Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Tool Stakeholdermanagement

Tool Stakeholdermanagement

Tool Stakeholdermanagement

Workshop stakeholdermanagement in functie van een doelgericht duurzaamheidsbeleid

Met deze tool krijg je een methodiek aangereikt die je als onderneming/organisatie helpt bij: 

 • het in beeld brengen en identificeren van je stakeholders, 
 • het bewust worden met wie je allemaal te maken hebt
 • het krijgen van inzicht in welke mate stakeholders macht of invloed hebben op jouw organisatie
 • het in beeld krijgen van en in dialoog treden met de stakeholders die belangrijk zijn voor het duurzaamheidsbeleid in jouw onderneming.

Dankzij deze workshop krijg je:

 • inzicht in je stakeholders en de verschillende types
 • inzicht in de manier waarop je stakeholderrelaties verder kunnen ontwikkelen tot meer duurzame proactieve relaties

De tool is opgedeeld in verschillende onderdelen:

 1. Stakeholderidentificatie
 2. Indeling stakeholders volgens belang en betrokkenheid bij het duurzaamheidsbeleid
 3. Relaties met stakeholders omschrijven
 4. Stakeholderconsultatie
 5. Uitwerken communicatieplan stakeholders
 6. Periodiek evalueren van stakeholdermap en -relaties, resultaten

 Als bedrijf sta je midden in de maatschappij en ontdek je dat een strategisch stakeholderbeleid noodzakelijk is voor je beleidsvoering en duurzame ontwikkeling. Iedere stakeholder of belanghebbende heeft immers zijn eigen verwachtingen en behoeften. Inzicht krijgen in de verschillende stakeholders en in de stakeholderrelaties om te ontwikkelen tot meer duurzame relaties vormt de uitdaging voor elke bedrijfsleider en/of directieteam.

Het kennen van je stakeholders en het samenwerken met partners is in het kader van de realisatie van de SDG’s – maar ook in het kader van de upgrade van managementsystemen als ISO – cruciaal. Daarenboven blijken partnerships (met stakeholders), het ingebed zijn in een groter netwerk en het creëren van betrokkenheid cruciaal om innovatief te blijven ondernemen. Voka trekt mee aan de kar via zijn Charter Duurzaam Ondernemen, én via deze workshop. 

SDG's

 

 

 

 

 

 

Praktisch

De Tool voor Stakeholdermanagement beslaat 2 delen. 
Deze handleiding is opgedeeld in twee grote delen. Het is perfect mogelijk om beide delen apart te lezen. Je hebt deel 1 niet nodig om met de tool voor stakeholdermanagement aan de slag te gaan.

 • Deel 1: Kadering stakeholdermanagement en duurzaamheid
  • In dit deel krijg je in eerste instantie meer achtergrond over de het belang van een goed stakeholderbeleid, trends en de meerwaarde van het betrekken van stakeholders. De link met duurzaam ondernemen wordt duidelijk.
  • Vervolgens wordt ingezoomd op de meest recente ontwikkelingen inzake duurzaam ondernemen en de vertaling van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen naar de bedrijfscontext.
 • Deel 2: Tool voor stakeholdermanagement
  • Alvorens met de tool aan de slag te gaan, krijg je een aantal tips en tricks.
  • Vervolgens wordt je systematisch doorheen de tool geleid die je via verschillende brainstormonderdelen tot een strategisch stakeholderbeleid brengt dat jouw duurzaam ondernemen versterkt.
  • Er zijn werkbladen en hulpbladen ontwikkeld om efficiënt met de tool aan de slag te kunnen gaan. Deze vind je terug in deel 3.

Je kan als bedrijf zelf de rol van begeleider/facilitator opnemen en aan de slag gaan met de tool voor stakeholdermanagement. 
Als je zelf graag ook deelneemt aan de brainstorm, kan je altijd terecht bij je Voka-entiteit om je te laten begeleiden doorheen dit traject. Het kan meteen al een actie zijn voor je actieplan dat leidt naar het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

Alles wat je nodig hebt zit vervat in de tool die je hier kosteloos kan downloaden: 

Ga zelf aan de slag met de Tool voor Stakeholdermanagement, of laat je begeleiden door een Voka coördinator duurzaam ondernemen en ontdek alle mogelijkheden van deze tool. 

 • Halve dag: € 550 (excl BTW)
 • Volledige dag: € 750 (excl BTW)

Voor meer info: myriam.heeremans@voka.be

Extra info

De Tool voor Stakeholdermanagement sluit naadloos aan op het Voka Charter Duurzaam Ondernemen waarin ondernemers uit alle Vlaamse uithoeken hun ambitie voor duurzaam ondernemen concreet maken. Hierin zetten ze jaar na jaar sterke acties neer die bijdragen aan de duurzaamheid van hun bedrijf en die hen wapenen voor de toekomst. Ze zijn een bron van inspiratie voor elkaar en geloven dat duurzaam ondernemen de enige vlucht vooruit is. Meer info op https://www.voka.be/vcdo.

In samenwerking met

De Tool voor Stakeholdermanagement werd ontwikkeld in samenwerking met AMS en met de steun van MVO Vlaanderen.

AmsMVO Vlaanderen