Skip to main content
 • Limburg
 • Voka Charter Duurzaam Ondernemen - Limburg
Voka Community -

Duurzaam Ondernemen met Voka - KvK Limburg

Wil je duurzaam ondernemen verankeren in jouw bedrijfsvoering? Dan is het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) iets voor jou! Met de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties helpen we je naar een duurzame en future-proof onderneming.

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is een traject op maat van jouw onderneming. Met behulp van experts helpen we je om te evolueren naar een duurzame onderneming en dit aantoonbaar te maken door middel van een waardevol certificaat. Naast het jaarlijkse VCDO-certificaat kunnen er in totaal eveneens drie certificaten van de Verenigde Naties behaald worden:

Unitar - SDG Pioneer
 • 3 x VCDO-laureaat binnen een periode van 5 jaar, waarbij jaarlijks 10 acties uit het actieplan positief worden geëvalueerd in minstens 4 van de 5 P’s (People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace).
 • In die periode voer je acties uit met positief gevolg binnen elk van de 17 SDG’s.
Unitar - SDG Champion
 • 2 x VCDO-laureaat binnen een periode van 3 jaar, waarbij jaarlijks 10 acties uit het actieplan positief worden geëvalueerd in minstens 4 van de 5 P’s (People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace).
 • Als bedrijf zet je vooral in op acties in die SDG’s die gelinkt zijn aan je corebusiness.
 • Je initieert als onderneming minstens een pilootproject of engagement rond transitie
  • naar een duurzaam businessmodel met integratie van de SDG’s in de waardeketen en kernactiviteiten van de onderneming
  • of naar een circulair businessmodel in één/de bedrijfsactiviteit (productie en/of consumptie)
 • Dit project kan elk jaar opnieuw opgenomen worden als actie in het VCDO-actieplan en dient voor de opstart de goedkeuring te krijgen van de evaluatiecommissie. Aan het einde van de periode wordt een voorstelling gegeven door de onderneming van dit transitieproject en beoordeelt de evaluatiecommissie – in nauw overleg met Cifal Flanders – of de acties in het kader van het project een voldoende ambitieniveau hebben bereikt voor het behalen van het SDG Champion certificaat.
Unitar - SDG Ambassador
 • 1 x VCDO-laureaat binnen een periode van 2 jaar, waarbij 10 acties uit het actieplan positief worden geëvalueerd in minstens 4 van de 5 P’s (People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace).
 • Als bedrijf voer je acties uit in die SDG’s die gelinkt zijn aan je corebusiness.
 • Om in aanmerking te komen voor het laatste UNITAR certificaat nemen we een aantal criteria op die de integratie van duurzaamheid in de bedrijfsvoering aantonen :
  • Uitvoeren van een stakeholderanalyse
  • Uitvoeren van een materialiteitsanalyse
  • Realisatie van een transitietraject naar een duurzaam businessmodel
  • Duurzaam personeelsbeleid
  • Transparantie over de bereikte resultaten
 • In deze fase verwachten we ook een actie rond mensenrechten gerelateerd aan de bedrijfsactiviteit.

Waarom deelnemen aan VCDO?

 • Krijg advies van ervaren experts
 • Structureer én plan al je initiatieven
 • Bouw aan een positief én duurzaam imago
 • Scoor het gegeerde internationale kwaliteitslabel van de VN
 • Audit m.b.t. conformiteitscheck door M-tech
 • Bespaar kosten door energiebesparende maatregelen 
 • Creëer gedragenheid voor positiviteit op de werkvloer

Hilde Rutten (BergHOFF Belgium) over het belang van duurzaam ondernemen

Wie kan deelnemen?

Elke Vlaamse onderneming of organisatie kan zich kandidaat stellen voor deelname, ongeacht grootte van de onderneming, aantal werknemers of aard van de activiteit. De enige voorwaarde is het engagement om te voldoen aan de sociale, welzijns- en milieuwetgeving en het opmaken en realiseren van een actieplan.

 

deelnemers
Uitreiking deelnemers 2019

Het traject

Neem je deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO), dan werken we samen een jaaractieplan op maat van jouw bedrijf uit, in lijn met de 5 pijlers van duurzaam ondernemen en de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Voer je binnen dit traject minimum 10 acties uit, dan belonen we je met het VCDO-certificaat. Een tastbaar bewijs van jouw inzet.'

Poster SDG

 

Verloop

1. Kandidatuurstelling: elke Vlaamse onderneming kan zich kandidaat stellen voor deelname aan het VCDO, ongeacht de grootte van de onderneming, aantal werknemers of aard van de activiteit. 

2. Kick-off en nulmeting: bij een eerste deelname wordt een conformiteitsaudit uitgevoerd met betrekking tot de relevante wetgeving. Daarnaast zal er een nulmeting plaatsvinden waaruit mogelijke acties voortvloeien. Na de kick-off zal je samen met de adviseur duurzaam ondernemen een actieplan opstellen, op maat van je bedrijf.

3. Tussentijdse adviesmomenten: tijdens deze adviesmomenten krijg je de mogelijkheid om een (digitale) afspraak te maken met jouw adviseur of de experts

4. Eindevaluatie: na afloop van het actiejaar word je bezocht door een evaluatieteam, samengesteld uit de coördinator VCDO én vertegenwoordigers van de evaluatiecommissie.

5. Uitreiking: op basis van de evaluatie en eventuele aanvullende informatie die je ons verschaft, beslist de evaluatiecommissie of het VCDO kan worden toegekend.

Evaluatiecommissie

De beoordeling van de deelnemende bedrijven gebeurt door een Evaluatiecommissie, geleid door een onafhankelijk voorzitter en samengesteld uit onafhankelijke experten en vertegenwoordigers van diverse overheidsdiensten, organisaties en de bedrijfswereld. De leden van de Evaluatiecommissie verbinden er zich toe om alle informatie die door de bedrijven wordt verstrekt vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend te gebruiken voor de evaluatie.

De evaluatiecommissie bestaat uit de volgende personen:

Tom Munters 

FLANDERS MAKE

Johan Vangrunderbeek 

VITO

Dominic Hermans

PREBES - ZOL

Dave Cools 

SD WORX

Eddy Willems

M-TECH - voorzitter EVC

Peter Lesage

VLAIO

Kris Puelings

MENSURA

Erwin Berghmans

BENVITEC

Vincent De Smedt 

EDMIRE 

Robert Malina 

UHASSELT
Annelies Gorissen 

POM LIMBURG

Peter Queeckers

QESH - BCQM

Kenneth Van den Bergh 

CARBON+ALT+DELETE

Guy Pollentier 

BNP PARIBAS FORTIS

Deelnameprijs

 

Voka-lid

Niet-lid

< 25 werknemers / Non-profit

€ 1.650

€ 2.200

25-50 werknemers

€ 2.200

€ 2.850

51-250 werknemers

€ 2.750

€ 3.600

251-500 werknemers

€ 3.300

€ 4.300

501-1000 werknemers € 4.000

€ 5.200

> 1000 werknemers € 5.000

€ 6.500

Er zal jaarlijks een prijsindexatie doorgevoerd worden in september. 

Inschrijven of meer informatie? 

Contacteer Kenneth Stulens

In samenwerking met:

fluvius CifalM-techEdmire  benvitec

 

Contactpersonen

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Jacques Decocq

Adviseur duurzaam ondernemen

Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo