Skip to main content
 • Home
 • Limburg
 • Voka Charter Duurzaam Ondernemen - Limburg
Duurzaam Ondernemen

Voka Charter Duurzaam Ondernemen - Limburg

Wil je duurzaam ondernemen verankeren in jouw bedrijfsvoering? Dan is het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) iets voor jou! Met de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties helpen we je naar een duurzame en future-proof onderneming.

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is een traject op maat van jouw onderneming. Met behulp van experts helpen we je om te evolueren naar een duurzame onderneming en dit aantoonbaar te maken door middel van een waardevol certificaat. Naast het jaarlijkse VCDO-certificaat kunnen er in totaal eveneens drie certificaten van de Verenigde Naties behaald worden:

 • Unitar - SDG Pioneer
 • Unitar - SDG Champion
 • Unitar - SDG Ambassador

Waarom deelnemen?

 • Krijg advies van ervaren experts
 • Structureer én plan al je initiatieven
 • Bouw aan een positief én duurzaam imago
 • Scoor het gegeerde internationale kwaliteitslabel van de VN
 • Audit m.b.t. conformiteitscheck door M-tech
 • Bespaar kosten door energiebesparende maatregelen 
 • Creëer gedragenheid voor positiviteit op de werkvloer

Hilde Rutten (BergHOFF Belgium) over het belang van duurzaam ondernemen

Wie kan deelnemen?

Elke Vlaamse onderneming of organisatie kan zich kandidaat stellen voor deelname, ongeacht grootte van de onderneming, aantal werknemers of aard van de activiteit. De enige voorwaarde is het engagement om te voldoen aan de sociale, welzijns- en milieuwetgeving en het opmaken en realiseren van een actieplan.

 

deelnemers
Uitreiking deelnemers 2019

Het traject

Neem je deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO), dan werken we samen een jaaractieplan op maat van jouw bedrijf uit, in lijn met de 5 pijlers van duurzaam ondernemen en de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Voer je binnen dit traject minimum 10 acties uit, dan belonen we je met het VCDO-certificaat. Een tastbaar bewijs van jouw inzet.'

Poster SDG

 

Verloop

1. Kandidatuurstelling: elke Vlaamse onderneming kan zich kandidaat stellen voor deelname aan het VCDO, ongeacht de grootte van de onderneming, aantal werknemers of aard van de activiteit. 

2. Kick-off en nulmeting: bij een eerste deelname wordt een conformiteitsaudit uitgevoerd met betrekking tot de relevante wetgeving. Daarnaast zal er een nulmeting plaatsvinden waaruit mogelijke acties voortvloeien. Na de kick-off zal je samen met de adviseur duurzaam ondernemen een actieplan opstellen, op maat van je bedrijf.

3. Tussentijdse adviesmomenten: tijdens deze adviesmomenten krijg je de mogelijkheid om een (digitale) afspraak te maken met jouw adviseur of de experts

4. Eindevaluatie: na afloop van het actiejaar word je bezocht door een evaluatieteam, samengesteld uit de coördinator VCDO én vertegenwoordigers van de evaluatiecommissie.

5. Uitreiking: op basis van de evaluatie en eventuele aanvullende informatie die je ons verschaft, beslist de evaluatiecommissie of het VCDO kan worden toegekend.

Evaluatiecommissie

De beoordeling van de deelnemende bedrijven gebeurt door een Evaluatiecommissie, geleid door een onafhankelijk voorzitter en samengesteld uit onafhankelijke experten en vertegenwoordigers van diverse overheidsdiensten, organisaties en de bedrijfswereld. De leden van de Evaluatiecommissie verbinden er zich toe om alle informatie die door de bedrijven wordt verstrekt vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend te gebruiken voor de evaluatie.

De evaluatiecommissie bestaat uit de volgende personen:

Tom Munters 

Flanders Make 

Johan Vangrunderbeek 

Vito

Dominic Hermans

ZOL

Michael Van Looveren 

SD Worx

Luk Umans 

Ovam

Eddy Willems

M-Tech

Peter Lesage

VLAIO

Kris Puelings

Mensura

Erwin Berghmans

Benvitec 

Guido Claes 

Fluvius 

Robert Malina 

UHasselt 
Vincent De Smedt

Edmire

Deelnameprijs

 

Voka-lid

Niet-lid

< 25 werknemers / Non-profit

€ 1500

€ 1800

25-50 werknemers

€ 2000

€ 2400

51-250 werknemers

€ 2500

€ 3000

> 250 werknemers

€ 3000

€ 3600

 

Inschrijven of meer informatie? 

Download de flyer of contacteer Joël Clijsters, +32 460 95 99 72

In samenwerking met:

fluvius CifalM-techEdmire  benvitec

 

Contactpersoon

Joël Clijsters

Adviseur Duurzaam Ondernemen

ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
Logo KPMG
Logo Hands
alk
Logo JAM
Ethias
Trixxo