Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

VCDO 

Voka Charter Duurzaam Ondernemen 

Wil je duurzaam ondernemen verankeren in jouw bedrijfsvoering? Dan is het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) iets voor jou! Met de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties helpen we je naar een duurzame en future-proof onderneming. Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is een traject op maat van jouw onderneming. Met behulp van experts helpen we je om te evolueren naar een duurzame onderneming en dit aantoonbaar te maken door middel van een waardevol certificaat.

Duik dieper in de 17 doelstellingen!

De opportuniteiten van het VCDO!

Naast het Voka Charter Duurzaam Ondernemen ontvang je ook het internationaal kwaliteitslabel van de Verenigde naties. Daarnaast bieden wij jou... 

 • Krijg advies van ervaren experts 
 • Structureer én plan al je initiatieven
 • Bouw aan een positief én duurzaam imago
 • Scoor het gegeerde internationale kwaliteitslabel van de VN
 • Quick scan m.b.t. conformiteitscheck door M-tech
 • Bespaar kosten door energiebesparende maatregelen 
 • Creëer gedragenheid voor positiviteit op de werkvloer

Certificaten Verenigde Naties

Naast het jaarlijkse VCDO-certificaat kunnen er in totaal eveneens drie certificaten van de Verenigde Naties behaald worden:

Unitar - SDG Pioneer
 • 3 x VCDO-laureaat binnen een periode van 5 jaar, waarbij jaarlijks 10 acties uit het actieplan positief worden geëvalueerd in minstens 4 van de 5 P’s (People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace).
 • In die periode voer je acties uit met positief gevolg binnen elk van de 17 SDG’s.
Unitar - SDG Champion
 • 2 x VCDO-laureaat binnen een periode van 3 jaar, waarbij jaarlijks 10 acties uit het actieplan positief worden geëvalueerd in minstens 4 van de 5 P’s (People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace).
 • Als bedrijf zet je vooral in op acties in die SDG’s die gelinkt zijn aan je corebusiness.
 • Je initieert als onderneming minstens een pilootproject of engagement rond transitie
  • naar een duurzaam businessmodel met integratie van de SDG’s in de waardeketen en kernactiviteiten van de onderneming
  • of naar een circulair businessmodel in één/de bedrijfsactiviteit (productie en/of consumptie)
 • Dit project kan elk jaar opnieuw opgenomen worden als actie in het VCDO-actieplan en dient voor de opstart de goedkeuring te krijgen van de evaluatiecommissie. Aan het einde van de periode wordt een voorstelling gegeven door de onderneming van dit transitieproject en beoordeelt de evaluatiecommissie – in nauw overleg met Cifal Flanders – of de acties in het kader van het project een voldoende ambitieniveau hebben bereikt voor het behalen van het SDG Champion certificaat.
Unitar - SDG Ambassador
 • 1 x VCDO-laureaat binnen een periode van 2 jaar, waarbij 10 acties uit het actieplan positief worden geëvalueerd in minstens 4 van de 5 P’s (People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace).
 • Als bedrijf voer je acties uit in die SDG’s die gelinkt zijn aan je corebusiness.
 • Om in aanmerking te komen voor het laatste UNITAR certificaat nemen we een aantal criteria op die de integratie van duurzaamheid in de bedrijfsvoering aantonen :
  • Uitvoeren van een stakeholderanalyse
  • Uitvoeren van een materialiteitsanalyse
  • Realisatie van een transitietraject naar een duurzaam businessmodel
  • Duurzaam personeelsbeleid
  • Transparantie over de bereikte resultaten
 • In deze fase verwachten we ook een actie rond mensenrechten gerelateerd aan de bedrijfsactiviteit.

Hoe gaat het VCDO in zijn werk?

Wie kan deelnemen?

Elke Vlaamse onderneming of organisatie kan zich kandidaat stellen voor deelname, ongeacht grootte van de onderneming, aantal werknemers of aard van de activiteit. De enige voorwaarde is het engagement om te voldoen aan de sociale, welzijns- en milieuwetgeving en het opmaken en realiseren van een actieplan.

Verloop traject

Neem je deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO), dan werken we samen een jaaractieplan op maat van jouw bedrijf uit, in lijn met de 5 pijlers van duurzaam ondernemen en de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Voer je binnen dit traject minimum 10 acties uit, dan belonen we je met het VCDO-certificaat. Een tastbaar bewijs van jouw inzet.'

