Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Fiscale hervorming die groei aanwakkert

Voka vraagt dat de fiscale hervorming de groeikracht van onze economie aanwakkert. 

De federale regering heeft heel wat fiscale maatregelen genomen in het kader van het begrotingsoverleg. Tegenover een tijdelijke daling van werkgeversbijdragen staan voor meer dan 600 miljoen euro aan structurele lastenverhogingen, veelal sectorgebonden.

Daarnaast werkt de minister van Financiën ook aan een nieuwe fase van een taxshift. Die heeft als prioritair doel de belastingen op arbeid verder te verlagen. In een in de pers gelekte voorstel wordt een verhoging van de belastingvrije som tot het niveau van het leefloon voor een alleenstaande voorgesteld. Die aanzienlijke lastenverlaging zou onder meer gefinancierd worden door een aftopping van kortingen van doorstorting bedrijfsvoorheffing, ingrepen in het DBI-stelsel, de uitfasering van het huwelijksquotiënt en gerichte ingrepen in tal van voordelen in natura waar werknemers van genieten. 

Groeikracht

Voka vraagt dat de fiscale hervorming de groeikracht van onze economie aanwakkert. Bij een fundamentele hervorming van de personenbelasting lijkt het ons eerder aangewezen om de fiscale barema’s te verbreden en marginale tarieven te verlagen. Werknemers met een minder dan gemiddeld inkomen komen in ons land immers al terecht in de hoogste belastingschijf. Dat is veel sneller dan in andere landen.

Sociale bijdragen moeten ook weer geplafonneerd worden zoals in andere landen alvorens specifieke fiscale niches eventueel te herzien. Het is immers in reactie op die deplafonnering van de sociale bijdragen in de jaren tachtig dat veel van dergelijke systemen tot stand zijn gekomen.  

Economische impact

We vragen dat een fiscale hervorming alleszins niet zou gefinancierd worden door lastenverhogingen op ondernemingen en/of op andere werknemers. Er moeten ook voorafgaande economische impact analyses komen van de verschillende fiscale voorstellen. Al te vaak worden immers in ons land fiscale maatregelen op een drafje ingevoerd zonder voorafgaand stil te staan bij de te verwachten economische impact.  

Voor Voka is het ook essentieel om daadwerkelijk werk te maken van een ‘code of conduct’ waarbij de belangrijkste fricties tussen belastingplichtige ondernemingen en de fiscale administratie via wederzijdse dialoog met de stakeholders zouden worden aangepakt.