Skip to main content
VCDO Limburg
Voka Charter Duurzaam Ondernemen

VCDO Limburg

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen, uitgerold over heel Vlaanderen, is een uniek traject dat duurzame bedrijven beloont met een internationaal kwaliteitslabel van de Verenigde Naties. Doe mee én timmer op maat van jouw bedrijf aan een duurzame bedrijfsvoering.

Eind september 2015 onderschreven 193 staats- en regeringsleiders in New York tijdens de Sustainable Development Summit van de Verenigde Naties de verklaring Transforming our World: the Agenda 2030 for Sustainable Development. Het kernstuk van het akkoord is een set van 17 Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die gehaald moeten worden tegen 2030. Agenda 2030 is niet alleen ambitieus maar ook grensverleggend: de niet te onderschatten rol van het bedrijfsleven wordt ernstig genomen. De SDG’s zijn perfect bruikbaar als kritisch reflectiekader voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën en businessmodellen. Is onze bedrijfsvoering deel van het probleem of deel van de oplossing? En hoe sluit ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan bij deze nieuwe duurzame ontwikkelingsagenda?

sdgs


Voka is overtuigd dat ondernemingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van deze doelstellingen en hanteert deze dan ook vanaf 2017 als universeel kader voor het VCDO.

Het traject

Met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen engageer je je om op 1 jaar tijd minimum 10 acties uit te voeren. Na een initiële audit gieten we dit in een actieplan. Na 12 maanden toon je jouw realisaties aan een team van onafhankelijke deskundigen én met een positieve evaluatie ontvang je het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Realiseer je gedurende 3 opeenvolgende jaren minstens 1 actie binnen elk van de 17 VN-duurzaamheidsdoelstellingen ben je de trotse eigenaar van het internationale certificaat van de VN.

Hoe kom je nu als bedrijf aan de nodige acties? Wel, de initiële audit toont meestal aan dat je bedrijf al heel wat doet wat perfect past binnen het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Bovendien vertaalden we de 17 VN-duurzaamheidsdoelstellingen naar een uitgebreide set van concrete en haalbare bedrijfsacties. Dat kunnen grote projecten zijn zoals een relighting of het gebruik van regenwater. Maar evengoed kleinere zaken als een aangepaste beleidsvisie of monitoring van je energieverbruik.

vcdo

Evaluatiecommissie

De beoordeling van de deelnemende bedrijven gebeurt door een Evaluatiecommissie, geleid door een onafhankelijk voorzitter en samengesteld uit onafhankelijke experten en vertegenwoordigers van diverse overheidsdiensten, organisaties en de bedrijfswereld. Deze Evaluatiecommissie stelt zich niet op als "inspectiedienst," maar werkt constructief samen met de bedrijven. De leden van de Evaluatiecommissie verbinden er zich toe om alle informatie die door de bedrijven wordt verstrekt vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend te gebruiken voor de evaluatie.

De evaluatiecommissie bestaat uit de volgende personen:

 

Kris Asnong

Greenville

Johan Vangrunderbeek

Vito

Dominic Hermans

Prebes

Roeland Vanhemelen

SD Worx

Miranda Geusens

Ovam

Eddy Willems

M-Tech

Peter Lesage

Innovatiecentrum

Kris Puelings

Mensura

Wie kan deelnemen?

Elke Vlaamse onderneming of organisatie kan zich kandidaat stellen voor deelname, ongeacht grootte van de onderneming, aantal werknemers of aard van de activiteit. De enige voorwaarde is het engagement om te voldoen aan de sociale, welzijns- en milieuwetgeving en het opmaken en realiseren van een actieplan.

Dit zeggen deelnemers...

Yves Peiffer, Elep

“Wij doen al verschillende jaren mee met dit project. Het helpt ons om prioriteiten te stellen in de acties, ze structuur te geven én effectief te realiseren

Bart Claessens, Engels Logistics

“Duurzaamheid kreeg altijd al een centrale plaats in onze onderneming. Met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen communiceren we dit nu ook naar de buitenwereld”

Paul Schreurs, Veldeman Bedding

“Als bedrijf proberen wij onze footprint zo klein mogelijk houden. Dit doen we door te vertrekken van duurzame grondstoffen met een focus op design for disassembly. Zo komen we tot een maximale resource recovery. De expertise die we krijgen via het Charter levert een belangrijke meerwaarde”

De deelnemende bedrijven vind je hier 

Waarom deelnemen?

✓ Krijg advies van ervaren experts

✓ Structureer én plan al je initiatieven

✓ Benchmark jezelf t.o.v. andere bedrijven

✓ Bouw aan een positief én duurzaam imago

✓ Scoor het gegeerde internationale kwaliteitslabel van de VN

✓ Bespaar kosten door energiebesparende maatregelen 

✓ Creëer draagvlak op de werkvloer voor milieu- en duurzaamheidsacties

Meer info? 

Download de flyer of neem contact met Philippe Reyners via duurzaamondernemen.limburg@voka.be

 

In samenwerking met

logo fluvius

 Cifal