Poster SDG

 

Verloop

1. Kandidatuurstelling: elke Vlaamse onderneming kan zich kandidaat stellen voor deelname aan het VCDO, ongeacht de grootte van de onderneming, aantal werknemers of aard van de activiteit. 

2. Kick-off en nulmeting: bij een eerste deelname wordt een conformiteitsaudit uitgevoerd met betrekking tot de relevante wetgeving. Daarnaast zal er een nulmeting plaatsvinden waaruit mogelijke acties voortvloeien. Na de kick-off zal je samen met de adviseur duurzaam ondernemen een actieplan opstellen, op maat van je bedrijf.

3. Tussentijdse adviesmomenten: tijdens deze adviesmomenten krijg je de mogelijkheid om een (digitale) afspraak te maken met jouw adviseur of de experts

4. Eindevaluatie: na afloop van het actiejaar word je bezocht door een evaluatieteam, samengesteld uit de coördinator VCDO én vertegenwoordigers van de evaluatiecommissie.

5. Uitreiking: op basis van de evaluatie en eventuele aanvullende informatie die je ons verschaft, beslist de evaluatiecommissie of het VCDO kan worden toegekend.

Deelnameprijs
Grootte Voka-lid Niet-lid
<25 werkn. / non-profit €1850 €2500
25-50 werknemers €2500 €3400
51-250 werknemers €3150 €4200
251-500 werknemers €3700 €4850
501-1000 werknemers €4450 €5900
>1000 werknemers €5600 €7350

Deze prijzen zijn exclusief btw.

Er zal jaarlijks een prijsindexatie doorgevoerd worden in september. 

Wil je ook met jouw buitenlandse vestigingen deelnemen aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen en zo ook voor deze vestigingen het VN-certificaat behalen? Neem dan contact op met Kenneth Stulens.

Evaluatiecommissie

De beoordeling van de deelnemende bedrijven gebeurt door een Evaluatiecommissie, geleid door een onafhankelijk voorzitter en samengesteld uit onafhankelijke experten en vertegenwoordigers van diverse overheidsdiensten, organisaties en de bedrijfswereld. De leden van de Evaluatiecommissie verbinden er zich toe om alle informatie die door de bedrijven wordt verstrekt vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend te gebruiken voor de evaluatie.

De evaluatiecommissie bestaat uit de volgende personen:

Tom Munters FLANDERS MAKE
Johan Vangrunderbeek VITO
Philip MarynissenVITO
Dominic HermansPREBES - ZOL
Dave Cools SD WORX
Eddy WillemsM-TECH - voorzitter EVC
Peter LesageVLAIO
Kris PuelingsMENSURA
Annelies Gorissen POM LIMBURG
Peter QueeckersQESH - BCQM
Guy Pollentier BNP PARIBAS FORTIS
Didier ReynaertsETHIAS
Nele WittersUHASSELT
Stef Van LooverenVlegel Technology
Patrick SteurbautFluvius
Herman DanielsIntellisol

VCDO over de grens

Maakt jouw bedrijf deel uit van een internationale groep of heeft jouw bedrijf vestigingen in het buitenland? Ook dan ondersteunen we je graag. Digitaal en/of ter plaatse helpen we jou om met een actieplan op maat van jouw organisatie te werken aan een duurzaamheidsbeleid.

Verloop traject
 • Fysieke en digitale ondersteuning incl. systeemaudit om alle wetgevende checks te doen
 • Begeleiding bij het opstellen van een SDG-actieplan
 • Na succesvolle deelname: certificaat Voka Charter Duurzaam Ondernemen; UNITAR-traject mogelijk
Deelnameprijs

Prijs per vestiging: 
Jaar 1: € 5000 excl. BTW (lid) / € 6500 excl. BTW (niet-lid)
Jaar 2 en verder: € 2500 excl. BTW / € 3250 excl. BTW (niet-lid)

Ben je klaar om jouw onderneming (verder) te verduurzamen?

Het VCDO is hierbij een essentieel hulpinstrument om je te engageren de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN te realiseren. Neem contact op met Kenneth Stulens of Ilse Briers, ze helpen jou met plezier verder richting een duurzame bedrijfstoekomst! 

Boek een online gesprek 

Of dien jouw online contactformulier hier in

Met dank aan onze partners

 

Contactpersonen

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Ilse Briers

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Gitte Briers

Adviseur duurzaam ondernemen

Wout Vandeweyer

Adviseur innovatie & duurzaam ondernemen