Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

De Gentse R4 die het volledige havengebied ontsluit krijgt de komende jaren een grondige make-over. De ringweg wordt volledig omgevormd tot primaire weg, die daardoor een pak vlotter en veiliger moet worden. De weg is een van de levensaders van de Gentse havenbedrijven en vormt de link naar het hinterland en de stad. Voka is dan ook nauw betrokken bij dit complexe project en zorgt mee voor een goede communicatie van en naar de bedrijven, waarbij de hindermaatregelen de komende jaren van cruciaal belang zullen zijn.

Belang van dit dossier

De ringweg rond de Gentse haven is van cruciaal belang voor de bereikbaarheid van de haven, maar vormt momenteel een missing link. Hoewel de weg er ligt is het ontwerp ervan niet aangepast aan de functie die de R4 heeft. Er zijn teveel gevaarlijke kruispunten die zorgen voor erg veel verkeershinder en gevaarlijke verkeersituaties. Daarnaast is er een groot probleem voor fietsers rond de R4. Fietspaden zijn afwezig of erg gevaarlijk. De talrijke kruispunten zorgen er ook voor dat er niet vlot kan gefietst worden. 

De aanpassingen aan de R4WO zijn erg belangrijk voor de havenbedrijven. Voka is dan ook erg tevreden dat de werken eindelijk zullen opgestart worden. De voornaamste bezorgdheid van Voka is het beperken van de hinder terwijl de werken worden uitgevoerd.

De R4 is voor veel bedrijven naast de scheepvaart de belangrijkste toe- en afvoer van grondstoffen en afgewerkte producten, maar ook het personeel moet de bedrijven vlot kunnen bereiken tijdens de werken. De economische schade van files tijdens de jarenlange werken wegen door op de productie en de winstmarges van de bedrijven. 
 

Recente ontwikkelingen

Voka volgt de werken actief op, zowel in de klankbordgroep van de Werkvennootschap als rechtstreeks met het toekomstige consortium dat de DBFM-aanbesteding* zal binnenhalen.

De werken worden opgedeeld in een aantal quick wins, waaronder een aantal fietsbruggen en het kruispunt aan Eurosilo, en een aantal knooppunten die in een DBFM-contract worden gebundeld. Het kruispunt aan Eurosilo dat zal worden omgevormd tot een turborotonde zal in 2021 de eerste grote merkbare verandering betekenen in dit project. Daar gaat de schop in februari 2021 in de grond, met de bedoeling om de werf op te leveren in de zomer van 2022.

Voor een detail van elk deelproject van het complex project kan je de website van de Werkvennootschap raadplegen.

Kort samengevat zullen er na de ombouw:  

  • zo goed als geen kruispunten met lichten meer zijn op de R4 West en Oost, maar wel nog bruggen, tunnels of onderdoorgangen 
  • veilige fiets(snel)wegen liggen langs en over/onder de R4,
  • sommige zijstraten met een lokale functie afgesloten zijn van de R4.
     

*Design Build Finance Maintain principe, waarbij de uitvoerder verantwoordelijk is voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van het project.

Standpunt Voka

Voka is blij dat de noodzakelijke werken om van de R4 rond de Gentse Haven een primaire weg te maken worden aangevat. De hinder tijdens deze werken dient uiteraard proportioneel te zijn. Voka volgt de uitvoering van de werken dan ook op de voet en staat in nauw contact met de opdrachtgever en uitvoerder.

Contactpersonen

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Julie Van der Gucht

Belangenbehartiging - Ledenrelaties