Skip to main content
Map

Governance Roadmap

Corporate governance zorgt ervoor dat de onderneming op een goede en transparante manier wordt bestuurd, geleid en gecontroleerd, met als belangrijkste doelstelling waardecreatie op lange termijn. Professionalisering vormt de  basis voor de verdere groei van je bedrijf. 

Waar staat jouw bedrijf op vlak van governance? Vul onze quickscan in en kom te weten welke stappen jij kan zetten om je bedrijf verder te professionaliseren en het governance-kader van jouw bedrijf verder uit te werken.

Vul hier de quickscan in!

Een actieve Raad van Advies of Raad van Bestuur is een waardevol instrument voor de verdere professionalisering van een onderneming.

Elke kmo'er heeft wel eens een klankbord nodig.

Een Raad van Advies verleent advies omtrent de bedrijfsvoering van een onderneming. Er wordt gedebatteerd over allerhande vraagstukken die zowel juridisch, financieel, internationaal, tactisch of strategisch van aard kunnen zijn. 

Je kan dus stellen dat de Raad van Advies een kritisch klankbord is voor het managementteam. Een denktank waarin de wisselwerking tussen Raad en management leidt tot meer kwalitatieve en gefundeerde beslissingen. Het kan een startschot zijn voor verdere professionalisering en groei van jouw onderneming.

Goed om te weten:

  • Vergaderingen zijn vertrouwelijk
  • Raad dient om advies in te winnen of bekommernissen voor te leggen.
  • Het advies heeft geen bindend karakter. 
  • De adviseurs hebben geen beslissingsbevoegdheid zoals in een Raad van Bestuur.
  • Formuleren hoogstens aanbevelingen. 
  • Aangezien dit geen wettelijk erkend orgaan is, zijn de formaliteiten en administratie van de raad ook eerder beperkt.

Meer info

Een Raad van Bestuur vormt een cruciale schakel in de governance-keten.

Het succes van een bedrijf wordt veelal bepaald door haar leiding en de strategie die ze volgt. Daarom is het uitermate belangrijk dat het bedrijf beschikt over een ervaren, onafhankelijk en betrokken klankbord waarop het management kan terugvallen bij onder meer het nemen van strategische beslissingen.

Meer info

Contactpersonen

Valerie Vanhelmont

Adviseur eigenaars-ondernemers

Carolien Houbrechts

Adviseur eigenaars-ondernemers

Ellen Heymans

Senior adviseur ondernemingen