vernieuwing van producten, diensten en/of bedrijfsprocessen met het doel om te leiden naar blijvende duurzaamheidsimpact.
 • Dit project kan elk jaar opnieuw opgenomen worden als actie in het VCDO-actieplan en dient voor de opstart de goedkeuring te krijgen van de evaluatiecommissie. Aan het einde van de periode wordt een voorstelling gegeven door de onderneming van dit transitieproject en beoordeelt de evaluatiecommissie – in nauw overleg met Cifal Flanders – of de acties in het kader van het project een voldoende ambitieniveau hebben bereikt voor het behalen van het SDG Champion certificaat.
Unitar - SDG Ambassador
 • 1 x VCDO-laureaat binnen een periode van 2 jaar, waarbij 10 acties uit het actieplan positief worden geëvalueerd in minstens 4 van de 5 P’s (People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace).
 • Als bedrijf voer je acties uit in die SDG’s die gelinkt zijn aan je corebusiness.
 • Als bedrijf voer je een aantal verplichte acties uit, zoals o.a.: 
  o    Acties uit die focussen op due diligence en mensenrechten (zoals extern stakeholderoverleg, ontwikkelen van gedragscodes, acties rond klimaat, rapporteren over duurzaamheidsinspanningen, ...)
  o    Je kent de positie van jouw onderneming op internationaal vlak en in de toeleveringsketen, maakt daarbij weloverwogen duurzame keuzes en deelt jouw ervaringen. 
   

Hoe gaat het VCDO in zijn werk?

Wie kan deelnemen?

Elke Vlaamse onderneming of organisatie kan zich kandidaat stellen voor deelname, ongeacht grootte van de onderneming, aantal werknemers of aard van de activiteit. De enige voorwaarde is het engagement om te voldoen aan de sociale, welzijns- en milieuwetgeving en het opmaken en realiseren van een actieplan.

Verloop traject

Neem je deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO), dan werken we samen jaaractieplannen op maat van jouw bedrijf uit. Deze actieplannen liggen in lijn met de nieuwe ESG-verplichtingen en helpen je een beter duurzaamheidsrapport op te stellen. Daarnaast houden we ook rekening met de 5 pijlers van duurzaam ondernemen en de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Voer je binnen dit traject minimum 10 acties uit, dan belonen we je met het VCDO-certificaat. Een tastbaar bewijs van jouw inzet.'

Verloop

1. Kandidatuurstelling: elke Vlaamse onderneming kan zich kandidaat stellen voor deelname aan het VCDO, ongeacht de grootte van de onderneming, aantal werknemers of aard van de activiteit. Voor ondernemingen buiten Vlaanderen: zie VCDO over de grens.

2. Kick-off en nulmeting: bij een eerste deelname wordt een conformiteitsaudit uitgevoerd met betrekking tot de relevante wetgeving. Daarnaast zal er een nulmeting plaatsvinden waaruit mogelijke acties voortvloeien. Na de kick-off zal je samen met de adviseur duurzaam ondernemen een actieplan opstellen, op maat van je bedrijf.

3. Tussentijdse adviesmomenten: tijdens deze adviesmomenten krijg je de mogelijkheid om een (digitale) afspraak te maken met jouw adviseur of de experts

4. Eindevaluatie: na afloop van het actiejaar geef je een presentatie over je uitgevoerde acties aan het evaluatieteam, samengesteld uit de coördinator VCDO én vertegenwoordigers van de evaluatiecommissie.

5. Uitreiking: op basis van de evaluatie en eventuele aanvullende informatie die je ons verschaft, beslist de evaluatiecommissie of het VCDO kan worden toegekend.

Deelnameprijs
GrootteVoka-lidNiet-lid
<50 werkn. / social profit€2500€3400
51-250 werknemers€3150€4200
251-500 werknemers€3700€4850
501-1000 werknemers€4450€5900
>1000 werknemers€5600€7350

Deze prijzen zijn exclusief btw.

Er zal jaarlijks een prijsindexatie doorgevoerd worden in september. 

Wil je ook met jouw buitenlandse vestigingen deelnemen aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen en zo ook voor deze vestigingen het VN-certificaat behalen? Neem dan contact op met Ilse Briers

Evaluatiecommissie

De beoordeling van de deelnemende bedrijven gebeurt door een Evaluatiecommissie, geleid door een onafhankelijk voorzitter en samengesteld uit onafhankelijke experten en vertegenwoordigers van diverse overheidsdiensten, organisaties en de bedrijfswereld. De leden van de Evaluatiecommissie verbinden er zich toe om alle informatie die door de bedrijven wordt verstrekt vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend te gebruiken voor de evaluatie.

De evaluatiecommissie bestaat uit de volgende personen:

Johan Vangrunderbeek VITO
Philip MarynissenVITO
Dominic HermansPREBES - ZOL
Dave Cools SD WORX
Eddy WillemsM-TECH - voorzitter EVC
Steven PalmaersM-TECH
Peter LesageVLAIO
Kris PuelingsMENSURA
Annelies Gorissen POM LIMBURG
Peter QueeckersQESH - BCQM
Didier ReynaertsETHIAS
Nele WittersUHASSELT
Stef Van LooverenVLEGEL TECHNOLOGY
Patrick SteurbautFLUVIUS
Herman DaniëlsINTELLISOL
Yannick AertsFRUIT AT WORK
Yves PeifferELEP

VCDO over de grens

Maakt jouw bedrijf deel uit van een internationale groep of heeft jouw bedrijf vestigingen in het buitenland? Ook dan ondersteunen we je graag. Digitaal en/of ter plaatse helpen we jou om met een actieplan op maat van jouw organisatie te werken aan een duurzaamheidsbeleid.

Verloop traject
 • Fysieke en digitale ondersteuning incl. systeemaudit om alle wetgevende checks te doen
 • Begeleiding bij het opstellen van een SDG-actieplan
 • Na succesvolle deelname: certificaat Voka Charter Duurzaam Ondernemen; UNITAR-traject mogelijk
Deelnameprijs

Prijs per vestiging: 
Jaar 1: € 5000 excl. BTW (lid) / € 6500 excl. BTW (niet-lid)
Jaar 2 en verder: € 2500 excl. BTW / € 3250 excl. BTW (niet-lid)

Ben je klaar om jouw onderneming (verder) te verduurzamen?

Neem contact op met Ilse Briers of Gitte Briers, ze helpen jou met plezier verder richting een duurzame bedrijfstoekomst! 

Of dien jouw online contactformulier hier in.

Met dank aan onze partners

 

Contactpersonen

Ilse Briers

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Gitte Briers

Adviseur duurzaam ondernemen

Wout Vandeweyer

Adviseur innovatie & duurzaam ondernemen