Skip to main content

Over ons

Ondernemersclub Tongeren verenigt de ondernemers in Tongeren, en wil namens de leden als spreekbuis naar Stad Tongeren toe fungeren. Ze verdedigt de belangen van de Tongerse ondernemers door op gemeentelijk niveau structureel overleg op te bouwen: enerzijds tussen ondernemers onderling, anderzijds tussen ondernemers en Stad Tongeren.

We organiseren jaarlijks een 5-tal activiteiten (bv. bedrijfsbezoeken, politieke contactmomenten en nieuwjaarsreceptie). Op deze activiteiten worden enkel leden en ondernemingen gevestigd op één van de industriezones uitgenodigd.

Doel

De prioritaire doelstellingen van de ondernemersclub zijn:

 • belangenbehartiging: het verdedigen van de belangen van haar leden ten aanzien van lokale overheden én de industriële en economische ontwikkeling van Tongeren ondersteunen en promoten;
 • netwerking, business-to-business contacten en onderlinge samenwerking tussen ondernemers uit dezelfde regio;
 • informatieverstrekking;
 • OCT is het klankbord van en voor de gemeente naar bedrijven toe en treedt regelmatig in overleg met de andere ondernemersclubs in Limburg.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit (alfabetisch):

 • Michelle Daenen (RAJA Benelux)
 • Natalie Houbrechts (Stad Tongeren)
 • Yoeri Jorissen - Voorzitter / Voka Ambassadeur Tongeren & Herstappe (Jacobs Logistics)
 • Raf Lambrechts (Lambrechts NV)
 • Cathérine Lecoque (Lecoque Eggs)
 • Senne Poelmans - Adviseur Belangenbehartiging (Voka-KvK Limburg)
 • Katrien Timmermans (Timmermans NV)
 • Peter Vavedin (Ambiorix)

Lidmaatschap

Iedere onderneming gevestigd op industriegebied (Tongeren-Oost, Overhaem en kmo-zone Noord) kan toetreden tot de ondernemersclub. Eventuele aanvragen tot lidmaatschap vanwege ondernemingen die niet in industriezone gelegen zijn, zullen geval per geval beoordeeld worden door het bestuur van Ondernemersclub Tongeren. De leden betalen €100 lidgeld per werkingsjaar (van september tot en met augustus). Leden genieten van een korting op betalende activiteiten.

Klik hier om online in te schrijven. 

Meer info

Senne Poelmans

Senne Poelmans

Secretaris Ondernemersclub Tongeren

OC Tongeren